Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä

Koskinen M., Nakamura R., Yli-Knuuttila H., Tyrväinen P. (Eds.)., (2020). JAMK University of Applied Sciences.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3

Publikationer i Digipölytys blogg

Aksovaara, S. 2020. Osaamista on vaikea puhua – osaamismerkit osaamispuheen perustana. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/osaamista-on-vaikea-puhua--osaamismerkit-osaamispuheen-perustana/

Alanko-Turunen, M. & Pietilä, I. 2020. Yksin ei ole kaksista – digipedagogiset asiantuntijaparit kehittämässä osaamistaan. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/yksin-ei-ole-kaksista--digipedagogiset-asiantuntijaparit-kehittamassa-osaamistaannew-page/

Bockelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Tuomi, S., & Pilli-Sihvola, M. 2018. Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kysely-yamk-opiskelijoille-ja--alumneille-verkko-opinnoista/.

Forss, M. 2017. 5 saker studenter behöver i digitala kurser. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/5-saker/.

Hakala, A. 2018a. Hankkeiden työelämäekosysteemi oppimisalustana. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/hankkeiden-tyoelamaekosysteemi-oppimisalustana/.

Hakala, A. 2018b. Hankkeisiin rakentuu työelämäläheisesti oppimisen ekosysteemin rihmastoa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/hankkeisiin-rakentuu-tyoelamalaheisesti-oppimisen-ekosysteemin-rihmastoa/.

Hakala, A. 2018c. Tulevaisuuspyörätyöpaja osallistavana oppimis- ja tiedonkeruumenetelmänä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tulevaisuuspyoratyopaja-osallistavana-oppimis--ja-tiedonkeruumenetelmana/.

Hakala, A. 2019. Joukkoistettu tulevaisuustyöskentely OPSin osaamisiin.
https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/joukkoistettu-tulevaisuustyoskentely-opsin-osaamisiin/.

Hakala, A. & Laakkonen, I. 2020a. Meaningful Learning in Different Settings. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-meaningful-learning-in-different-settings/

Hakala, A. 2020b. Tulevaisuustyöskentelyn satoa 17.1.2020 loppuseminaarista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tulevaisuustyoskentelyn-satoa-17.1.2020-loppuseminaarista/

Heikinheimo, R. 2017. Ajantasaista osaamista digitaaliseen toimintaympäristöön. http://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ajantasaista-osaamista-digitaaliseen-toimintaymparistoon/.

Hellström, P., Saari, A-K. & Ylinen, K. 2019. Case: Digitalisation Academy. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/case-digitalisation-academy/

Hemminki, K. 2018a. Sairaanhoitajaohjaajien digtaalinen palautteen antaminen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/sairaanhoitajaohjaajien-digitaalinen-palautteen-antaminen/.

Hemminki, K. 2018b. Digitaalisuus sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelun ohjauksessa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digitaalisuus-sairaanhoitajaopiskelijoiden-kaytannon-harjoittelun-ohjauksessa/.

Henell, A. & Huusko, A. 2020. 3D-tulostuksen kolme erilaista naisulottuvuutta: Tiede, taide ja tekniikka. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/3d-tulostuksen-kolme-erilaista-naisulottuvuutta--tiede-taide-ja-tekniikka/

Henell, A. 2019. Odotettu sähköposti liittyen CampusOnline –opintojaksoihini. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/odotettu-sahkoposti-liittyen-campusonline-opintojaksoihininew-page/

Henriksson, J. 2018. Ensimmäisiä kokemuksia digiohjauksen sovelluskokeiluista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ensimmaisia-kokemuksia-digiohjauksen-sovelluskokeiluista/.

Huovinen, K. & Kullaslahti, J. 2020. Opettajien valmennus, oppimisanalytiikka ja laadunvarmistus esillä OOFHEC2019-konfrenssissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-opettajien-valmennus-oppimisanalytiikka-ja-laadunvarmistus-esilla-oofhec2019-konfrenssissa/

Ikonen, H., Laitinen-Väänänen, S., Kullaslahti, J., Nakamura, R. & Tyrväinen, P. 2020. AMK-opettajat kokevat siirtymisen etäopetukseen onnistuneen hyvin. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/amk-opettajat-kokevat-siirtymisen-etaopetukseen-onnistuneen-hyvin/

Ikonen, H. 2019. Mikä on CampusOnlinen tulevaisuus?  https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/mika-on-campusonlinen-tulevaisuus/.

Ikonen, H. 2017. Luovuus hankevalmistelussa – case eAMK –hankkeen starttivaihe. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/luovuus-hankevalmistelussa--case-eamk-hankkeen-starttivaihe/.

Ikonen, H., & Vainio, E. 2017. eAMK ristiinopiskelun periaatteet. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-ristiinopiskelun-periaatteet/.

Jalonen, J. & Virtala, J. 2019. Liikunnan riemua ja opintopisteitä - esimerkki työelämälähtöisen opinnollistamisen mahdollisuuksista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/liikunnan-riemua-ja-opintopisteita--esimerkki-tyoelamalahtoisen-opinnollistamisen-mahdollisuuksistanew-page/.

Joshi, M. , Mäenpää, K., Valkki, O., Pilli-Sihvola, M., Immonen, A-L., Mäkinen, L., Könni, P. , Rautiainen, T. 2018. Verkkotutkintojen termiviidakossa - riippumatonta opiskelua riippumatossa? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkkotutkintojen-termiviidakossa---riippumatonta-opiskelua-riippumatossanew-page/.

Kopeli, M. 2019. Digistartti lisää opiskelijan digikyvykkyyttä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digistartti-lisaa-opiskelijan-digikyvykkyytta/.

