Publikationer i Digipölytys blogg

Bockelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Tuomi, S., & Pilli-Sihvola, M. 2018. Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kysely-yamk-opiskelijoille-ja--alumneille-verkko-opinnoista/.

Forss, M. 2017. 5 saker studenter behöver i digitala kurser. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/5-saker/.

Hakala, A. 2018a. Hankkeiden työelämäekosysteemi oppimisalustana. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/hankkeiden-tyoelamaekosysteemi-oppimisalustana/.

Hakala, A. 2018b. Hankkeisiin rakentuu työelämäläheisesti oppimisen ekosysteemin rihmastoa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/hankkeisiin-rakentuu-tyoelamalaheisesti-oppimisen-ekosysteemin-rihmastoa/.

Hakala, A. 2018c. Tulevaisuuspyörätyöpaja osallistavana oppimis- ja tiedonkeruumenetelmänä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tulevaisuuspyoratyopaja-osallistavana-oppimis--ja-tiedonkeruumenetelmana/.

Heikinheimo, R. 2017. Ajantasaista osaamista digitaaliseen toimintaympäristöön. http://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ajantasaista-osaamista-digitaaliseen-toimintaymparistoon/.

Hemminki, K. 2018. Sairaanhoitajaohjaajien digtaalinen palautteen antaminen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/sairaanhoitajaohjaajien-digitaalinen-palautteen-antaminen/.

Hemminki, K. 2018. Digitaalisuus sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelun ohjauksessa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digitaalisuus-sairaanhoitajaopiskelijoiden-kaytannon-harjoittelun-ohjauksessa/.

Henriksson, J. 2018. Ensimmäisiä kokemuksia digiohjauksen sovelluskokeiluista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ensimmaisia-kokemuksia-digiohjauksen-sovelluskokeiluista/.

Ikonen, H. 2019. Mikä on CampusOnlinen tulevaisuus? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/mika-on-campusonlinen-tulevaisuus/.

Ikonen, H. 2017. Luovuus hankevalmistelussa – case eAMK –hankkeen starttivaihe. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/luovuus-hankevalmistelussa--case-eamk-hankkeen-starttivaihe/.

Ikonen, H., & Vainio, E. 2017. eAMK ristiinopiskelun periaatteet. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-ristiinopiskelun-periaatteet/.

Jalonen, J. & Virtala, J. 2019. Liikunnan riemua ja opintopisteitä - esimerkki työelämälähtöisen opinnollistamisen mahdollisuuksista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/liikunnan-riemua-ja-opintopisteita--esimerkki-tyoelamalahtoisen-opinnollistamisen-mahdollisuuksistanew-page/.

Joshi, M. , Mäenpää, K., Valkki, O., Pilli-Sihvola, M., Immonen, A-L., Mäkinen, L., Könni, P. , Rautiainen, T. 2018. Verkkotutkintojen termiviidakossa - riippumatonta opiskelua riippumatossa? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkkotutkintojen-termiviidakossa---riippumatonta-opiskelua-riippumatossanew-page/.

Kääriäinen, A. 2018. Ristiinopiskelu - kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ristiinopiskelu---kuva-kertoo-enemman-kuin-sata-sanaa/.

Kantola, M., Scheinin, M., & Simola, S. 2018. Yhteisen opintotarjonnan kehittäminen ammatillisia rajoja rikkovaksi avoimeksi verkkotutkinnoksi - mahdollisuuksia ja haasteita. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/yhteisen-opintotarjonnan-kehittaminen/.

Kopeli, M. 2018a. DigiAvain jää käyttöön osana SavoniaStart-kokonaisuutta. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digiavain-jaa-kayttoon-osana-savoniastart-kokonaisuutta/.

Kopeli, M. 2018b. Miten loiventaisi opintojen alun infovyöryä? - savonian ratkaisu on DigiAvain. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/miten-loiventaisi-opintojen-alun-infovyorya--savonian-ratkaisu-on-digiavain/.

