Utvecklingsprojekt för korsstudier (RiKe)

Projektets mål för högskolor

  • Stödja högskolornas samarbete i undervisningen och studierna genom att förverkliga en korsstudiemodell och ett korsstudiesystem som är (bakgrunds)systemoberoende, en studieled genom vilken person- och studierättighetsuppgifter, anmälningsuppgifter, utbudsuppgifter och prestationsuppgifter överförs från ett studieledningssystem till ett annat inom högskolan.
  • Minskar manuella åtgärder inom studieledningen.
  • Skapar avtalsmallar: ramavtal, samarbetsavtal för undervisning och EXAM-avtal för att möjliggöra smidigt undervisningssamarbete.
  • Förverkligar ABC för korsstudier-anvisningarna till högskolornas förfogande.

Projektets mål för de studerande

  • Skapa förutsättningar för de studerande att på flexibla sätt kunna genomföra studierna vid olika högskolor och
  • möjliggöra EXAM-tentamensakvarier för flexibel, elektronisk tentamensskrivning (examensbesök och gemensamma tentamina).

 

Vanliga frågor om eAMK-piloten för korsstudier

Vad är korsstudier?

Den studerande kan genomföra studier vid en annan högskola än sin hemhögskola på basis av sin primära studierätt.

Hur är eAMK- och RiKe-projekten förknippade?

eAMK- och RiKe-utvecklingsprojekten är båda utvecklingsprojekt, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs under perioden 2017–2020. I eAMK-projektet utvecklas yrkeshögskolornas korsstudieutbud samt portalen CampusOnline.fi. Inom RiKe-projektet produceras i sin tur tekniska lösningar för utveckling av korsstudier.

Det täta samarbetet mellan projekten är viktigt för att man ska kunna skapa flexibla och enhetliga korsstudiemodeller och -verksamhetssätt för studerande vid högskolor. eAMK är också en av RiKe-projektets fem utvecklingspiloter för studieledning. I eAMK-korsstudiepiloten testas under hösten 2019 funktionen för den nationella serviceleden för korsstudier med en liten studerandegrupp inom rehabiliteringsbranschen och YAMK-studier.

Varför är samarbetet mellan eAMK och RiKe så viktigt?

Korsstudier skapar väldigt mycket manuellt arbete för studieledningen vid alla högskolor. Med nuvarande verksamhetssätt och datasystem överförs inte informationen automatiskt från en högskola till en annan eller till portalen CampusOnline.fi. Målet med samarbetet mellan eAMK- och RiKe-projekten är att skapa förutsättningar för de studerande att genomföra sina studier flexibelt och minska de manuella åtgärderna inom studieförvaltningen.