Detta är tillgänglighetsutlåtandet för eAMK-projektets webbplats.

Tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen https://www.eamk.fi och är uppdaterat 7.9.2020.

Webbplatsen eamk.fi är webbplatsen för projektet eAMK – Lärandets nya ekosystem, som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet pågick under tiden 1.5.2017–30.4.2020.

Vi har utvärderat webbplatsens tillgänglighet själva.

Tillgängligheten för digitala tjänster

Webbplatsen eamk.fi fyller delvis tillgänglighetskraven. I det följande redogörs för vilka tillgänglighetskrav som inte helt uppfylls på webbplatsen.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen och materialet där (bl.a. PDF-filer) är inte till alla delar i enlighet med kraven.

Möjlig att uppfatta

På sidan finns bilder som saknar alternativ text eller textmotsvarighet.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.1.1 Icke-textuellt innehåll

På webbplatsen finns videoinbäddningar och ljudmaterial som inte fyller tillgänglighetskraven.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.2.3 Syntolkning eller mediealternativ

Inmatningsfältet saknar beskrivning, man har använt html-kod för att forma innehållet eller rubriknivåernas märkning är bristfällig.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.3.1 Information och relationer

Identifieringen av länken sker endast på basis av färg och i alla texter är kontrasten inte tillräcklig.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.4.1 Användning av färger och 1.4.3 Kontrast

Hanterbar

Navigeringsordningen är inte logisk och framskrider inte intuitivt på alla sidor.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.3 Fokusordning

På en del av webbsidorna finns bildlänkar som saknar textmotsvarighet eller på sidorna finns länktexter som inte specificerar länkobjektet (t.ex. ”Läs mer”).
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.4 Syftet med en länk

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats?

Berätta för oss om tillgänglighetsbristen och vi gör vårt bästa för att korrigera problemet. Vi tar gärna emot förslag, anmärkningar, frågor och förbättringsförslag gällande webbplatsen eamk.fi och dess tillgänglighet. Du kan skicka dina anmärkningar per e-post till följande personer: Paula Tyrväinen och Rika Nakamura. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@jamk.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratörer, per e-post. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte alls får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbsida berättas noggrant hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

webbtillganglighet@rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

www.tillganglighetskrav.fi/