Korkealehto, K. 2020. EuroCALL -digitaalisuutta kieltenopetukseen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-eurocall--digitaalisuutta-kieltenopetukseen/

Kantola, M., Scheinin, M., & Simola, S. 2018. Yhteisen opintotarjonnan kehittäminen ammatillisia rajoja rikkovaksi avoimeksi verkkotutkinnoksi - mahdollisuuksia ja haasteita. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/yhteisen-opintotarjonnan-kehittaminen/.

Kopeli, M. 2018a. DigiAvain jää käyttöön osana SavoniaStart-kokonaisuutta. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digiavain-jaa-kayttoon-osana-savoniastart-kokonaisuutta/.

Kopeli, M. 2018b. Miten loiventaisi opintojen alun infovyöryä? - savonian ratkaisu on DigiAvain. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/miten-loiventaisi-opintojen-alun-infovyorya--savonian-ratkaisu-on-digiavain/.

Kopeli, M. 2018c. Kertyykö meillä oikeanlaista digikyvykkyyttä? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kertyyko-meilla-oikeanlaista-digikyvykkyytta/.

Korkealehto, K. & Kullaslahti, J. 2019. Innovatiivista korkeakoulupedagogiikkaa - ISTEL Conference 2019. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-maailmalla-innovatiivista-korkeakoulupedagogiikkaa---istel-conference-2019/

Kosonen, R., & Sjoholm, T. 2018. Miten eri ammattikorkeakoulut voisivat profiloitua verkko-opetuksessa? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/miten-eri-ammattikorkeakoulut-voisivat-profiloitua-verkko-opetuksessa/.

Kukkonen, T. 2017. eAMK - digitaalisen opiskelun edelläkävijä? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk---digitaalisen-opiskelun-edellakavija/.

Kullaslahti, J. 2020. Digipeda-menetelmäkorteista ideoita verkko-opetuksen arkeen? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digipeda-menetelmakorteista-ideoita-verkko-opetuksen-arkeen/

Kullaslahti, J. 2018a. ePIC 2018-konferenssi – osaamismerkit osaamisen tunnustamisen välineenä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla--epic-2018-konferenssi--osaamismerkit-osaamisen-tunnustamisen-valineena/.

Kullaslahti, J. 2018b. Opiskelijat osaamismerkkien kokeilijoina ja kehittäjinä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla--epic-2018-konferenssi--osaamismerkit-osaamisen-tunnustamisen-valineena/.

Kullaslahti, J., & Virtanen, M. 2018. Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogisesta osaamisesta ja valmennuksesta – ITK2018. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ammattikorkeakoulujen-henkiloston-digipedagogisesta-osaamisesta-ja-valmennuksesta--itk2018/.

Kääriäinen, A. 2020. Opintohallinnon tukipalveluiden sähköistämisen taso ammattikorkeakouluissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opintohallinnon-tukipalvelujen-sahkoistamisen-taso-ammattikorkeakouluissa/

Kääriäinen, A. 2018. Ristiinopiskelu - kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ristiinopiskelu---kuva-kertoo-enemman-kuin-sata-sanaa/.

Kääriäinen, A. 2019a. Opettajien näkökulmia ristiinopiskelusta. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opettajien-nakokulmia-ristiinopiskelustanew-page/.

Kääriäinen, A. 2019b. eOpintopalvelut – tieto- ja neuvontapalvelut verkossa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eopintopalvelut---tieto--ja-neuvontapalvelut-verkossa/.

Kääriäinen, A. 2020. Opintohallinnon tukipalvelujen sähköistämisen taso ammattikorkeakouluissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opintohallinnon-tukipalvelujen-sahkoistamisen-taso-ammattikorkeakouluissa/

Laitinen-Väänänen, S. & Kullaslahti, J. 2018. Opettajan osaaminen digitaalisissa ekosysteemeissä: eAMKn ristiinpölytys työpajan tuloksia toukokuulta. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opettajan-osaaminen-digitaalisissa-ekosysteemeissa/.

Laitinen-Väänänen, S., Tynjälä, P., Heikkinen, H., & Virolainen, M. 2018. Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoelamayhteistyosta--oppimisen-ekosysteemeiksi/.

Leppisaari, I. 2020a. Digimentoroinnin ja -valmennuksen hyödyntäminen – tulevaisuuden työelämätaito?  https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digimentoroinnin-ja-valmennuksen-hyodyntaminen--tulevaisuuden-tyoelamataito/.

Leppisaari, I. & Rajander, T. 2020b. Läsnäoloa, luottamusta ja dialogia digisti – Digitaalinen Learnin Cafe eMentorointikoulutuksessa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/lasnaoloa-luottamusta-ja-dialogia-digisti---digitaalinen-learning-cafe-ementorointikoulutuksessa/

Leppisaari, I. 2018a. Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opiskelijan-digimentoroinnilla-kartutetaan-arvokasta-paaomaa-tulevaisuuden-tyomarkkinoille/.

Liukkonen, J. 2018b. Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat testasivat workseediä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kirjasto--ja-tietopalvelun-opiskelijat-testasivat-workseedia/.

Liukkonen, J. 2018c. Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoharjoittelua-ohjaava-opettaja-ja-oppimisen-jatkuva-dokumentointi/.

Liukkonen, J. 2019. SeAMK:n yritysyhteistyön muodot ja menetelmät. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/yhteistyota-ja-yhdessa-kehittamista/.

Mikkilä, J. 2018. Korkeakoulujen kolminkertainen kehityshaaste. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/korkeakoulujen-kolminkertainen-kehityshaaste/.

