Verktyg som stöd för framtidsfacilitering

 • Sitras trendkort kan utnyttjas i ert framtidsarbete för att öppna upp era vyer
 • KEV Tulevaisuuskuvat (finska) spelar en tankeväckande roll i dialogen
 • Framtidshjulverkstaden (finska)
 • Future Platform (finska/engelska) är ett webbaserat verktyg, som hjälper dig och ditt team att skapa en helhetsbild av framtidens verksamhetsmiljö och fatta grundade strategiska beslut. Futures Platform tillämpar metoder för strategisk och delaktiggörande prognosticering.
 • HEADAI Ltd:s tjänst Microcompetencies (finska/engelska) modellerar efterfrågan på kompetens till kompetenskartor

Verktyg för insamling av tankar och idéer också från större grupper

Enkätverktyg

 • Webropol
 • SurveyMonkey

Spelifieringsplattformar med stöd för positionering

Verktyg, röstning och andra liknande korta/snabba frågor också från stora grupper

 • Mentimeter
 • Pollev.com
 • Kahoot (verktyg med vilket det är enkelt att införliva spelifiering i undervisning eller någon annan gruppsituation)
 • Twitter
 • Doodle

Verktyg för grupparbeten

 • Zoom
 • Adobe Connect
 • Skype
 • Teams
 • Moodlerooms
 • Webex
 • Flipgrid
 • join.me
 • Yammer, external group (diskussion, idékläckning)
 • Twitch (livestreaming)
 • Discort (för användning av studerande i grupparbeten)
 • o365 - Planner (planering av projekt och arbete)
 • Trello (verktyg för projekthantering)
 • Asana (för projektplanering)

Verktyg för grupper att hålla kontakt med, kommunikation till grupper

 • WhatsApp
 • Google Hangouts
 • Slack
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube - live broadcast

Verktyg för studierelevans i arbetet