Studierna via nätet ökar, och samtidigt ökar också behovet av rådgivning och handledning som stöd för studierna. Modellen eStudietjänster stöder flexibel och kontinuerlig inlärning och skapar en smidigare studiestig för de studerande, då det blir möjligt att ta del av tjänster via nätet. Tillhandahållande av studieförvaltningens stödtjänster via nätet gör också lärarnas arbete smidigare, då de studerandes förfrågningar om stöd styrs till aktörer inom studieförvaltningen.

eStudietjänster erbjuder 

  • Studieförvaltningens stödtjänster för studerande via nätet
  • En studerandeorienterad servicemodell där alla tjänster är tillgängliga på ett och samma ställe
  • Tjänster för alla studerande och kunder inom utbildningstjänsterna
  • Ett alternativ till tjänster som tillhandahålls på ett kontor (bättre tillgång till tjänster)
  • Datasäker verksamhetsmodell, säker identifiering (med en enda uppsättning inloggningsuppgifter)

eStudietjänsternas struktur och innehåll

1. Tjänst för egna ärenden
Studerande kan enligt självbetjäningsprincipen få studieintyg och andra dokument som anknyter till studierna från högskolans studieförvaltningssystem eller nationella informationsresurser och -tjänster, exempelvis tjänsten Koski. 
 
2. Kommunikationstjänst
A. Rådgivningstjänst via nätet: Chatt och chattrobotar samt tidsbokning för rådgivning på distans
B. E-tjänst: möjlighet att sköta ärenden som anknyter till studierna via nätet. 
C. Möjlighet till nätbetalning: avgiftsbelagda tjänster, utbildningar och läsårsavgifter
 
3. Informationstjänst
Anvisningar, guider, videor, podcaster och mycket annat för olika studerandegrupper: besvarar vanliga frågor eller aktuella teman.
 
Målet med modellen eStudietjänster är att även betjäna personer med intresse för utbildningar eller studerande utan inloggningsuppgifter från en högskola, exempelvis personer som förlorat sin studierätt/ansökningar om att få tillbaka studierätt.