Syftet med kvalitetskriterierna för digital handledning är att säkerställa att alla väsentliga perspektiv på digitala handledningstjänster har beaktats. Kriterierna är avsedda för alla handledare som bedriver handlednings- och rådgivningsarbete inom högskoleundervisning. Kvalitetskriterierna har karaktären av en checklista eller rekommendation. Dessa kriterier kan även tillämpas inom annat handlednings- och rådgivningsarbete.

Syftet med kvalitetskriterierna är att:
  • fungera som ett redskap för utveckling av digital handledning och självutvärdering på såväl individ- som organisationsnivå
  • förbättra kvaliteten på de digitala handledningstjänsterna ur såväl producenternas som användarnas perspektiv
  • säkerställa genomförande av datasäkerheten och -skyddet inom de digitala handledningstjänsterna

Kvalitetskriterierna består av fyra teman:
Tema 1: Den digitala handledningens servicehelhet
Tema 2: Digital handledning som åtgärder – process och händelse
Tema 3: Den digitala handledarens kompetens samt handledningsmetoder och handledningsmiljöer
Tema 4: Dataskydd, datasäkerhet och etik

Så här tillämpar du kvalitetskriterierna

Ladda ned kvalitetskriterierna här som pdf-fil eller använd bedömningsverktyget nedan.

Ladda ned pdf-filen

1. Gör en självutvärdering som handledare eller organisation

Använd verktyget för bedömning av kvalitetskriterierna för digital handledning för att kontrollera huruvida din digitala handledning uppfyller kriterierna. Du får omedelbar respons på vad som är i ordning och vad som ännu behöver utvecklas. För att få respons, måste du har besvarat samtliga punkter i självutvärderingen.

Gör en självutvärdering

Du kan också ladda ner fyllbart PDF-formulär: Verktyg för utvärdering av digital handledning

2. Ladda ned rumstavlan och utarbeta en utvecklingsplan för dig själv eller din organisation

När du har slutfört självutvärderingen gällande digital handledning, har du identifierat de delområden som behöver utvecklas. Genom att spegla dem mot kvalitetskriterierna för digital handledning kan du utarbeta en egen utvecklingsplan.

Ladda ned rumstavlan

Som hjälp i utarbetandet av utvecklingsplanen kan du använda riktlinjerna, där du ser kriterierna och på vilka du temavis kan anteckna din egen utvecklingsplan. För vart och ett av de fyra temana finns en rumstavla, som kan laddas ner och skrivas ut i A4- eller A3-format.

Listas_1200x424.jpg

Verktyg för utvärdering av digital handledning

Använd verktyget för bedömning av kvalitetskriterierna för digital handledning för att kontrollera huruvida din digitala handledning uppfyller kriterierna. Du får omedelbar respons på vad som är i ordning och vad som ännu behöver utvecklas. För att få respons, måste du ha besvarat samtliga punkter i självutvärderingen.

Read more

Digihandledning

Digihandledningsstigen – bilden stöder både studerande och handledaren att uppfatta/identifiera olika skeden och behov, som kan uppkomma under studietiden.

Read more

Tillämpningstest för digital handledning

Syftet är att dela erfarenhetsbaserade data om användningen av och målet för olika tillämpningar, peppa lärare och studerande till att använda nya verktyg och arbetssätt i handledningen samt inhämta erfarenhetsbaserade data om användningen av dessa redskap.

Read more