Vad innebär crowdsourcing?

Crowdsourcing är öppen interaktion och problemlösning, som riktas till en begränsad uppgift. Genom crowdsourcing kan man till exempel producera innehåll på en gemensam digital plattform, utvärdera idéer, klassificera material och rösta om olika alternativ.

I crowdsourcingen deltar grupper som bildas på olika sätt som har ett gemensamt intresse för objektet. Motivationen till deltagandet utgörs av främjande av en gemensam sak eller till exempel en nytta som uppnås genom arbete eller studier.

Begrepp förknippade med crowdsourcing är gruppintelligens (crowd wisdom), gruppskapande (crowd creation) och gruppomröstning (crowd voting).

Crowdsourcingmetoder

Innehållsproduktion

 • produktion av gemensamt innehåll, såsom text, bilder och presentationer, på en digital inlärningsplattform
 • utnyttjande av molntjänster, sociala medier och tjänster för innehållsdelning för att producera och dela innehåll
 • chattkonversationer, virtuella diskussionsforum och elektroniska anslagstavlor i skapandet av gemensamt innehåll

Idékläckning

 • ett problem läggs fram som gruppen ska lösa
 • idéer kläcks som man sedan röstar om och gillar olika alternativ
 • man skapar ordmoln och mindmaps av nyckelbegrepp
 • idéer delas och diskuteras (chattkonversationer, virtuella diskussionsforum, elektroniska anslagstavlor)

Klassificering

 • märkning av innehåll (taggar och #-tecken)
 • organisering av innehållet
 • sammanställning av länklistor

Enkäter

 • åsikter efterfrågas
 • kunskaper testas
 • omröstning av alternativ genomförs

I crowdsourcing kan man utnyttja arbetslivets ekosystem, såsom lärarnas yrkesrelaterade arbetslivs- och sociala medier-nätverk samt de studerandes motsvarande nätverk som de har skapat på sin egen nivå. När flera nätverk kombineras, utökas och mångfaldigas gruppen av deltagare i crowdsourcingen.

Testning av crowdsourcing i eAMK-projektet

Mer om digital crowdsourcing med hjälp av Innoduel står i artikeln Ammattikorkeakoulujen eAMK -hankkeessa digitaalinen joukkoistaminen on jo arkipäivää (Digital crowdsourcing är redan vardagsmat i yrkeshögskolornas eAMK-projekt, på finska). Dessutom har ett webbseminarium hållits om ämnet. Applikationen Workseed har använts inom arbetspraktik och mer om dessa erfarenheter kan du läsa i artikeln Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi (Lärare som styr arbetspraktik och fortlöpande dokumentering av lärande, på finska). I bloggtexten i Digipölytys diskuteras möjligheterna med crowdsourcing under webbstudieperioder.

Verktyg och kanaler inom crowdsourcing

Inom crowdsourcing utnyttjas olika digitala verktyg, såsom omröstnings- och enkätapplikationer, plattformar som lämpar sig för gemensam innehållsproduktion och -delning, kanaler för sociala medier och verktyg som är särskilt avsedda för crowdsourcing.

Verktyg Användningssyfte
Answergarden ordmoln av svar
Doodle förfrågningar om och val av tidtabeller
#edchat PLC-nätverk för lärare på Twitter
Facebook webbaserad gemenskap
Flinga gemensam kommunikation och whiteboardtavla
Google Crowdsource utveckling av söktjänster genom crowdsourcing
Google Forms skapa enkäter
Howspace gemensam arbetsplattform
Innoduel delaktiggörande och gemensam utveckling
InTo utvärderingsverktyg för affärsverksamhetsidéer som används av Savonia
IQPolls onlineomröstningar
Jaxber mobil lagring och delning av idéer, responser och kunskaper, för vidare lagring och delning
Kahoot frågesport, diskussioner och omröstningar
Kirjoitusalusta.fi författa tillsammans
Kyselynetti skapa enkäter
Mentimeter onlineomröstningar
Moodle Q-kysely enkäter i Moodle
LinkedIn utnyttjande av yrkesnätverk
Linoit innehållsproduktion och idékläckning på en elektronisk vägg
Office Forms skapa enkäter
Office Planner planera projekt
Office Teams gemenskapligt arbete och kommunikation
Padlet innehållsproduktion och idékläckning på en elektronisk vägg
Pinterest bildväggar
Poll Everywhere onlineomröstningar
Pollev.com onlineomröstningar
Quizizz flervalsverktyg
Skillshare delning av kunskaper och kompetens
Slack gemenskapligt arbete och kommunikation
Socrative.com enkäter, åsiktskartläggning och stickprov
Survey Monkey enkätundersökningar och rapportering av resultat
Teachertube videodelningstjänst inom utbildningsbranschen
Tricider idékläckning, kommentering och omröstning
Twitter nå ut till och kommunicera med en stor grupp med hjälp av hashtaggar (#)
Viestiseinä interaktion, deltagande och omröstning
Webropol enkätundersökningar och resultatrapporter
WhatsApp snabb kommunikation inom gruppen
Wikipedia gemensam innehållsproduktion
Workseed hantering av praktikprocessen, distanshandledning och automatisering av kommunikationen mellan den studerande, praktikplatsen och läraren
Yammer gemenskapligt arbete och kommunikation

Publikationer

Muurimäki, R., Simolin, J., Virtanen, M., & Tyrväinen, P. 2017. Digitaalinen joukkoistaminen, case innoduel. https://youtu.be/wcInEgBEXE4.

Ammattikorkeakoulujen eAMK -hankkeessa digitaalinen joukkoistaminen on jo arkipäivää. https://www.itewiki.fi/julkaisu/ammattikorkeakoulujen-eamk-hankkeessa-digitaalinen-joukkoistaminen-on-jo-arkipaivaa.

Liukkonen, J. 2018. Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat testasivat workseediä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kirjasto--ja-tietopalvelun-opiskelijat-testasivat-workseedia/.

Varpelaide, H. 2019. Joukkoistamalla sisältöä verkko-opetukseen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/joukkoistamalla-sisaltoa-verkko-opetukseen/.

Hakala, A. 2019. Joukkoistettu tulevaisuustyöskentely OPSin osaamisiin. Digipölytys-blogi 2.5.2019.