I bakgrunden till de förändringar som är synliga för de studerande sker en förnyelse av datasystemsstödet och utveckling av digital utbildning som bygger på lärandeanalytik. Dessutom genomförs ett utbildningsprogram för att kompetensen hos personalen vid yrkeshögskolorna ska motsvara den nya verksamhetskulturen. 

Partnerna:

 • Haaga-Helia University of Applied Sciences
 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Häme University of Applied Sciences
 • Kajaani University of Applied Sciences
 • Metropolia University of Applied Sciences
 • Seinäjoki University of Applied Sciences
 • Humak University of Applied Sciences
 • Karelia University of Applied Sciences
 • Lahti University of Applied Sciences
 • Laurea University of Applied Sciences
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Oulu University of Applied Sciences
 • Saimaa University of Applied Sciences
 • Savonia University of Applied Sciences
 • Tampere University of Applied Sciences
 • Turku University of Applied Sciences
 • Vaasa University of Applied Sciences
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences