eAMK-projektet söker nya digitala studieperioder till den andra omgången som genomförs på hösten 2018 samt det relaterade programmet Laadukas verkkototeutus. Ansökningstiden är 1–31.8.2018. Programmet ordnas under höstterminen 2018 och studieperioderna genomförs under våren 2019.

Cirka 60 studieperioder kommer att väljas. Utvecklingen av de digitala studieperioderna som väljs så att de motsvarar kriterierna som utarbetats för eAMK-projektet stöds genom ett digipedagogiskt träningsprogram. Studieperioderna fungerar som goda pedagogiska exempel på digitalt genomförande, och erfarenheterna av uppdateringar och användningen av kvalitetskriterier kommer att delas med hela YH-nätverket. eAMK-projektet erbjuder möjligheten till stor spridning av elektroniska studier till alla finländska yrkeshögskolor och ger lärarna möjligheten att förbättra sin undervisning på webben och sitt studieutbud med stöd av ett betydande högskolenätverk.

Tidtabell: 

  • Ansökningstiden går ut 31.8.2018.
  • Besluten om vem som väljs till träningsprogrammet görs i början av september, och de som valts meddelas via e-post.
  • Under höstterminen ordnas ett digipedagogiskt träningsprogram för den som producerar de valda studieperioderna (innehåller träning via webben och 1–2 workshopdagar).
  • Studieperioderna genomförs under vårterminen 2019.

 

Fördelning av resurser 

Möjligheten till träning erbjuds till alla YH-aktörer i stor omfattning. Yrkeshögskolorna som deltar i eAMK-projektet kan rikta sina egna projektresurser (t.ex. 3–4 dagsverken, resekostnader) för att uppdatera studieperioderna om de så vill. Ingen tilläggsfinansiering kan ansökas från eAMK-projektet för träningen eller ordnandet av undervisningen. Deltagandet i träningen kan också bekostas helt med yrkeshögskolans egen finansiering. Träningsprogrammet erbjuder en utmärkt möjlighet att ta del av en avgiftsfri digipedagogisk utbildning, handledning i användningen av de nya kvalitetskriterierna för e-undervisning samt produktion och uppdatering av den egna studieperioden i samarbete med experter inom e-lärande. 

ALLTSÅ:

Har din yrkeshögskola eller ditt samarbetsnätverk en e-studieperiod/studiehelhet, eller håller ni på att planera en sådan, som ni skulle vilja få med i träningsprogrammet och campusonline.fi-portalens utbud? Anmäl dig 1–31.8.2018 genom att fylla i blanketten på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/8086C4519DEC8818. (Link öppnas den 1. August 2018)

 Bilaga Ansökan (PDF)

Ytterligare information:

Minna Scheinin
minna.scheinin@turkuamk.fi
Sanna Simola
sanna.simola@turkuamk.fi

 

OBS! Om studieperioden inte tas med i det digipedagogiska träningsprogrammet kan yrkeshögskolan ändå anmäla sitt övriga e-kursutbud till portalen campusonline.fi för vårterminen. Varje yrkeshögskola ansvarar själv för kvalitetskontrollen för dessa studier. Mer information om denna möjlighet publiceras i september 2018.