Varför genomfördes tillämpningstesterna?

Handledningens betydelse i undervisningen ökar hela tiden. Pedagogiken lutar allt mer på digitalisering, analysen syftar till att hitta svaga signaler om eventuella problempunkter och gränsen mellan studierna och fritiden blir långsamt allt suddigare exempelvis i led med projektstudier. Den studerande i allt högre grad för sina studier då mängden kontaktundervisning minskar.

De digitala tillämpningarna för handledning syftar till att öppna en dialog mellan handledaren och den handledda. De används till exempel enbart till kommunikation mellan handledaren och den studerande eller studerandegruppen, men de kan även användas till att planera, avtala och följa upp mål eller till exempel visualisera olika strukturer för handledning. Det finns i det närmaste otaliga användningsobjekt.

Den bärande tanken i tillämpningstesterna var att man skulle genomföra dem med i första hand handledning i åtanke. Med andra ord ville man hitta ett lämpligt verktyg för handledningen och den handledda och inte försöka tvinga fram användningen av tillämpningen för viss handledning.

Om genomförandet av och resultaten för tillämpningstestet

I tillämpningstestet kunde vem som helst antingen från eller utanför eAMK-projektet som utövar handledande arbete delta. För att underlätta delning av erfarenheter skapades en enkät för lärare/handledare. Också de studerande fick en egen enkät. Om inhämtningen av erfarenheter informerade man via flera kanaler, bland annat via Arene, till samtliga yrkeshögskolor.

Det fanns inga kriterier för tillämpningstestets varaktighet, det kunde göras antingen i enskilda handledningsverkstäder, under hela studieperioder och till och med som en del av studieperioden. Eftersom man i testet eftersökte handledningsredskap som lever upp till handledningsbehoven, hade respondenten möjlighet att göra flera tillämpningstester. Med anledning av detta kunde man också svara flera gånger och alltid på enskilda tillämpningar eller med utgångspunkt ur handledningssituationen. Med hänvisning till enkäterna höll man även två frågetimmar via Zoom, där man kunde delta och be om råd och tips.

Exempel på tillämpningar som är lämpliga för testet

Tillämpning

Länk

Beskrivning

Blackboard Collaborate
Collaborate SAS fristående webbinarium-handledningsmiljö

http://www.blackboard.com/online-collaborative-learning/blackboard-collaborate.html

Verktyg för videokonsultationer. Träning, handledning och webbstudier i realtid

Doodle

https://doodle.com/fi/

För avtal om mötestider
använder man inofficiellt

Drive.google

https://drive.google.com

Avsedd för gemensamt skrivande och gemensam produktion

eLomake

 

Elektroniskt enkätprogram

Etherpad-block

http://etherpad.org/

Tillämpning avsedd för gemensamt skrivande (max. 32 författare)

FaceBook

https://www.facebook.com

gemenskaplig sociala medier-kanal

Flipgrid

https://flipgrid.com/

Video for student engagement

Foreammatti

https://www.foreammatti.fi/

Tjänsten ForeAmmatti ger yrkes- och områdesvis arbetsmarknadsinformation om 200 yrken

Funettiimi (=Adobe Connect)

https://wiki.eduuni.fi/display/funettiimi/Adobe+Connect

Avsedd för webbmöten, tillämpning med video och ljud

Google forms

https://docs.google.com/forms

elektroniskt enkätprogram

Innoduel

https://www.innoduel.com/fi

Elektroniskt enkätprogram som baseras på svärmintelligens och är socialiserande

Lyyti

https://www.lyyti.com/fi/

elektroniskt anmälnings- och enkätprogram

Moniviestin

https://moniviestin.jyu.fi/

delning och lagring (6 mån.) av videor

Moodlerooms

https://fi.moodlerooms.com/

Inlärningsmiljö

Ninchat

https://ninchat.com/

Molnbaserad chattjänst

OneNote

https://www.onenote.com

anteckningstillämpning som kan integreras med filer, länkar, checklistor, videor och ljud

Optima

https://optima.discendum.com/

Inlärningsmiljön Verkko möjliggör samarbete och kommunikation samt omfattande förberedelse av material

Padlet

https://padlet.com/

Visuell plattform för samarbete. Varje deltagare kan ladda ned en eller flera

Planner

https://tasks.office.com

Planeringsverktyg som kan kompletteras med schemaläggningar, uppgifter, bilagor

Telefon

 

enskilda träningsdiskussioner

Skype 

https://www.skype.com/fi/

enskilda träningsdiskussioner + möten för små grupper

Skype for business

https://www.skype.com/en/business/

Avsedd för webbmöten, tillämpning med video och ljud

Slack

https://slack.com/

Plattform för grupparbete

Önskemål och tankar

Nedan anges önskemål och tankar som lyfts fram till arbetsgruppen om tillämpningarna som testas

  • Verktyg som stöd i karriärplanering? Vad annat än portföljen? PLE-verktyg? Spel? Är någonting klart? Jmf. viva-tamk.fi Digitala arbetsredskap för karriärhandledning, digital karta?
  • Kunde det finnas ett sätt att sammanställa eller hämta flera redskap till en plattform?
  • Grundläggande verktyg används på bred basis
  • Lärarhandledare borde redan använda befintliga redskap i högre utsträckning
  • System som AMK stöder jämfört med testen?
  • Avhoppare, eftersläntrande uppgifter – vad gör man när e-posten inte räcker?