Digitalisering är en naturlig del av processen för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt, som kommer med stegvis när digitaliseringen inom organisationen framskrider. Inom eAMK har man genom experimentell utveckling skapat nya förfaranden för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt.

10
tips för lärare gällande godkännande av kunskaper som visats på annat sätt
  1. Automatisera så mycket som möjligt, Moodle erbjuder många möjligheter.
  2. Se till att du förstår skillnaden mellan tillgodoräknande av tidigare kompetens och godkännande av kunskaper som visats på annat sätt.
  3. Det lönar sig att skriva ner kunskapsmålen för den egna kursen mycket detaljerat.
  4. Kontrollera på förhand att den studerande kan nå målen för den aktuella kursen på sin arbetsplats.
  5. Kontrollera hur de uppgifter som ges i den kurs som avläggs genom förfarandet för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt förhåller sig till studiepoängen och de resurser som läraren har tillgång till.
  6. Man bör reservera tid för samtal med de studerande som vill få kunskaper som visats på annat sätt godkända.
  7. Ett stort antal studerande som studerar genom förfarandet för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt, och en ökad arbetsmängd på grund av detta, kan överraska.
  8. Man kan gärna dra nytta av de perspektiv på arbetslivet som fåtts genom processen för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt när man utvecklar kursen.
  9. Informera om möjligheten till godkännande av kunskaper som visats på annat sätt i god tid innan kursen börjar.
  10. Man lär sig av sina misstag, och det är inte så farligt om allt inte fungerar som förväntat den första gången.