Kopeli, M. 2018. Kertyykö meillä oikeanlaista digikyvykkyyttä? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kertyyko-meilla-oikeanlaista-digikyvykkyytta/.

Kosonen, R., & Sjoholm, T. 2018. Miten eri ammattikorkeakoulut voisivat profiloitua verkko-opetuksessa? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/miten-eri-ammattikorkeakoulut-voisivat-profiloitua-verkko-opetuksessa/.

Kukkonen, T. 2017. eAMK - digitaalisen opiskelun edelläkävijä? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk---digitaalisen-opiskelun-edellakavija/.

Kullaslahti, J. 2018a. #eAMKmaailmalla: ePIC 2018-konferenssi – osaamismerkit osaamisen tunnustamisen välineenä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla--epic-2018-konferenssi--osaamismerkit-osaamisen-tunnustamisen-valineena/.

Kullaslahti, J. 2018b. Opiskelijat osaamismerkkien kokeilijoina ja kehittäjinä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla--epic-2018-konferenssi--osaamismerkit-osaamisen-tunnustamisen-valineena/.

Kullaslahti, J., & Virtanen, M. 2018. Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogisesta osaamisesta ja valmennuksesta – ITK2018. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ammattikorkeakoulujen-henkiloston-digipedagogisesta-osaamisesta-ja-valmennuksesta--itk2018/.

Laitinen-Väänänen, S. & Kullaslahti, J. 2018. Opettajan osaaminen digitaalisissa ekosysteemeissä: eAMKn ristiinpölytys työpajan tuloksia toukokuulta. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opettajan-osaaminen-digitaalisissa-ekosysteemeissa/.

Laitinen-Väänänen, S., Tynjälä, P., Heikkinen, H., & Virolainen, M. 2018. Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoelamayhteistyosta--oppimisen-ekosysteemeiksi/.

Leppisaari, I. 2018. Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opiskelijan-digimentoroinnilla-kartutetaan-arvokasta-paaomaa-tulevaisuuden-tyomarkkinoille/.

Liukkonen, J. 2018. Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat testasivat workseediä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kirjasto--ja-tietopalvelun-opiskelijat-testasivat-workseedia/.

Liukkonen, J. 2019. SeAMK:n yritysyhteistyön muodot ja menetelmät. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/yhteistyota-ja-yhdessa-kehittamista/.

Liukkonen, J. 2018. Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoharjoittelua-ohjaava-opettaja-ja-oppimisen-jatkuva-dokumentointi/.

Mikkilä, J. 2018. Korkeakoulujen kolminkertainen kehityshaaste. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/korkeakoulujen-kolminkertainen-kehityshaaste/.

Nakamura R, & Tyrväinen, P. 2018. Digitaaliset työvälineet eAMK:ssa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digitaaliset-tyovalineet-eamkssa/.

Nakamura, R., & Tyrväinen, P. 2018. Virstanpylväitä matkalla yhteiseen opintotarjontaan. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/virstanpylvaita-matkalla-yhteiseen-opintotarjontaan2/.

Paananen, M. & Hakala, A. 2018. Biotalouskampus kohti oppimisen ekosysteemiä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/biotalouskampus-kohti-oppimisen-ekosysteemia/.

Partanen, V. 2019. Tuttu ja turvallinen ekosysteemi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tuttu-ja-turvallinen-ekosysteemi/.

Pesola, M. 2018. Avoin tiede ja kuvien käyttö – mitä tulee huomioida, kun opetusmateriaalit laitetaan avoimesti verkkoon? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/avoin-tiede-ja-kuvien-kaytto/.

Roos, T. & Timonen, P. 2018. Digioppiminen - teknologian hyödyntämisen asialla. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digioppiminen--teknologian-hyodyntamisen-asialla/.

Roos, T. & Timonen, P. 2019. Digital learning – making use of technology. https://www.eamk.fi/en/digipolytys/digital-learning--making-use-of-technology/.

