Coachningsprogrammets mål

Coachningsprogrammets mål var att utveckla befintliga eller skapa nya modeller för webbutbildning som kan erbjudas i CampusOnline-portalen. Coachningen Högklassig webbutbildning ordnades två gånger under 2018, och sammanlagt 160 lärare från olika yrkeshögskolor deltog. Material och innehåll från coachningen har också använts i yrkeshögskolornas egna interna coachningar. Det coachningsprogram som presenteras på den här sidan är ett sammandrag av de genomförda coachningarna, vars struktur och material yrkeshögskolorna kan använda i planeringen och genomförandet av egna digipedagogiska coachningar.

Den röda tråden var eAMK-projektets kvalitetskriterier för webbutbildning och tillämpningen av dem i praktiken. Deltagarna i coachningen kunde ansöka om kompetensmärket CampusOnline-expert.

Coachningsprogrammets struktur

Innehållsmässigt fokuserade coachningen på vad de kvalitetskriterier för webbutbildning som utarbetats inom projektet innebär i praktiken i olika tillämpningar.
 
Coachningen kan genomföras på många olika sätt, antingen som handledning eller som självstudier. Den riksomfattande coachningen omfattade:
  • fem webbinarier, där kvalitetskriterierna för webbutbildning presenterades
  • mellan webbinarierna ordnades webbhandledning i små grupper, där man gick igenom hur de kvalitetskriterier som presenterats förverkligades i de egna nätkurserna
  • en närträff, där man gjorde kamratbedömningar av nätkurser utgående från kvalitetskriterierna för webbutbildning
  • Expertgruppen Digipeda CampusOnline på LinkedIn (finska), där deltagarna kan utbyta tankar, tips och frågor
  • mellanuppgifter med kamrat- och självutvärderingar
Därtill användes de egna yrkeshögskolornas tekniska och pedagogiska stödtjänster. Efter nätkurser i portalen CampusOnline.fi avslutades coachningen med ett avslutande webbinarium, där deltagarna fick höra preliminär respons från de studerande.
 

Toteutustapa

Tema och innehåll

Webbinarium 1
Pedagogiska modeller och högskolestuderande
Mellanuppgift
Självutvärdering av egna webbutbildningar och utvecklingsområden

För utvärderingen kan man använda utvärderingsverktyget för webbutbildningar

Webbinarium 2
Arbete – uppgifter och innehåll
Mellanuppgift
Utveckling av den digipedagogiska kompetensen – Padlet som verktyg
  • Padlet, www.padlet.com 
  • Skapa inloggningsuppgifter eller använd befintliga inloggningsuppgifter (t.ex. Google)  
  • Kopiera Padlet-mallen https://padlet.com/marjo_joshi/eAMKDigipedavalmennus till ditt eget Padlet-skrivbord (Remake – copy design, copy posts)
  • Använd sedan Padlet-mallen för att synliggöra din självutvärdering samt skriva upp utvecklingsområden och -idéer
  • Diskutera de tankar du skrivit ner i Padlet vid gruppträffen. Alternativt kan du diskutera exempelvis med organisationens digipedagogiska expert 
Träffar i små grupper
Områdesspecifika träffar
Webbinarium 3
Handledning, respons och utvärdering
Webbinarium 4
Interaktion
Träffar i små grupper
Områdesspecifika träffar
Närträff
 
Webbinarium 5
Verktyg och tillgänglighet
Mellanuppgift
Finslipning av webbutbildningar
Pienryhmätapaaminen
Områdesspecifika träffar
Avslutande webbinarium
 

Kvalitetskriterierna för virtuella kurser

Read more

Verktyg för utvärdering av virtualla kurser

Testa med självvärderingsverktyget hur bra din virtuella kurs uppfyller kvalitetskriterierna. Du får omedelbar respons – vad som uppfylls och vad som ännu borde utvecklas.

Read more

eAMK-kunskapsmärken

Inom eAMK-projektet skapas en uppsättning kunskapsmärken och dessa har planerats tillsammans med experter vid olika yrkeshögskolor. Kunskapsmärken som har skapats inom eAMK-projektet är förknippade med projektinnehållet och baseras på kvalitetskriterier som upprättats inom projektet.

Read more