Grundläggande information

 • Genomförs under tiden 1.5.2017–30.4.2020
 • Budget 4,3 M€ (UKM 3,0 M€)
 • Temakoordinatorer: Turku University of Applied Sciences, Häme University of Applied Sciences, JAMK University of Applied Sciences
 • Administration, samordning, kommunikation och köptjänster: Arene, JAMK University of Applied Sciences

Bakgrund

Yrkeshögskolornas experter och studerande samt intressenter inom arbetslivet går samman för att förnya verksamhetsmodellerna och lärandet. Genom samarbetet öppnas det gemensamma digitala kursutbudet för alla yrkeshögskolor gradvis fram till år 2020.

Det digitala kursutbud som nu är under utveckling ger möjlighet att studera året runt, mer flexibla möjligheter att specialisera sig och kombinera studier på flera skolor samt en ny typ av samordning med arbetslivet för att förkorta studietiderna, göra studievägarna mer mångsidiga och säkerställa en bättre anställbarhet. De nya utbildningslösningarna motsvarar framtidens kompetensbehov och garanterar smidiga digitala studievägar för de studerande. 

I bakgrunden till de förändringar som är synliga för de studerande sker en förnyelse av datasystemsstödet och utveckling av digital utbildning som bygger på lärandeanalytik. Dessutom genomförs ett utbildningsprogram för att kompetensen hos personalen vid yrkeshögskolorna ska motsvara den nya verksamhetskulturen. Samarbetet, som inleddes hösten 2016, inbegriper hela yrkeshögskolesektorn och yrkeshögskolerektorernas råd Arene. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar genomförandet av eAMK-projektet åren 2017–2020.

Kontaktinformation

Ikonen Hannu

Ikonen Hannu

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405283762
Show more
Customer Proposal:
Vahvistan asiakkaiden oppimisen ja koulutuksen kehittämisosaamista uusissa oppimisympäristöissä.
Field of activity:
Monialaista kokemusta
Tyrväinen Paula

Tyrväinen Paula

Projektipäällikkö, Project Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358405309231
Show more
Yli-Knuuttila Helmi

Yli-Knuuttila Helmi

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358405261646
Show more
Leimio Venla

Leimio Venla

Projektisihteeri, Project Secretary
Talouspalvelut, Financial Services
Hallinto, Administration
+358403583507
Nakamura Rika

Nakamura Rika

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358505240725
Show more

Kontaktuppgifterna

 • Temakoordinator Minna Scheinin (gemensamt digitalt kursutbud), tel. 050 598 5375, minna.scheinin (at) turkuamk.fi
 • Temakoordinator Sirpa Laitinen-Väänänen (ekosystem för lärande som utgår från arbetslivet), tel. 040 865 8496, sirpa.laitinen-vaananen (at) jamk.fi
 • Temakordinator Jaana Kullaslahti (digitaliseringen av yrkeshögskolepedagogiken), tel. 040 587 8201, jaana.kullaslahti (at) hamk.fi
 • Projektchef Paula Tyrväinen, tel. 040 530 9231, paula.tyrvainen (at) jamk.fi
 • Projektkoordinator Rika Nakamura, tel. 050 524 0725, rika.nakamura (at) jamk.fi
 • Expert Juha Viitasaari, tel. 040 060 6540, juha.viitasaari (at) arene.fi
 • Projektledare Hannu Ikonen, tel. 040 528 3762, hannu.ikonen (at) jamk.fi
 • Ordförande i styrgrupp Turo Kilpeläinen, tel. 044 7101 600, turo.kilpelainen (at) kamk.fi