Vad är ett kunskapsmärke?

Det digitala kunskapsmärket (open badge) är ett redskap för att identifiera och erkänna den uppnådda kompetensen.

Varför lönar det sig att ansöka om kunskapsmärken?

Kunskapsmärkena kan utnyttjas på olika sätt. Du kan till exempel koppla det till din portfölj eller ditt CV, din webbplats, din LinkedIn-profil eller dina uppgifter på personalintranätet.

Med hjälp av kunskapsmärket kan lärare påvisa sin kompetens och sina prestationer till exempel för en framtida arbetsgivare. Med hjälp av kunskapsmärken blir man också inom arbetsgemenskapen bättre medveten om kollegornas kompetens.

Rekommendera eAMK-märken och samarbetsparter!

I Open Badge Factory (OBF) är det möjligt att rekommendera såväl samarbetsparter som deras märken. Rekommendationen ökar märkets värde och tillförlitlighet samt främjar bland annat en gemensam utveckling av nationella märken.

Rekommendationsverktygen i OBF kan endast användas av personer med administratörsbehörighet. Rekommendationsprocessen går till så här:

Lägga till, rekommendera och be om rekommendation av samarbetsparter

 • Lägg till samarbetsparter på sidan Nätverk/Samarbetsnätverk
 • Klicka på samarbetspartens uppgifter och
  • Rekommendera samarbetsparten
  • Begär rekommendation av denna samarbetspart
 • Vänta och se om samarbetsparten godkänner begäran
 • En godkänd rekommendation syns därefter i samarbetspartens uppgifter
Begära och ta emot märkesrekommendation 
 • Skapa ett nytt märke eller gå till redigeringsläget för ett befintligt märke
 • Gå till punkt 4. Rekommendationer
  • Begär rekommendation vid punkten Ny rekommendationsbegäran
  • I punkten Väntande begäranden visas skickade begäranden
 • Märkenas rekommendationsbegäranden och rekommendationer finns på sidan Nätverk/Märkesrekommendation
  • I punkten Väntande begäran visas rekommendationsbegäranden skickade av samarbetsparter som du kan godkänna med en rekommendation
 • Märkets rekommendationer visas i dess uppgifter