eAMK - Grundläggande information

 • Genomförs under tiden 1 maj 2017 - 30 april 2020
 • Tota budget 4,3 M€
 • Utvecklingsprojekt finansierat av Ministeriet för utbildning och kultur

Resultat

Utvecklingsprojektet för högskoleutbildning, eAMK – Lärandets nya ekosystem, finansierat av finska undervisningsministeriet, genomfördes åren 2017–2020. Alla 23 högskolor i Finland deltog i projektet, liksom även Jyväskylä universitet och Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ett centralt utvecklingsobjekt för eAMK-projektet var att utveckla såväl korsstudier mellan yrkeshögskolorna på nätet som relevant digital pedagogik samt att stärka närheten till arbetslivet.  
 
Resultat av eAMK-arbetet i yrkeshögskolorna:
 • 2019 i portalen CampusOnline.fi: 23 yrkeshögskolor, 1 308 studieperioder och 109 955 presterade studiepoäng  
 • Kvalitetskriterier för nätapplikationer togs i bruk i alla yrkeshögskolor
 • Verksamhetsmodellen eStudietjänster utnyttjades i 6 yrkeshögskolor
 • Ca 160 lärare deltog i den nationella träningen i digital pedagogik och fler än 750 lärare i yrkeshögskolornas egna förberedelser  
 • Över 500 deltagare deltog i lärandenalys cMOOC och studieperioden fortsätter med stöd av projektet APOA.  
 • Digitala startpaket för studerande används i 12 yrkeshögskolor.
 • Digihandledningsstigen och -materialen används i 9 yrkeshögskolor
 • Verksamhetsmodellerna för digital mentorering och kvalitetskriterierna för den, ur  studerandes, högskolornas och arbetslivets synvinklar, används i 5 yrkeshögskolor
 • Sex kompetensmärken, som 5 yrkeshögskolor utnyttjar i egna märken
Kommunikationspaket Presentationsmaterial (fi, en, se) Ladda ner