Vad digitalt startpaket?

De digitala startpaketen hjälper studerande att i högskolestudierna börja använda nödvändiga elektroniska redskap, anordningar, miljöer och metoder. På det här sättet kan man bekräfta den studerandes digitala färdigheter och göra inledningen av studierna smidigare.

10
tips om du bestämmer dig för att bygga ett digitalt startpaket
  1. Engagera alla parter (studiehandledare, utbildningschefer etc.) i god tid och involvera dem i arbetet.
  2. Planera det digitala startpaketet som en del av helheten av handledning för studerande.
  3. Planera med fokus på de studerande. Släck inte studieivern genast i början.
  4. Fundera i förväg på vilken roll interaktiviteten ska ha i det digitala startpaketet.
  5. Använd dig av kvalitetskriterierna för webbutbildning.
  6. Inkludera de studerande i arbetet.
  7. Fundera i god tid på hurdan respons de studerande ska få på uppgifterna och vem som ska ge den.
  8. Beakta olika typer av studerande, även utbytesstuderande.
  9. Berätta var de studerande kan få hjälp, det vill säga vem de kan kontakta om någonting är oklart.
  10. Använd den valda inlärningsplattformens verktyg för automatisering, för deltagarna är många.
Kolla in de digitala startpaketen

Savonia, HAMK, Karelia, KAMK och HUMAK erbjuder nu en titt i sina startpaket.

DigiAvain
Savonia University of Applied Sciences

Haka-inloggning utan kursnyckel

DigiAvain finska

DigiAvain engelska

Kontaktpersoner
Innehålls- och tekniska frågor
Hannu Viitala,
hannu.viitala(a)savonia.fi
+358 44 785 6623

Utvecklingsprocess
Marja Kopeli,
marja.kopeli(a)savonia.fi
+358 44 785 6655

 

Digitalt Startpaket
Häme University of Applied Sciences

Gästinloggning med nyckel vieras

Digitalt Startpaket finska

Kontaktpersoner
Leena Mäkinen,
Leena.Makinen(a)hamk.fi
+358 50 574 5427

Emmi Tarvainen,
emmi.tarvainen(a)hamk.fi
+358 40 354 7049

Karelia-start
Karelia University of Applied Sciences

Gästinloggning med nyckel Vieraana

Karelia-startti finska

Karelia Start Kit engelska

Kontaktpersoner
Maarit Ignatius,
maarit.ignatius(a)karelia.fi
+358 503802866

KAMK:s startpaket
KAMK University of Applied Sciences

Haka-inloggning utan kursnyckel

Digital starter package finska

Kontaktpersoner
Anne Karhu,
anne.karhu(a)kamk.fi
+358 44 7101 270

Digitala färdigheter - digital handledare-område
HUMAK University of Applied Sciences

Login: eamk-vieras
Password: V!era1lijaeamk​

Digitala färdigheter finska

Kontaktpersoner
Päivi Timonen,
paivi.timonen(a)humak.fi
+358 400 349 301