CampusOnline.fi är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland. Med hjälp av portalen att det är lätt att ta del av ett brett utbud webkurser och välja intressanta och nyttiga kurser från andra finska högskolor. Utbudet i portalen består av kurser inom olika branscher, YH-och högre YH-kurser, kurser på engelska, non-stop kurser och kurser som utförs i samarbete mellan olika yrkeshögskolor. Under året 2019 avlades det nästan 110 000 studiepoäng.

Projektets ”CampusOnline-portalens underhåll, utveckling och sammanslagning till högskolornas gemensamma digitala tjänstesystem ” centrala uppgift är att underhålla och utveckla portalen vidare. Gemensamma spelregler och arbetssätt granskas och testas och vidareutvecklas under projektets gång. Ytterligare kartläggs och testas portalens möjligheter för samarbete med arbetslivet. I projektet genomförs också ett piloteringsprojekt. Fackförbundet Pro och social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy erbjöd till sina medlemmar utvalda kurser på portalen hösten 2020. Piloterna kommer att fortsätta och expnadera våren 2021.

När det digitala tjänstesystemet  i DigiVisio2030 utvecklas,  är det viktigt att omplacera CampusOnline-tjänsten och integrera eller sammanslå portalen till större och mer heltäckande nationella system. COL-projektet följer noggrant högskolornas DigiVisio2030 arbete och förenar CampusOnline-tjänsten och utvecklingsarbetet på ett ändamålsenligt sätt till nationella lösningar som är under kontinuerlig utveckling.