Scheinin, M. 2018. eAMK-projekti kehittää valtakunnallista verkko-opetuksen asiantuntijaverkostoa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-projekti-kehittaa-valtakunnallista-verkko-opetuksen-asiantuntijaverkostoa/.

Scheinin, M. 2019. The national portal for online studies in the finnish universities of applied sciences – some results. https://www.eamk.fi/en/digipolytys/campusonline.fi--some-results/.

Scheinin, M. 2017. Towards year-around studies. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/towards-year-around-studies/.

Scheinin, M., & Simola, S. 2017. Ammattikorkeakoulujen yhteisen kesälukukauden toteutuminen kesällä 2017. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ammattikorkeakoulujen-yhteisen-kesalukukauden-toteutuminen-kesalla-2017/.

Simola, S. 2018. #eAMKmaailmalla: CampusOnline.fi tutuksi kansainvälisesti - budapest EAIR forum. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/campusonline.fi-maailmalla---budapest-eair-forumnew-page/.

Sipola, R. 2018. Green care -koulutusta verkostomaisesti verkossa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/green-care--koulutusta-verkostomaisesti-verkossa/.

Timonen, P. 2018. Pikaspurtti eAMK-hankkeen #digisanaston ja humakin käsitteiden yhtäläisyyksiin sekä eroavuuksiin. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/pikaspurtti-eamk-hankkeen-digisanastoon/.

Varonen, M. 2018. eAMK-laatukriteerti verkkototeutusten kehittämisen työkaluna. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-laatukriteerit/.

Virtanen, M. 2018. eAMK-hankkeen laadukkaan verkko-opetuksen kriteerien toteutuminen käytännössä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-hankkeen-laadukkaan-verkko-opetuksen-kriteerien-toteutuminen-kaytannossanew-page/.

Virtanen, M. 2017. eAMK - miten digipedagogista osaamista ammattikorkeakouluissa kehitetään? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk---miten-digipedagogista-osaamista-ammattikorkeakouluissa-kehitetaan/.

Yli-Knuuttila, H. 2018. #eAMKmaailmalla: Verkkototeutusten laatu ja opiskelijoiden sitoutuminen puhututtivat OOFHEC2018 –konferenssissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-verkko-opintotarjonnan-laajeneminen-haastaa-kiinnittamaan-huomiota-laatuun/.

Yli-Knuuttila, H. & Partanen, V. 2019. Tuloksia verkostoitumispäivästä: Digipedavalmennus ja osaamismerkit osaksi AMKien arkea. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkostoitumispaivan-tuloksia/.

Videopublikationer

Böckelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Pilli-Sihvola, M., & Tuomi, S. 2018. Verkko-opinnot YAMK-tutkinnossa - opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. https://youtu.be/glVi5b_fWe4.

Gröhn, A. 2018. Oppimisanalytiikka korkeakouluissa suomessa ja maailmalla. https://youtu.be/gb2H24sIUaw.

Hakala, A. 2019. Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle. https://youtu.be/NpOY2Vjn5lY.

Helariutta, A. 2018. Oppimateriaalin valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla. https://youtu.be/ANRtIvza6_0.

Ikonen, H., Vainio, E., Tyrväinen, P., & Nakamura, R. 2017. eAMK ristiinopiskelun periaatteet. https://www.youtube.com/watch?v=UcnbB0Shmz4.

Ikonen, H., Scheinin, M., Laitinen-Väänänen, S., Kullaslahti, J., Viitasaari, J., Tyrväinen, P., & Nakamura, R. 2017. eAMK AMK-päivillä 2017. Kajaani: eAMK. https://www.youtube.com/watch?v=vJ-SO7nuvgE.

Ikonen, H., Tyrväinen, P., Scheinin, M., Kullaslahti, J., Laitinen-Väänänen, S., & Nakamura, R. 2018. Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassahttps://youtu.be/OyuCqtzXKm4.

