Digitalt mentorskap är ett samarbete mellan två eller fler personer, där parterna vill utvecklas inom ett gemensamt intresseområde samt dela sin kompetens genom att utnyttja digitala metoder och verktyg i dialogen.

Digitalt mentorskap i eAMK

Som mentor för grundexamenselever vid yrkeshögskolor kan vara YAMK:s studerande, före detta studerande och representanter för arbetslivet. Vid mentorering utnyttjas olika verksamhetssätt, såsom grupp- och referentmentorering samt korsmentorering, där deltagarna kommer från olika högskolor, organisationer och branscher.

Internationellt sett ligger eAMK:s digitala mentorskap i framkant inom forsknings- och utvecklingsarbete. Forskare vet att en av riktlinjerna för framtidens mentorskapsforskning är utveckling av gemensamma mentorskapsformer för den nya generationen av mentorskapsbehov i digitala inlärnings- och verksamhetsmiljöer, berättar överlärare Irja Leppisaari på Centria.

e-Mentorskapsutbildning som testplattform

I eAMK används eMentorointikoulutus (e-mentorskapsutbildning) som testplattform, där man särskilt utvecklar gruppmentoreringsmöten som genomförs som videokonsultationer och en gemensam mentoreringsprocess som byggs upp omkring dem.

Kvalitetskriterierna för digitalt mentorskap har upprättats med utgångspunkt ur den studerande, högskolan och arbetslivet. Kvalitetskriterierna lämpar sig som redskap för både självvärdering som referentutvärdering och de kan användas fritt.

Digital Kvalitetsmatta

Verktyget Digital kvalitetsmatta kan användas vid gemensam reflektering, till exempel vid planering av inlärningsmål och uppnående av dem i fortlöpande utvärdering. Dessutom kan det tillämpas också vid såväl självvärdering som referent- och expertutvärdering.

Publikationer om digitalt mentorskap

Leppisaari, I. 2019. Exploring Emerging Mentoring Practices in New Ecosystems of Learning in Finland. In P. Kommers, T. Issa, P. Isaias & W. Hui (Eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Educational Technologies 2019 (ICEduTech 2019) Hong Kong 8-10 February, 2019 (pp. 97-108). IADIS International Association for Development of the Information Society. Retrieved March 19, 2020 from http://www.iadisportal.org/digital-library/exploring-emerging-mentoring-practices-in-new-ecosystems-of-learning-in-finland.

Leppisaari, I. 2019. eGroup Mentoring – an Evolving Operational Model in New Ecosystems of Tertiary Learning. In K. Graziano (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1196-1206). Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved April 15, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/207797/.

Leppisaari, I. 2019. Redefining quality criteria for mentoring in new digital learning environments. In Dominguez, N. & Neder, C.M., & Zaman, S. (Eds.) 12th Annual Mentoring Conference Proceedings: Towards the science of mentoring (pp. 246–251). Albuquerque, NM: University of New Mexico. Download as PDF.

Läs mer om eGruppmentorering

Leppisaari, I. 2018. Exploring principles of successful eGroup mentoring on the interface of higher education and working life. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 27(4), 481-505. Waynesville, NC USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved December 22, 2018 from https://www.learntechlib.org/p/181340.

Creative Commons -lisenssi
Resultatet på denna sida är licensierat med CC BY-SA 4.0.