Mäkinen, L. 2020. Vertaistukea verkkoon -Verkkotutkinto-opiskelijoiden vinkit vertaisopiskelijoille. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/vertaistukea-verkkoon---verkkotutkinto-opiskelijoiden-vinkit-vertaisopiskelijoille/

Mänty, I. & Lehtilinna M.-K. 2019. Seppo-pelistä apua erilaisiin ohjauksen tarpeisiin. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/seppo-pelista-apua-erilaisiin-ohjauksen-tarpeisiin/

Nakamura R, & Tyrväinen, P. 2018a. Digitaaliset työvälineet eAMK:ssa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digitaaliset-tyovalineet-eamkssa/.

Nakamura, R., & Tyrväinen, P. 2018b. Virstanpylväitä matkalla yhteiseen opintotarjontaan. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/virstanpylvaita-matkalla-yhteiseen-opintotarjontaan2/.

Nakamura, M. & Yli-Knuuttila H. 2019. eAMKin 7 vinkkiä hankeviestintään. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkin-7-vinkkia-hankeviestintaan/

Paananen, M. & Hakala, A. 2018. Biotalouskampus kohti oppimisen ekosysteemiä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/biotalouskampus-kohti-oppimisen-ekosysteemia/.

Partanen, V. 2019. Tuttu ja turvallinen ekosysteemi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tuttu-ja-turvallinen-ekosysteemi/.

Partanen, V. & Yli-Knuuttila, H. 2019. Tuloksia Verkostoitumispäivästä: Digipedavalmennus ja osaamismerkit osaksi AMKien arkea. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkostoitumispaivan-tuloksia/.

Partanen, V. 2019. Työelämä osana oppimisen ekosysteemiä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoelama-osana-oppimisen-ekosysteemia/

Partanen, V. 2019. Digitaalisessa oppimisen ekosysteemissä on ne kaikki: oppimisen kulmakivet ja uudet trendit. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digitaalisessa-oppimisen-ekosysteemissa-on-ne-kaikki-oppimisen-kulmakivet-ja-uudet-trendit/

Partanen, V. 2019. Oppimisen ekosysteemin monet maailmat. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/oppimisen-ekosysteemin-monet-maailmat/

Partanen, V. 2019. Ekosysteemin ekologiset toimintaperiaatteet. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ekosysteemin-ekologiset-toimintaperiaatteet/

Pesola, M. 2018. Avoin tiede ja kuvien käyttö – mitä tulee huomioida, kun opetusmateriaalit laitetaan avoimesti verkkoon? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/avoin-tiede-ja-kuvien-kaytto/.

Piironen, T. & Huovinen, K. 2019a. Palautekysely CampusOnline-opettajille. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/palautekysely-campusonline-opettajille/.

Piironen, T. & Huovinen, K. 2019b. Opiskelijapalaute CampusOnline-opintojaksoista syksyltä 2018. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opiskelijapalaute-campusonline-opintojaksoista-syksylta-2018/.

Päiviö-Häkämies, L. & Parhiala, P. 2020. Anna sisällön kantaa! https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/anna-sisallon-kantaa/

Roos, T. & Timonen, P. 2018. Digioppiminen - teknologian hyödyntämisen asialla. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digioppiminen--teknologian-hyodyntamisen-asialla/.

Roos, T. & Timonen, P. 2019. Digital learning – making use of technology. https://www.eamk.fi/en/digipolytys/digital-learning--making-use-of-technology/.

Saarikoski, V. 2019. Oppimisen mestari. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/oppimisen-mestari/.

Scheinin, M. 2017. Towards year-around studies. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/towards-year-around-studies/.

Scheinin, M. 2018. eAMK-projekti kehittää valtakunnallista verkko-opetuksen asiantuntijaverkostoa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-projekti-kehittaa-valtakunnallista-verkko-opetuksen-asiantuntijaverkostoa/.

Scheinin, M. 2019. The national portal for online studies in the finnish universities of applied sciences – some results. https://www.eamk.fi/en/digipolytys/campusonline.fi--some-results/.

Scheinin, M., & Simola, S. 2017. Ammattikorkeakoulujen yhteisen kesälukukauden toteutuminen kesällä 2017. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ammattikorkeakoulujen-yhteisen-kesalukukauden-toteutuminen-kesalla-2017/.

Seppälä, K. & Kuhanen V. 2020. Etäopiskelijoilla on oikeus laadukkaaseen ohjaukseen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/etaopiskelijoilla-on-oikeus-laadukkaaseen-ohjaukseen/

Simola, S. 2018. CampusOnline.fi tutuksi kansainvälisesti - budapest EAIR forum. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/campusonline.fi-maailmalla---budapest-eair-forumnew-page/.

Simola, S. 2019. Online Educa Berlin 2018. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-maailmalla-online-educa-berlin-2018/.

Sipola, R. 2018. Green care -koulutusta verkostomaisesti verkossa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/green-care--koulutusta-verkostomaisesti-verkossa/.

Sjöholm, T., Piironen, T. & Huovinen, K. 2020. Nonstop ei stoppaa kesäksikään. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/nonstop-ei-stoppaa-kesaksikaan/

Timonen, P. 2018. Pikaspurtti eAMK-hankkeen #digisanaston ja humakin käsitteiden yhtäläisyyksiin sekä eroavuuksiin. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/pikaspurtti-eamk-hankkeen-digisanastoon/.

Timonen, P. & Lukkarinen, S. 2020. eAMK-verkkototeutusten laatukriteerit vertaispalautekeskusteluissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-verkkototeutusten-laatukriteerit-vertaispalautekeskusteluissa/

Tyrväinen, P. & Nakamura, R. 2020. Heikot signaalit ja mustat joutsenet – mitä niille tapahtui? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/heikot-signaalit-ja-mustat-joutsenet--mita-niille-tapahtui/

Tyrväinen, P. & Scheinin M. 2019. Onko elämää eAMKin jälkeen – mitä meiltä jää kesken? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/onko-elamaa-eamkin-jalkeen/

Varonen, M. 2018. eAMK-laatukriteerti verkkototeutusten kehittämisen työkaluna. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-laatukriteerit/.