Kääriäinen, A. 2018. Ristiinopiskelijan opintopolku, case: EduFutura Jyväskylä - yhteiset kesäopinnot. https://youtu.be/-Lqovn713fM.

Kopeli, M. 2018. Opiskelijan digikyvykkyys. https://youtu.be/Td_h5HIDogc.

Kuhanen, V., Peltola, H., Ranta, J., Joshi, M., Salminen, T., Ylönen, H., & Kurttila, J. 2018. Digiohjaus ammattikorkeakouluissa. https://youtu.be/3GlwkRTj8k8.

Kullaslahti, J., & Varonen, M. 2018. Osaaminen näkyväksi osaamismerkeillä. https://youtu.be/meY6TKL2RAo.

Kullaslahti, J., & Virtanen, M. 2018. Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogisesta osaamisesta ja valmennuksesta – ITK2018. Hämeenlinna: eAMK. https://youtu.be/x6SClSU7JQg.

Leppisaari, I. 2018. Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. https://youtu.be/rIjZJpbDVnM.

Luukkonen, A., & Iltanen, T. 2018. eOpintopalveluiden toteutus. https://youtu.be/yHb_Z6U5k7w.

Mäkinen, L., Timonen, P., Karhu, A., Mänty, I., & Kopeli, M. 2018. Digistarttikokeilut - miten meni? https://youtu.be/F2mDUn2Xm_w.

Muurimäki, R., Simolin, J., Virtanen, M., & Tyrväinen, P. 2017. Digitaalinen joukkoistaminen, case innoduel. https://youtu.be/wcInEgBEXE4.

Nakamura, R. 2017. eAMK viestintä-webinaari. https://www.youtube.com/watch?v=HMscK7Qdm_g.

Paaso, L., Forsell, M., Tuomi, S. & Laakkonen, I. 2019. YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja. https://youtu.be/6IUuoonK7Nc.

Pesola, M. 2017. Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa. https://youtu.be/SWz6zeSdvbA.

Simola, S. 2018. 21 amkin yhteinen kesälukukausi. https://youtu.be/rJmiHbchHxs.

Suhonen, S. 2018. Oppimisanalytiikka. https://youtu.be/0yPyrNmWuas.

Toikkanen, T. 2018. Tekijänoikeudet eAMK:ssa. https://youtu.be/2InmjN7nkfg.

Tyrväinen, H. 2018. Verkossa - läsnä vai paikalla?  https://youtu.be/5ap2ONDfrS8.

Varonen, M. 2017. eAMK verkko-opintojen laatukriteerit. https://youtu.be/5KHgzfLjGiQ.

Andra publikationer

Böckelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Pilli-Sihvola, M., & Tuomi, S. 2018. Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista. https://centriabulletin.fi/kysely‐yamk‐opiskelijoille‐ja‐alumneille‐verkko‐opinnoista/.

Hankkila, M., Lindqvist, A., Poukka, J., Talvitie, T., & Vikman, M. 2018. Digitutorointi osana opiskelijoiden tukiverkostoa - yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin huomioiminen digitutoroinnissa. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-3/digiohjaus/digitutorointi_osana_opiskelijoiden_tukiverkostoa_taok_kehty2018.pdf.

Ignatius, M., & Rokkila, M. 2018. Digiajan löytöretkeilijä (ITK’18) – osa 1. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2018/04/05/digiajan-loytoretkeilija-itk18/.

Jalonen, J. 2018. Digitaalisuus hoitotyön kliinisessä harjoittelussa. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 24-25. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Jalonen, J., Kujala, M., & Rautava-Nurmi, H. 2018. Digitaalisuus vahvasti mukana hoitotyön perusopinnoissa. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 16-17. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Jalonen, J., & Markkanen, M. 2018. Health promotion from a global perspective. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 28-29. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Järvinen, H., Pääkkönen, K., Rantala, H., & Väänänen, M. 2018. Oppimisanalytiikka suomessa - nykytilanne, tulevaisuus ja haasteet. Tampere: eAMK. https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-3/oppimisanalytiikka/oppimisanalytiikka---taokin-kehittamistyo_jarvinen_-paakkonen_rantala_vaananen.pdf.

