Vad menas med lärandeanalys?

Lärandeanalys utnyttjar uppgifterna om inlärningsprocessen vid utveckling av undervisningen och handledningen samt som stöd för inlärningen. Lärandeanalys gör med andra ord den studerandes inlärning synlig för läraren.