Digihandledning
Vad betyder det?

För en studerande uppkommer det under studiens gång vid olika skeden att komma olika handledningsbehov, både förr studier och den professionella tillväxten samt för studerandens välmående. Detta skall stödja studerande med olika användarvänliga och mångsidiga kommunikationskanaler. Dock skall inte mänskliga möte glömmas bort.

Digihandledningsstigen

Digihandledningsstigen – på bilden finns 6 olika moln och varje moln innehåller text, bild och/eller videor. Innehållet i varje moln är för studerande självstudiematerial och för handledare arbetsredskap.

Detta verk är licensierat av Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0) licens. Kontrollera licensen : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Användningsexempel

Det finns flera sätt att bädda in bilden Digitala studievägar och annat relaterat material på webbplatser och nedan ser du några exempel på det. 
 
  1. Thinglink är enkel att underhålla, gratis och den kan bäddas in på en Wordpress-sida. Utmaningarna utgörs av den begränsade användarrätten, förbindelsen till Thinglink-villkoren och tredjepartstjänstens beständighet.
  2. Inbäddad i Moodle-läget gör Thinglink det möjligt för yrkeshögskolorna att göra sina egna anpassningar och tillägg, till exempel vilka verktyg som används.
  3. Egen kod (t.ex. HTML5, CSS och jQuery) kräver inga avgiftsbelagda tilläggsdelar och kan skräddarsys, men kräver en del tekniskt kunnande.
  4. Wordpress är enkel att upprätthålla och kräver ingen avgiftsbelagd tilläggsdel.

 

Exempel 1: kodat HTML5, CSS3, jQuery

Exempel 2: Thinglink-bild inbäddad i Karelias Moodleroom

Exempel 3: inbäddad Thinglink-bild i Wordpress

Exempel 4: Wordpress och pluginprogrammet Image hotspot (DevVN)

Digihandledningsstigen Ladda ner bilden och texterna på engelska, finska och svenska i ett .ZIP-paket (12,1 Mb) Ladda ner