Varpelaide, H. 2019. Joukkoistamalla sisältöä verkko-opetukseen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/joukkoistamalla-sisaltoa-verkko-opetukseen/

Virtanen, A. Virolainen, M. Heikkinen, H. & Tynjälä, P. 2020. Työelämäyhteistyön haasteet ja positiiviset kokemukset ammattikorkeakouluopettajien työssä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoelamayhteistyon-haasteet-ja-positiiviset-kokemukset-ammattikorkeakouluopettajien-tyossa/

Virtanen, M. 2017. eAMK - miten digipedagogista osaamista ammattikorkeakouluissa kehitetään? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk---miten-digipedagogista-osaamista-ammattikorkeakouluissa-kehitetaan/.

Virtanen, M. 2018. eAMK-hankkeen laadukkaan verkko-opetuksen kriteerien toteutuminen käytännössä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-hankkeen-laadukkaan-verkko-opetuksen-kriteerien-toteutuminen-kaytannossanew-page/.

Yli-Knuuttila, H. 2018. #eAMKmaailmalla: Verkkototeutusten laatu ja opiskelijoiden sitoutuminen puhututtivat OOFHEC2018 –konferenssissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-verkko-opintotarjonnan-laajeneminen-haastaa-kiinnittamaan-huomiota-laatuun/.

Yli-Knuuttila, H. & Partanen, V. 2019. Tuloksia verkostoitumispäivästä: Digipedavalmennus ja osaamismerkit osaksi AMKien arkea. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkostoitumispaivan-tuloksia/.

Ylönen, H. 2019. Rästit kasaan -vertaisryhmäohjausta verkossa: "Tää verkkoryhmä oli yllättävän toimiva". https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/rastit-kasaan--vertaisryhmaohjausta-verkossa-taa-verkkoryhma-oli-yllattavan-toimiva/

Pedacast-podcast

Fettah, J. & Nakamura, R. 18.11.2019. Timanttiset vinkit verkko-opiskeluun. https://soundcloud.com/eamk-hanke/timanttiset-vinkit

Huovinen, K., Piironen, T. & Kuula, J. 4.11.2019. Vinkit käyttöön - paranna verkkototeutuksesi opiskelijapalautetta. https://soundcloud.com/eamk-hanke/vinkit-kayttoon-paranna-verkkototeutuksesi-opiskelijapalautetta

Huovinen, K., Piironen, T. & Räsänen, K. 11.11.2019. Kurkistus CampusOnlinen tukitoimintoihin. https://soundcloud.com/eamk-hanke/kurkistus-campusonlinen-tukitoimintoihin

Huovinen, K., Piironen, T. & Telkkälä, M. 25.11.2019. Nyt ääneen pääsee CampusOnline-opiskelija. https://soundcloud.com/eamk-hanke/nyt-aaneen-paasee-campusonline-opiskelija

Kukkasniemi, S. & Laakkonen, P. 16.9.2019. Digikuraattoripalvelut etäopiskelijan tukena. https://soundcloud.com/eamk-hanke/digikuraattoripalvelut-etaopiskelijan-tukena

Järvipetäjä, M., Kukkasniemi, S. & Ranta, J., 2019. Tulevaisuuden digiohjaus. https://soundcloud.com/eamk-hanke/tulevaisuuden-digiohjaus

Järvipetäjä, M., Kukkasniemi, S. & Ranta, J. 2019. Tietoturva digiohjauksessa. https://soundcloud.com/eamk-hanke/tietoturva-digiohjauksessa

Järvipetäjä, M., Kukkasniemi, S. & Ranta, J. 2019. Organisaation tuki digiohjaukselle. https://soundcloud.com/eamk-hanke/organisaation-tuki-digiohjauksen-sovelluksille

Laitinen-Väänänen, S. & Nakamura, R. 23.9.2019. Työelämän huomiointi verkko-opinnoissa. https://soundcloud.com/eamk-hanke/tyoelaman-huomiointi-verkko-opinnoissa

Manninen, K. & Vesterinen, O. 16.12.2019. Hyvä opetusvideo. https://soundcloud.com/eamk-hanke/hyva-opetusvideo

Mäenpää, K. & Nakamura, R. 28.10.2019. Opiskelumotivaation säätely.
https://soundcloud.com/eamk-hanke/opiskelumotivaation-saately

Partanen, V., Laitinen-Väänänen, S. & Nakamura, R. 30.9.2019. Työelämä tiedon tuottajana ja käyttäjänä. https://soundcloud.com/eamk-hanke/tyoelama-tiedon-tuottajana-ja-kayttajana

Partanen V., Laitinen-Väänänen, S. & Nakamura, R. 7.10.2019. Teknologian hyödyntäminen työelämäyhteistyössä. https://soundcloud.com/eamk-hanke/teknologian-hyodyntaminen-tyoelamayhteistyossa

Partanen, V., Laitinen-Väänänen, S. & Nakamura, R. 14.10.2019 Korkeakouluyhteistyön sietämätön helppous. https://soundcloud.com/eamk-hanke/korkeakouluyhteistyon-sietamaton-helppous

Seppälä, K., Kuhanen, V. & Nakamura, R. 2.12.2019. Laatukriteereillä kohti parempaa digiohjausta.https://soundcloud.com/eamk-hanke/laatukriteereilla-kohti-parempaa-digiohjausta

Tynjälä, P., Heikkinen, H. & Nakamura, R. 9.12.2019. Mikä on oppimisen ekosysteemi? https://soundcloud.com/eamk-hanke/mika-on-oppimisen-ekosysteemi

Virtanen, A. & Nakamura, R. 21.10.2019. Oppimisen ekosysteemit käytännössä
https://soundcloud.com/eamk-hanke/oppimisen-ekosysteemit-kaytannossa

Videopublikationer

Böckelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Pilli-Sihvola, M., & Tuomi, S. 2018. Verkko-opinnot YAMK-tutkinnossa - opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. https://youtu.be/glVi5b_fWe4.

