Det digitala kursutbud som nu är under utveckling ger möjlighet att studera året runt, mer flexibla möjligheter att specialisera sig och kombinera studier på flera skolor samt en ny typ av samordning med arbetslivet för att förkorta studietiderna, göra studievägarna mer mångsidiga och säkerställa en bättre anställbarhet. De nya utbildningslösningarna motsvarar framtidens kompetensbehov och garanterar smidiga digitala studievägar för de studerande.

Partnerna:

 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Centria University of Applied Sciences
 • Diaconia University of Applied Sciences
 • JAMK University of Applied Sciences
 • Lahti University of Applied Sciences
 • Lapland University of Applied Sciences
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Oulu University of Applied Sciences
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences
 • Saimaa University of Applied Sciences
 • Turku University of Applied Sciences
 • Laurea University of Applied Sciences
 • Seinäjoki University of Applied Sciences