Komonen, K. 2018. Verkko-opinnot ylemmässä amk-tutkinnossa – opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/verkko-opinnot-ylemmassa-amk-tutkinnossa-opiskelijoiden-kokemuksia-ja-kehittamisehdotuksia/.

Kopeli, M. 2018. Kysymys on huomisen digikyvykkyydestä. UAS Journal 3/2018, 3. https://uasjournal.fi/3-2018/huomisen-digikyvykkyys/

Kosonen, R. &. S., T. 2018. Profileringar i den virtuella undervisningsvärlden. UAS Journal 3/2018, 3. https://uasjournal.fi/3-2018/profileringar-virtuella-undervisningsvarlden/

Kuisma, P., Kuohukoski, M. & Varpelaide, H. 2019. Liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakurssi verkossa - motivoituneen opiskelijan valinta. Teoksessa K. Kallama & J. Koivisto (Toim.), Digital Campus - Ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit 5/2019, Pori, Suomi, 16-20. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051015149

Leppälä, S. 2018. Uusi valtakunnallinen CampusOnline.fi verkko-opiskeluportaali on avattu. Arene, uutiset. 3.9.2018. http://www.arene.fi/ajankohtaista/uusi-valtakunnallinen-campusonline-fi-verkko-opiskeluportaali-on-avattu/.

Leppisaari, I. 2019. eGroup mentoring – an evolving operational model in new ecosystems of tertiary learning. Teoksessa K. Graziano (Toim.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 876-886. Retrieved March 22, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/207797/.

Leppisaari, I. 2019. Exploring Emerging Mentoring Practices in New Ecosystems of Learning in Finland. Teoksessa P. Kommers, T. Issa, P. Isaias & W. Hui (Toim.) Proceedings of the 6th International Conferece on Educational Technologies 2019 (ICEduTech 2019) Hong Kong 8-10 February, 2019 (pp. 97-108). IADIS International Association for Development of the Information Society.

Leppisaari, I. 2018. Laadukas digimentorointi työelämäläheisissä oppimisen ekosysteemeissä ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. https://events.uta.fi/kt-paivat2018/wp-content/uploads/sites/13/2018/11/Abstraktikirja.pdf.

Leppisaari., I. 2018. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen. Centria Bulletin 4/2018. https://centriabulletin.fi/digitalisaatio-tuo-mahdollisuuksia-mentoroinnin-toimintatapojen-kehittamiseen/.

Mattila, A. & Marstio, T. 2018. Digitizing Learning by Development. Teoksessa S. Juvonen, P. Marjanen & T. Meristö (Toim.) Learning by Developing 2.0 – case studies in theory and practice. Laurea julkaisut, Laurea Ammattikorkeakoulu, Vantaa, Suomi, 70-75. https://www.theseus.fi/handle/10024/159833.

Moisio, H. & Varpelaide, H. 2018. Verkko-opintojen vuorovaikutuksen välineet. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 38-41. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Moisio, H. & Varpelaide, H. 2019. Digiosaamista ryhmätöissä. Teoksessa K. Kallama & J. Koivisto (Toim.), Digital Campus - Ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit 5/2019, Pori, Suomi, 16-20. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051015149

Myllyniemi, T. 2017. Verkko-opiskelu on tullut jäädäkseen. Talk, Retrieved from https://talk.turkuamk.fi/innopeda/verkko-opiskelu-tullut-jaadakseen/.

Mäenpää, K. e. a. 2018. eAMK-verkoston tuella osaamistarpeita vastaavaa verkko-opetusta. UAS Journal 3/2018. https://uasjournal.fi/3-2018/eamk-verkko-opetusta/.