Gröhn, A. 2018. Oppimisanalytiikka korkeakouluissa suomessa ja maailmalla. https://youtu.be/gb2H24sIUaw.

Hakala, A. 2019. Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle. https://youtu.be/NpOY2Vjn5lY.

Helariutta, A. 2018. Oppimateriaalin valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla. https://youtu.be/ANRtIvza6_0.

Ikonen, H., Vainio, E., Tyrväinen, P., & Nakamura, R. 2017. eAMK ristiinopiskelun periaatteet. https://www.youtube.com/watch?v=UcnbB0Shmz4.

Ikonen, H., Scheinin, M., Laitinen-Väänänen, S., Kullaslahti, J., Viitasaari, J., Tyrväinen, P., & Nakamura, R. 2017. eAMK AMK-päivillä 2017. Kajaani: eAMK. https://www.youtube.com/watch?v=vJ-SO7nuvgE.

Ikonen, H., Tyrväinen, P., Scheinin, M., Kullaslahti, J., Laitinen-Väänänen, S., & Nakamura, R. 2018. Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassahttps://youtu.be/OyuCqtzXKm4.

Kääriäinen, A. 2018. Ristiinopiskelijan opintopolku, case: EduFutura Jyväskylä - yhteiset kesäopinnot. https://youtu.be/-Lqovn713fM.

Kopeli, M. 2019. Kokemus yhteistoteutuksesta CampusOnlinessa: työelämä saa toivomaansa osaamista, taustalla kuljettiin monta mutkaa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kokemus-yhteistoteutuksesta-campusonlinessa/

Kopeli, M. 2018. Opiskelijan digikyvykkyys. https://youtu.be/Td_h5HIDogc.

Kopeli, M. & Timonen, P. 2019. Digistarttikokeilut ammattikorkeakouluissa - miten sujuivat? https://youtu.be/EOI0FQKlQOA.

Kuhanen, V., Peltola, H., Ranta, J., Joshi, M., Salminen, T., Ylönen, H., & Kurttila, J. 2018. Digiohjaus ammattikorkeakouluissa. https://youtu.be/3GlwkRTj8k8.

Kullaslahti, J., & Varonen, M. 2018. Osaaminen näkyväksi osaamismerkeillä. https://youtu.be/meY6TKL2RAo.

Kullaslahti, J., & Virtanen, M. 2018. Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogisesta osaamisesta ja valmennuksesta – ITK2018. Hämeenlinna: eAMK. https://youtu.be/x6SClSU7JQg.

Leppisaari, I. 2018. Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. https://youtu.be/rIjZJpbDVnM.

Luukkonen, A., & Iltanen, T. 2018. eOpintopalveluiden toteutus. https://youtu.be/yHb_Z6U5k7w.

Mäkinen, L., Timonen, P., Karhu, A., Mänty, I., & Kopeli, M. 2018. Digistarttikokeilut - miten meni? https://youtu.be/F2mDUn2Xm_w.

Muurimäki, R., Simolin, J., Virtanen, M., & Tyrväinen, P. 2017. Digitaalinen joukkoistaminen, case innoduel. https://youtu.be/wcInEgBEXE4.

Nakamura, R. 2017. eAMK viestintä-webinaari. https://www.youtube.com/watch?v=HMscK7Qdm_g.

Paaso, L., Forsell, M., Tuomi, S. & Laakkonen, I. 2019. YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja. https://youtu.be/6IUuoonK7Nc.

Pesola, M. 2017. Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa. https://youtu.be/SWz6zeSdvbA.

Simola, S. 2018. 21 amkin yhteinen kesälukukausi. https://youtu.be/rJmiHbchHxs.

Suhonen, S. 2018. Oppimisanalytiikka. https://youtu.be/0yPyrNmWuas.

Toikkanen, T. 2018. Tekijänoikeudet eAMK:ssa. https://youtu.be/2InmjN7nkfg.

Tyrväinen, H. 2018. Verkossa - läsnä vai paikalla?  https://youtu.be/5ap2ONDfrS8.

Varonen, M. 2017. eAMK verkko-opintojen laatukriteerit. https://youtu.be/5KHgzfLjGiQ.

Yliknuuttila H., Hemminki K. & Jalonen J. 2019. SeAMK ja SAMK kokeilivat yhteissimulaatiota Gerontologisen hoitotyön opintojaksolla
https://youtu.be/wEbWny-Pnbo.

Andra publikationer

Alanko-Turunen, Merja. 2020. Kun kehittämishanke päättyy muistoko vain jää – eAMK kehittäjäosaamismerkki jäsensi hankkeessa opittua. eSignals blogiteksti 20.3.2020: https://esignals.haaga-helia.fi/2020/03/20/kun-kehittamishanke-paattyy-muistoko-vain-jaa-eamk-kehittajaosaamismerkki-jasensi-hankkeessa-opittua/

Böckelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Pilli-Sihvola, M., & Tuomi, S. 2018. Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista. https://centriabulletin.fi/kysely‐yamk‐opiskelijoille‐ja‐alumneille‐verkko‐opinnoista/.

