Grundläggande information

  • Genomförs under tiden 1 maj 2017 - 30 april 2020
  • Tota budget 4,3 M€
  • Utvecklingsprojekt finansierat av Ministeriet för utbildning och kultur

OKM_logo_360x180.jpgeamk_logo_engl_150px.jpg

Bakgrund

Yrkeshögskolornas experter och studerande samt intressenter inom arbetslivet går samman för att förnya verksamhetsmodellerna och lärandet. Genom samarbetet öppnas det gemensamma digitala kursutbudet för alla yrkeshögskolor gradvis fram till år 2020.

Det digitala kursutbud som nu är under utveckling ger möjlighet att studera året runt, mer flexibla möjligheter att specialisera sig och kombinera studier på flera skolor samt en ny typ av samordning med arbetslivet för att förkorta studietiderna, göra studievägarna mer mångsidiga och säkerställa en bättre anställbarhet. De nya utbildningslösningarna motsvarar framtidens kompetensbehov och garanterar smidiga digitala studievägar för de studerande. 

I bakgrunden till de förändringar som är synliga för de studerande sker en förnyelse av datasystemsstödet och utveckling av digital utbildning som bygger på lärandeanalytik. Dessutom genomförs ett utbildningsprogram för att kompetensen hos personalen vid yrkeshögskolorna ska motsvara den nya verksamhetskulturen. Samarbetet, som inleddes hösten 2016, inbegriper hela yrkeshögskolesektorn och yrkeshögskolerektorernas råd Arene. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar genomförandet av eAMK-projektet åren 2017–2020.

Kommunikationspaket Logotyp, dokumentmallar och presentationsmaterial (fi, en, se) Ladda ner