Yrkeshögskolornas experter och studerande samt intressenter inom arbetslivet går samman för att förnya verksamhetsmodellerna och lärandet. Genom samarbetet öppnas det gemensamma digitala kursutbudet för alla yrkeshögskolor gradvis fram till år 2020.

Kontaktinformation

Ikonen Hannu

Koulutuksen kehittämispäällikkö, Educational Development Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405283762

Tyrväinen Paula

Projektipäällikkö, Project Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358405309231

Yli-Knuuttila Helmi

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration
+358505240725

Leimio Venla

Projektisihteeri, Project Secretary
Talouspalvelut, Financial Services
Hallinto, Administration
+358403583507

Nakamura Rika

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
Kehittämispalvelut, Research and Development
Hallinto, Administration