Gröhn, A. 2019a. Oppimisanalytiikan kokeiluja: the data is not enough - tehtävien vaikeusasteen visualisointia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/02/28/oppimisanalytiikka-visualisointi-tehtavien-vaikeusaste/.

Gröhn, A. 2019b. Oppimisanalytiikka - merkityksellistä aktiivisuuden visualisointia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/04/04/oppimisanalytiikka-lrsn-kytkeminen-ulkoiseen-websovellukseen/.

Hakala, A. & Laakkonen, I. 2019. Katso kanssamme tulevaisuuteen – joukkoistettu työelämän osaamistarpeiden ennakointi opetussuunnitelmatyössä. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti. ISSN 1799-8395. http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-113.

Hankkila, M., Lindqvist, A., Poukka, J., Talvitie, T., & Vikman, M. 2018. Digitutorointi osana opiskelijoiden tukiverkostoa - yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin huomioiminen digitutoroinnissa. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-3/digiohjaus/digitutorointi_osana_opiskelijoiden_tukiverkostoa_taok_kehty2018.pdf.

Heikkinen, H. & Kukkonen, H. 2019. Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna. Osaaminen, sivistys ja tiedon intressit. Aikuiskasvatus 39 (4), 264–275.

Henriksson, J. & Tamminen, N. 2019. Kulttuurituotannon koulutuksen monimuoto-opiskelijoiden yhteisöllisyyden rakentaminen verkossa. Teoksessa Kampuksella digittää - Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä. Toim. Timonen, P., Mäkelä, H. & Lukkarinen, S. https://www.humak.fi/julkaisut/kampuksella-digittaa-poimintoja-verkko-oppimisen-kehittamisesta/.

Henriksson, J. 2019. Kesäportaalista ympärivuotiseen tarjontaan. Teoksessa Humak avoimen tiellä. Toim.: Henriksson, J & Pohjanmäki, T. https://www.humak.fi/julkaisut/humak-avoimen-tiella/.

Ignatius, M. 2019. Laadukkaasti verkkoon -valmennusohjelman kokemuksia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/04/11/laadukkaasti_verkkoon_valmennusohjelman_kokemuksia/.

Ignatius, M., & Rokkila, M. 2018. Digiajan löytöretkeilijä (ITK’18) – osa 1. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2018/04/05/digiajan-loytoretkeilija-itk18/.

Ignatius, M. & Rokkila, M. 2020. Yhdessä huipulle -seminaarissa yhdessä. 30.1.2020.  DigIT-blogi, Karelia-ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2020/01/30/yhdessa-huipulle-seminaarissa-yhdessa/

Jalonen, J. 2018. Digitaalisuus hoitotyön kliinisessä harjoittelussa. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 24-25. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Jalonen, J. & Kamberg, S.-C. 2019. "DigiHoitaja kotikäynnillä"-verkkovälitteinen case-simulaatiopilotti hoitotyön koulutuksessa. SAMK-SAMKARIT Tarinoita työnteon arjesta. Stories of day-to-day working. https://samkarit.samk.fi/2019/05/23/digihoitaja-kotikaynnilla-verkkovalitteinen-case-simulaatiopilotti-hoitotyon-koulutuksessa/.

Jalonen, J., Kujala, M., & Rautava-Nurmi, H. 2018. Digitaalisuus vahvasti mukana hoitotyön perusopinnoissa. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 16-17. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Jalonen, J., & Markkanen, M. 2018. Health promotion from a global perspective. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 28-29. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Järvinen, H., Pääkkönen, K., Rantala, H., & Väänänen, M. 2018. Oppimisanalytiikka suomessa - nykytilanne, tulevaisuus ja haasteet. Tampere: eAMK. https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-3/oppimisanalytiikka/oppimisanalytiikka---taokin-kehittamistyo_jarvinen_-paakkonen_rantala_vaananen.pdf.

Järvipetäjä, M., Kukkasniemi, S. & Ranta, J. 2019. Digiohjauksen sovelluskokeilun tuloksia ja pohdintaa. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 65, Karelia-ammattikorkeakoulu. ISBN:978-952-275-292-5. https://www.theseus.fi/handle/10024/266108.

Komonen, K. 2018. Verkko-opinnot ylemmässä amk-tutkinnossa – opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/verkko-opinnot-ylemmassa-amk-tutkinnossa-opiskelijoiden-kokemuksia-ja-kehittamisehdotuksia/.

Kopeli, M. 2018. Kysymys on huomisen digikyvykkyydestä. UAS Journal 3/2018, 3. https://uasjournal.fi/3-2018/huomisen-digikyvykkyys/

Kosonen, R. &. S., T. 2018. Profileringar i den virtuella undervisningsvärlden. UAS Journal 3/2018, 3. https://uasjournal.fi/3-2018/profileringar-virtuella-undervisningsvarlden/

Kuisma, P., Kuohukoski, M. & Varpelaide, H. 2019. Liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakurssi verkossa - motivoituneen opiskelijan valinta. Teoksessa K. Kallama & J. Koivisto (Toim.), Digital Campus - Ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit 5/2019, Pori, Suomi, 16-20. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051015149

Kullaslahti, J., Ruhalahti, S. & Brauer, S. 2019. Professional Development of Digital Competences: Standardised Frameworks Supporting Evolving Digital Badging Practices. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (12) 175-186. http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/109543/Kullaslahti.pdf?sequence=1.

