Ansvariga för utarbetandet har varit Mari Varonen från Jyväskylä yrkeshögskola  (JAMK) och Tuula Hohenthal från Yrkeshögskolan Centria. 

Andra medarbetare var medlemmar i teamet för kvalitetskriterier från eAMK-projektet samt flera experter från projektet och andra intressegrupper. Basen för kriterierna utgörs av flera europeiska kvalitetskriterier, speciellt kvalitetskort från projektet Uutta avointa energiaa och JAMKens nätpedagogiska kriterier.

eAMK Kvalitetskriterierna för webbutförande i PDF format Ladda ner

Källor

Aarreniemi-Jokipelto, P., Leppisaari I., Rajaorko P., Tervonen P., Törmänen M. Uutta avointa energiaa -hankkeen laatukortit, https://uusiavoinenergia.fi/materiaalit/laatukortit/

EFMD Global Network: EOCCS Standards and Criteria, http://www.efmdgn.org/eoccs (Document 2018 version)

Herrington, J., Reeves, T.C & Oliver, R. (2010). A guide to authentic e-learning. London and New York: Routledge.

Herrington, J. Authentic learning: Resources and ideas about authentic learning and authentic e-learning retrieved from http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html, and from Elements of authentic learning as evaluation criteria, http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Evaluation_files/Evaluation_3.pdf

JAMK quality criteria for online pedagogy, https://studyguide.jamk.fi/globalassets/opinto-opas-amk/koulutusohjelmat-ja-opintotarjonta/opintotarjonta-ja-tyojarjestykset/verkko-opinnot/jamk-online-quality-criteria-2017.pdf

Opetushallitus (2006) Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit, https://www.oph.fi/download/47132_verkko-oppimateriaalin_laatukriteerit.pdf