Vad är ekosystem för lärande?

Ekosystemen för lärande är sådana dynamiska och utvecklande helheter av aktörer och redskap som främjar den studerandes kunskaper och utvecklingen av praxis i arbetslivet.

I eAMK-projektet anlägger man nya inlärningsstigar och inlärningsmiljöer i samarbete med arbetslivet och utbildningen. Ekosystem för lärande baseras på arbetslivsnära pedagogik samt möjligheter till digitalt lärande och tillämpning och utveckling av handledningen.