Kullaslahti, J. & Timonen, P. 2019. Yhteisöllisyyttä käänteisellä työskentelyllä digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa Kampuksella digittää - Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä. Toim. Timonen, P., Mäkelä, H. & Lukkarinen, S. https://www.humak.fi/julkaisut/kampuksella-digittaa-poimintoja-verkko-oppimisen-kehittamisesta/.

Kääriäinen, A. 2019. Opiskelijahallinnointi ristiinopiskelussa - kehitysaskeleet. Teoksessa A. Hakala, H. Ikonen & L. Liimatainen (Toim.), Koulutuksen kehittämisen katsaus 2018. Verkostoilla joustavuutta ja laatua opintoihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 261, Jyväskylä, Suomi, 37-49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-520-3.

Lempinen, P. & Yli-Knuuttila, H. 2019. CampusOnline vie ammattikorkeakoulujen opintoja verkkoon. Arene, uutiset. 26.3.2019. http://www.arene.fi/uutiset/campusonline-vie-ammattikorkeakoulujen-opintoja-verkkoon/

Leppälä, S. 2018. Uusi valtakunnallinen CampusOnline.fi verkko-opiskeluportaali on avattu. Arene, uutiset. 3.9.2018. http://www.arene.fi/ajankohtaista/uusi-valtakunnallinen-campusonline-fi-verkko-opiskeluportaali-on-avattu/.

Le

Mattila, A. & Marstio, T. 2018. Digitizing Learning by Development. Teoksessa S. Juvonen, P. Marjanen & T. Meristö (Toim.) Learning by Developing 2.0 – case studies in theory and practice. Laurea julkaisut, Laurea Ammattikorkeakoulu, Vantaa, Suomi, 70-75. https://www.theseus.fi/handle/10024/159833.

Moisio, H. & Varpelaide, H. 2018. Verkko-opintojen vuorovaikutuksen välineet. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 38-41. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Moisio, H. & Varpelaide, H. 2019. Digiosaamista ryhmätöissä. Teoksessa K. Kallama & J. Koivisto (Toim.), Digital Campus - Ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit 5/2019, Pori, Suomi, 16-20. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051015149

Myllyniemi, T. 2017. Verkko-opiskelu on tullut jäädäkseen. Talk, Retrieved from https://talk.turkuamk.fi/innopeda/verkko-opiskelu-tullut-jaadakseen/.

Mäenpää, K. e. a. 2018. eAMK-verkoston tuella osaamistarpeita vastaavaa verkko-opetusta. UAS Journal 3/2018. https://uasjournal.fi/3-2018/eamk-verkko-opetusta/.

Mäkelä, H. 2019. Oppimisanalytiikan kokeilu Humakissa. Teoksessa Väläyksiä Humakista III, Toim. Äärynen, M. https://www.humak.fi/julkaisut/valayksia-humakista-iii/.

Mäkinen, L. 2020. Digistarttipaketti otettiin käyttöön kaikille aloittaville opiskelijoille HAMKissa. HAMK Unlimited Professional 8.1.2020. https://unlimited.hamk.fi/muut/digistarttipaketti-aloittaville-opiskelijoille/.

Mäntysaari, P. 2018. Työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä kehittämässä. SeAMK Verkkolehti. https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyoelamalahtoisia-oppimisen-ekosysteemeja-kehittamassa/.

Nakamura, R. 2017. Ammattikorkeakoulut rakentavat yhteistä digitaalista opintotarjontaa. Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Asiakaslehti, 30.

Nakamura, R., Leppälä, S., & Tyrväinen, P. 2018. CampusOnline.fi avautuu syyslukukaudella 2018. Toolilainen, 50-51.

Nenonen, Marjo. 2020. Työkalu digiohjauksen laadun itsearviointiin – Tulossa. 12.2.2020. DigIT-blogi, Karelia-ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2020/02/12/tulossa-tyokalu-digiohjauksen-laadun-itsearviointiin-tulossa/

Nevalainen, S., Kurttila, J., Muurimäki, R. & Suhonen, S. 2019. Building learning analytics cMOOC for teachers and learning designers through online collaboration between universities. Teoksessa Ubachs, G. & Joosten-Adriaanse, F. (Toim.) The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 - Proceedings (OOFHEC 2019). Madrid 16-18 October, 2019. 61-72. https://conference.eadtu.eu/download2527

Nylund, M., & Virolainen, M. 2019. Balancing ‘flexibility’ and ‘employability’: The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal. https://doi.org/10.1177/1474904119830508. https://journals.sagepub.com/eprint/YfaE2INQpsNWaSxxwcRm/full.

Pilli-Sihvola, M. (toim.) 2020. Laatua oppimiseen digiympäristössä. XAMK kehittää 108. Kotka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-240-5

Pilli-Sihvola, M. 2019. Xamkissa tehdään töitä laadukkaan verkko-opetuksen eteen. Xamk Next 7.6.2019. https://next.xamk.fi/ammattitaidolla/xamkissa-tehdaan-toita-laadukkaan-verkko-opetuksen-eteen/.

Pilli-Sihvola, M. 2018. Digitaalisuus tukee laadukasta oppimista. http://read.xamk.fi/2018/koulutus/digitaalisuus-tukee-laadukasta-oppimista/.

Päällysaho S., Haasio A., Saarikoski S., Uusimäki S. (Toim.). 2019. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019 : Moninaista osaamista. Sarjassa: Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/266353.

Scheinin, M. 2019. CampusOnline.fi - The National Portal for Online Studies in the Finnish Universities of Applied Sciences - some results. UAS Journal 2/2019. https://uasjournal.fi/in-english/campusonline-fi-the-national-portal-for-online-studies-in-the-finnish-universities-of-applied-sciences-some-results/.

Scheinin, M. & Soini, J. 2019. Digitalisaatio mahdollistaa opiskelijan monipuolisen osaamisen. Turun Sanomat "Lukijalta"-kirjoitus 14.3.2019.

