Progonostiseringsaktörer - nationell nivå

 • I Utbildningsstyrelsens elektroniska datatjänst för prognostisering (finska) har man samlat nyheter, resultat, statistik, prognoser och rapporter relaterade till prognostisering av kunskaps- och utbildningsbehov samt metoder för prognostisering. Prognoserna gäller bland annat yrkesstrukturprognoser, utbildningsbehov inom arbetslivet och behovet av nybörjarplatser för unga. Prognostiseringsforumet för kompetens (finska) producerar branschspecifika data för prognostisering av utbildning och kompetens.
 • Sitra är ett aktivt framtidshus, som tillsammans med olika samarbetsparter forskar i och utreder framtider och trender som påverkar framtiden ur flera olika synvinklar. På Sitras webbplats finns väldigt mycket intressant information om framtiden. Sitras trendlista är intressant ur kompetensbehovens och arbetsförändringarnas synvinkel.
 • Det nationella prognostiseringsnätverket identifierar och analyserar betydande förändringskrafter, -trender och -signaler med tanke på det finländska samhället och ekonomin. Foresight.fi (finska) är en öppen mötesplats för experter, beslutsfattare och medborgare som är intresserade av framtidsdialogen. KEV Tulevaisuuskuvat spelar en tankeväckande roll i dialogen.
 • Arbets- och näringsministeriet publicerar branschrapporter om situationen och framtidsutsikterna för olika branscher.
 • Finlands Näringsliv EK genomför kompetensprognostisering. Projekten är bland annat förknippade med framtiden för affärskunnande, den privata tjänstesektorn och industri- och byggbranscherna. Läs mer i rapporterna (finska).
 • Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet låter två gånger per år tillsammans utföra SMF-företagsbarometern (finska), som beskriver de små och medelstora företagens verksamhet och ekonomiska verksamhetsmiljö. Barometern offentliggörs både som nationella och regionala rapporter. I den nationella rapporten behandlas resultaten ur synvinkeln för hela SMF-sektorn och även enligt huvudbranscher indelade i industri, bygg, handel och tjänster. I de regionala rapporterna jämförs utvecklingen särskilt mellan det aktuella områdets företag och hela landet.
 • Yrkesbarometern visar arbets- och näringsbyråernas syn på den närmaste framtidens utvecklingsprognoser för centrala yrken.
 • Regeringens Framtidsutskott hanterar faktorer som påverkar framtidsutvecklingen, framtidsforskning och effekterna av teknologiutvecklingen. På Framtidsutskottets webbplats finns intressanta framtidsskapande rapporter (finska).
 • Många bra framtidslänkar finns även på Europeiska kommissionens Futurium (engelska)
 • Z Punkt Megatrends (engelska)
 • Samhället befinner sig i en brytpunkt. Digitaliseringen revolutionerar arbetslivet, yrken och hela branscher. DNA har levererat intressanta videor om digitaliseringens effekter på arbetet (finska) och livet.

Prognostiseringsaktörer - regional nivå

 • Landskapsförbunden och NTM-centralerna upprätthåller nätverk för regional prognostisering och producerar regionala data om kompetensbehov. Prognostiseringsarbetet utförs på mycket olika sätt i olika landskap, vilket innebär att det lönar sig att bekanta sig med inte bara materialet för sitt landskap, utan även andra landskap för att bilda sig en uppfattning om framtiden. Till exempel erbjuder keskisuomi.info (finska/engelska) samlad information om Mellersta Finlands befolkning, näringsliv och arbetsmarknader. Syftet med webbplatsen är att betjäna olika aktörer inom landskapet i deras beslutsfattande och hjälpa till att bygga en gemensam syn på framtiden för Mellersta Finland. På sidan Julkaisut (publikationer) har man samlat regelbundet utkommande produktioner/material producerade i eller beträffande Mellersta Finland. I nyhetsbrevet för Mellersta Finlands framtidsarbete finns intressant läsning för alla om trender, fenomen och svaga signaler.
 • I Birkaland finns regional information på (finska): http://pilkahdus.fi/
 • Prognostisering Sydöstra Finland (finska): http://www.aavistus.fi/
 • Om Kajanalands framtid (finska): http://kuiskintaa.fi/
 • Ennakointikamari (finska) samlar näringslivet, läroanstalter, organisationer och administrativa organisationer i Nyland. Här hittar du även enkelt aktuellt material om hela landet.
 • https://www.varsinais-suomi.fi/sv/databank/statistik-och-prognostisering
 • SATAMITTARI (finska) är en offentlig databank, som beskriver Satakunta landskap, där man samlar statistiska, forsknings- och prognostiseringsdata gällande Satakunta.
 • Tavastlands förbund samlar aktuella statistiska data och prognostiseringsdata (finska) om Egentliga Tavastland. På den här webbplatsen hittar du visualiserade och analyserade data om befolkningen, sysselsättningen, näringslivet, företag, boende och kompetens i landskapet Egentliga Finland och dess ekonomiska regioner.
 • Päijänne-Tavastlands prognostiseringsnätverk (finska)
 • http://ennakointi.pohjois-savo.fi/ (finska)
 • http://www.esavoennakoi.fi/ (finska)
 • I Södra Österbottens landskapsdatabank (finska) hittar du bland annat statistiska data om utvecklingen inom olika sektorer i Södra Österbotten. I databanken har man samlat centrala prognostiserings- och uppföljningsdata som stödjer utvecklingen av området.
 • Mellersta Österbottens statistik och prognostisering (finska)
 • Österbottens statistik och prognostisering 
 • https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/ennakointi (finska)
 • http://www.pohjois-karjala.fi/tilastot (finska)
 • Lapin luotsi (Lapplands lots, finska/engelska) vägleder dig till landskapets källor för prognostiseringsdata och hjälper dig att skapa dig en uppfattning om utsikterna för Lapplands framtid.
 • Webbplatsen EMMA (finska) Utveckling av regional prognostisering erbjuder grundläggande data om utvecklingen av områdenas och organisationernas prognostiseringsprocess. På webbplatsen finns även ReFo-utvärderingsverktyget, som utvecklats inom projektet, som kan utnyttjas som självvärdering i områdesutvecklingen eller till exempel vid mentorering tillsammans med andra områden. ReFo-verktyget kan även tillämpas som ett redskap för utveckling av prognostiseringsarbetet på den egna organisationsnivån.

Information om sysselsättningsvyer

 • Information om sysselsättningsvyer för yrken och kompetensbehov: www.foreammatti.fi (finska/engelska)
 • ManpowerGroups arbetsmarknadsbarometer (finska/engelska) mäter kvartalsvis arbetsgivarnas avsikter att öka eller minska mängden personal.
 • I JAMK har man samlat länkar i en studieguide (finska), som är till hjälp vid yrkesplanering, arbetssökande och arbete. Också bland dessa källor finns information som kan användas som grund för analys och dialog.