Vad är ett kunskapsmärke?

Det digitala kunskapsmärket (open badge) är ett redskap för att identifiera och erkänna den uppnådda kompetensen.

Varför lönar det sig att ansöka om kunskapsmärken?

Kunskapsmärkena kan utnyttjas på olika sätt. Du kan till exempel koppla det till din portfölj eller ditt CV, din webbplats, din LinkedIn-profil eller dina uppgifter på personalintranätet.

Med hjälp av kunskapsmärket kan lärare påvisa sin kompetens och sina prestationer till exempel för en framtida arbetsgivare. Med hjälp av kunskapsmärken blir man också inom arbetsgemenskapen bättre medveten om kollegornas kompetens.