Mäntysaari, P. 2018. Työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä kehittämässä. SeAMK Verkkolehti. https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyoelamalahtoisia-oppimisen-ekosysteemeja-kehittamassa/.

Nakamura, R. 2017. Ammattikorkeakoulut rakentavat yhteistä digitaalista opintotarjontaa. Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Asiakaslehti, 30.

Nakamura, R., Leppälä, S., & Tyrväinen, P. 2018. CampusOnline.fi avautuu syyslukukaudella 2018. Toolilainen, 50-51.

Nylund, M., & Virolainen, M. 2019. Balancing ‘flexibility’ and ‘employability’: The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal. https://doi.org/10.1177/1474904119830508. https://journals.sagepub.com/eprint/YfaE2INQpsNWaSxxwcRm/full.

Pilli-Sihvola, M. 2018. Digitaalisuus tukee laadukasta oppimista. http://read.xamk.fi/2018/koulutus/digitaalisuus-tukee-laadukasta-oppimista/.

Scheinin, M. 2019. CampusOnline.fi - The National Portal for Online Studies in the Finnish Universities of Applied Sciences - some results. UAS Journal 2/2019. https://uasjournal.fi/in-english/campusonline-fi-the-national-portal-for-online-studies-in-the-finnish-universities-of-applied-sciences-some-results/

Scheinin, M. & Kantola, M. 2018. The evolvement of an online learning network of experts. UAS Journal 3/2018. https://uasjournal.fi/in-english/online-learning-network-of-experts/

Scheinin, M., Ikonen, H., Tyrväinen, P., Nakamura, R., Laitinen-Väänänen, S., Kullaslahti, J., Viitasaari, J. Building a strategic network of finnish universities of applied sciences - how the eamk project was established. Eapril 2017, Hämeenlinna, Finland. 134-148.

Simola, S. 2017. 21 ammattikorkeakoulun yhteinen kesälukukausi 2017. https://www.dropbox.com/s/zjo1f1fzk0oq7lf/Kesälukukausi%202017%20raportti%2013.12.2017.pdf?dl=0.

Suhonen, S., & Gröhn, A. 2018. Oppimisanalytiikka eAMK-hankkeessa. Toolilainen, 18-19.

”Tuli olo, että nyt tai ei koskaan” – eAmk-hanke antoi yliopettajalle rohkeutta verkko-opetukseen. 2019, OAJ. Feb 27, 2019. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tuli-olo-etta-nyt-tai-ei-koskaan--eamk-hanke-antoi-yliopettajalle-rohkeutta-verkko-opetukseen-uusi-sivu/.

Töytäri, A., Tynjälä. P. Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. 2019. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (1), 14–30.

Tynjälä, P., Virolainen, M., Virtanen, A., Heikkinen, H., & Laitinen-Väänänen, S. 2017. Models of collaboration between higher education and work. http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/ammatillinen-osaaminen/tutkimuspaivat2017/Documents/models_of_collaboration.pdf.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Esitys Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä. Kooste lyhennelmä: https://www.eamk.fi/fi/tyoelamayhteistyo/tutkimusta-tyoelamayhteistyosta-ja-oppimisen-ekosysteemeista/.

Varonen, M. & Tyrväinen, P. 2018. eAMK quality criteria for online implementations. Open and Flexible Higher Education Conference in Aarhus, October 2018.

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. 2019. Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Vocational Education and Training: The World of Work and Teacher Education. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 3. Stockholm: Premiss, 67-97. https://drive.google.com/open?id=1DmOYCdzdDuPEYvZhGNURku0BnRmjfwak.

Virolainen, M. 2018. Changing patterns of transition to VET and from VET to higher education : the on-going Finnish VET reform. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Emergent issues in vocational education and training: Voices from cross-national research. Stockholm: Premiss, 578-606.