Vad är CampusOnline.fi?

CampusOnline.fi är en gemensam portal för finländska yrkeshögskolors digitala kursprogram. I portalen kan studerande kostnadsfritt välja studieperioder på andra yrkeshögskolor och inkludera dem i sin examen.

CampusOnline.fi - anmälan om studieperioder

Alla yrkeshögskolor kan anmäla önskade studieperioder i CampusOnline.fi. Studieperioderna ska till 100 procent kunna slutföras på nätet.

Om du är en lärare och intresserad av att hämta ett kursprogram för webben till CampusOnline, gör så här: 1. Diskutera frågan med din chef och säkerställ att kursen är förenlig med din arbetsplan och att resurserna är tillräckliga. 2. Kontakta kontaktpersonen på din yrkeshögskola, hen ser till ärendehanteringen i portalen.

Tidsplan

Kursutbudet är tillgängligt året runt. Det finns tre terminer:

Vårtermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i november
Sommartermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i mars
Hösttermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i augusti-september
Ytterligare finns det Non-stop kurser som är tillgängliga året runt.

Det lönar sig att vara snabb, eftersom de populäraste kurserna fylls snabbt.

Målgrupp

Kurserna är avgiftsfria för examensstuderande (YH-examen/högre YH-examen), utbytesstuderande och studerande på öppna YH-leden. De andra studerande som kommer från öppna yrkeshögskolan betalar öppna yrkeshögskolans studieavgift till högskolan, som erbjuder kursen. Studerande som avlägger pedagogiska studier för yrkeslärare kan också välja kurser ur portalens utbud.

Bra att veta!

I portalen finns basinformation om kurserna. Länken i kursens beskrivning tar dig till ifrågavarande YH:s webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till kursen.