Ansvariga för utarbetandet har varit Mari Varonen från Jyväskylä yrkeshögskola  (JAMK) och Tuula Hohenthal från Yrkeshögskolan Centria. 

Andra medarbetare var medlemmar i teamet för kvalitetskriterier från eAMK-projektet samt flera experter från projektet och andra intressegrupper. Basen för kriterierna utgörs av flera europeiska kvalitetskriterier, speciellt kvalitetskort från projektet Uutta avointa energiaa och JAMKens nätpedagogiska kriterier.

Källor

Aarreniemi-Jokipelto, P., Leppisaari I., Rajaorko P., Tervonen P., Törmänen M. Uutta avointa energiaa -hankkeen laatukortit, https://uusiavoinenergia.fi/materiaalit/laatukortit/

EFMD Global Network: EOCCS Standards and Criteria, http://www.efmdgn.org/eoccs (Document 2018 version)

Herrington, J., Reeves, T.C & Oliver, R. (2010). A guide to authentic e-learning. London and New York: Routledge.

Herrington, J. Authentic learning: Resources and ideas about authentic learning and authentic e-learning retrieved from http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html, and from Elements of authentic learning as evaluation criteria, http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Evaluation_files/Evaluation_3.pdf

JAMK quality criteria for online pedagogy, https://studyguide.jamk.fi/globalassets/opinto-opas-amk/koulutusohjelmat-ja-opintotarjonta/opintotarjonta-ja-tyojarjestykset/verkko-opinnot/jamk-online-quality-criteria-2017.pdf

Opetushallitus (2006) Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit, https://www.oph.fi/download/47132_verkko-oppimateriaalin_laatukriteerit.pdf