Kvalitetskriterierna för nätundervisning/nätkurser har formulerats i eAMK-projektet under hösten 2017.

Ansvariga för utarbetandet har varit Mari Varonen från Jyväskylä yrkeshögskola  (JAMK) och Tuula Hohenthal från Yrkeshögskolan Centria. 

Andra medarbetare var medlemmar i teamet för kvalitetskriterier från eAMK-projektet samt flera experter från projektet och andra intressegrupper. Basen för kriterierna utgörs av flera europeiska kvalitetskriterier, speciellt kvalitetskort från projektet Uutta avointa energiaa och JAMKens nätpedagogiska kriterier.