Vad är en online-examen?

Med online-examen avses en examen som genomförs på nätet. Online-examen kan innehålla webbaserade möten i realtid, interaktivt självständigt arbete eller grupparbete samt handledda studier. En del av de webbaserade mötena kan vara tidsbundna, i övrigt är studierna oberoende av tider. En del av studierna och handledningen av studierna kan ske på överenskomna webbplattformar, i övrigt är studierna oberoende av plats.

Online-examen

Med online-examen avses en examen som genomförs online. Online-examen kan innehålla webbaserade möten i realtid, interaktivt självständigt arbete eller grupparbete samt handledda studier. En del av de webbaserade mötena kan vara tidsbundna, i övrigt är studierna oberoende av tider. En del av handledningen av inlärningssituationerna kan ske på överenskomna webbplattformar, i övrigt är studierna oberoende av plats.

Examen i flera former

Med examen i flera former avses en examen i vilken olika studieformer kombineras. En examen i flera former kan innehålla när- och distansundervisning som är bunden till tid och plats samt handlett när- och distansarbete och studier som sker självständigt eller i grupp. En del av onlinearbetet kan bestå av webbmöten i realtid och arbete på överenskomna webbplattformar.

eAMK-gruppen Online-examen

Koordinator:
Marjo Joshi, Turku University of Applied Sciences
marjo.joshi@turkuamk.fi, https://www.linkedin.com/in/marjojoshi/

Medlemmar (2019):
Kati Mäenpää, Oulu University of Applied Sciences
Leena Mäkinen, Häme University of Applied Sciences
Mirva Pilli-Sihvola, XAMK
Outi Valkki, Haaga-Helia University of Applied Sciences
Pirjo Könni, Lapland University of Applied Sciences
Tanja Rautiainen, Lapland University of Applied Sciences
Anna-Liisa Immonen, XAMK (2018)