Scheinin, M. & Kantola, M. 2018. The evolvement of an online learning network of experts. UAS Journal 3/2018. https://uasjournal.fi/in-english/online-learning-network-of-experts/

Scheinin, M., Ikonen, H., Tyrväinen, P., Nakamura, R., Laitinen-Väänänen, S., Kullaslahti, J. & Viitasaari, J. Building a strategic network of finnish universities of applied sciences - how the eamk project was established. Eapril 2017, Hämeenlinna, Finland. 134-148.

Simola, S. 2017. 21 ammattikorkeakoulun yhteinen kesälukukausi 2017. https://www.dropbox.com/s/zjo1f1fzk0oq7lf/Kesälukukausi%202017%20raportti%2013.12.2017.pdf?dl=0.

Sirkemaa, S. & Varpelaide, H. 2019. Flexibility – a key element in Modern Learning Environments. ICERI2019 Proceedings, 2019. Artikkeli konferenssijulkaisussa.

Suhonen, S., & Gröhn, A. 2018. Oppimisanalytiikka eAMK-hankkeessa. Toolilainen, 18-19.

Suhonen, S. 2019. Learning Analytics: Combining Moodle, WhatsApp and Self-Evaluation Data for Better Understanding. In ECSM 2019 6th European Conference on Social Media (p. 410). Academic Conferences and publishing limited.

Suhonen, S., Kurttila, J., Nevalainen, S. & Muurimäki, R. 2019. Learning analytics of the first Finnish learning analytics cMOOC. Teoksessa Ubachs, G. & Joosten-Adriaanse, F. (Toim.) The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 - Proceedings (OOFHEC 2019). Madrid 16-18 October, 2019. 61-72. https://conference.eadtu.eu/download2527.

Tanhuanpää, J. 2019. Osaamismerkki on osaajan pelimerkki. SUUNTA. Etelä-Karjalan ammatillinen verkkolehti. https://www.saimia.fi/suunta/osaamismerkki-on-osaajan-pelimerkki/.

”Tuli olo, että nyt tai ei koskaan” – eAmk-hanke antoi yliopettajalle rohkeutta verkko-opetukseen. 2019, OAJ. Feb 27, 2019. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tuli-olo-etta-nyt-tai-ei-koskaan--eamk-hanke-antoi-yliopettajalle-rohkeutta-verkko-opetukseen-uusi-sivu/.

Töytäri, A., Tynjälä. P. Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. 2019. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (1), 14–30.

Tynjälä, P., Virolainen, M., Virtanen, A., Heikkinen, H., & Laitinen-Väänänen, S. 2017. Models of collaboration between higher education and work. http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/ammatillinen-osaaminen/tutkimuspaivat2017/Documents/models_of_collaboration.pdf.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Esitys Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä. Kooste lyhennelmä: https://www.eamk.fi/fi/tyoelamayhteistyo/tutkimusta-tyoelamayhteistyosta-ja-oppimisen-ekosysteemeista/.

Tyrväinen, P., Yli-Knuuttila, H. & Ikonen, H. 2019. CampusOnline.fi - kurkistus kulissien taakse. SeOPPI, 01/2019, Suomen eOppimiskeskus ry, 20-21.

Tyrväinen, P. 2019. Opiskelua ristiin rastiin. Arenen blogi. http://www.arene.fi/ajankohtaista/opiskelua-ristiin-rastiin/.

Varonen M. & Tyrväinen P. 2018. eAMK quality criteria for online implementations. . (Ed)., Blended and Online Learning: “Changing the Educational Landscape”. Overview of papers on Higher Education for the Future as presented during the Online, Open and Flexible Higher Education Conference in Aarhus, October 2018., The European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002104977

Viklund, E. 2019. CampusOnlinesta digivisioon. Savonia Blogi. https://blogi.savonia.fi/johdossa/2019/12/03/campusonlinesta-digivisioon/.

Viklund, E. 2019. CampusOnline ja Savonia – strategista nerokuutta vai sattumien summa? Arenen blogi. http://www.arene.fi/blogi/campusonline-ja-savonia-strategista-nerokkuutta-vai-sattumien-summa/.

Virolainen, M., Heikkinen, H., Siklander, P. & Laitinen-Väänänen, S. 2019. Mitä ovat oppimisen ekosysteemit? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (4), 4–25.

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. 2019. Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Vocational Education and Training: The World of Work and Teacher Education. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 3. Stockholm: Premiss, 67-97. https://drive.google.com/open?id=1DmOYCdzdDuPEYvZhGNURku0BnRmjfwak.

Virolainen, M. 2018. Changing patterns of transition to VET and from VET to higher education : the on-going Finnish VET reform. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Emergent issues in vocational education and training: Voices from cross-national research. Stockholm: Premiss, 578-606.

Virtanen, A., Harju, V., Heikkinen, H. L. T., Pehkonen, L, Virolainen, M. & Tynjälä, P. 2019. Työ, oppiminen ja digitalisaatio: Tutkimus kehittämistyön tukena. Teoksessa H. Kotila & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita, 104–110. 8.

Virtanen, M. 2019.  “Näin koen opetuksen laadun” - eAMK-hankkeen laatukriteerien toteutuminen YAMK-opinnoissa. Posteri. Kohtio 2019. Hämeenlinna. 

Ympäri vuoden yhteen tullaan ja ristiin mennään. Savon Sanomat. SAVOBlogit 13.3.2019. https://blogit.savonsanomat.fi/liiketta-liiketoimintaan/ympari-vuoden-yhteen-tullaan-ja-ristiin-mennaan/