Tutkimuskohteena työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit

Anne Virtanen, Hannu L. T. Heikkinen, Päivi Tynjälä & Maarit Virolainen
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijatiimi laati vuoden 2018 tammikuussa ilmiantopyynnön, jossa he pyysivät ammattikorkeakouluja ilmiantamaan hyviä työelämäläheisiä käytäntöjään tutkimuskohteeksi. Käytäntöjen toivottiin tuottavan mielekästä osaamista työhön ja työssä sekä edistävän toiminnassaan digitaalisen oppimisen tapoja. Tarkastelemalla ilmiannettuja käytäntöjä tutkijatiimi toivoo tuottavansa tietoa siitä, mitä työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit voisivat olla, millaisia piirteitä niistä tunnistetaan ja miten ne toimivat.

Tutkijatiimille ilmiannettiin useita hyviä työelämäläheisiä käytäntöjä, joista kaikkiaan kuutta eri aloilta ja ympäri Suomea olevaa käytäntöä on kevään ja kesän 2018 aikana tutkittu tarkemmin opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia haastattelemalla.

Alustavien analyysien mukaan (Tynjälä, Heikkinen, Virtanen, Virolainen & Laitinen-Väänänen, 2018) hyvät työelämäläheiset käytännöt

  • ovat isoja opintokokonaisuuksia, jotka saattavat kytkeä toisiinsa yhtä aikaa suoritettavaksi useampia opintojaksoja,
  • perustuvat tavalla tai toisella yhdessä tekemiseen ja oppimiseen, myös opettaja on astunut pois luokan edestä ohjaamaan ja tukemaan opiskelijoiden oppimista sekä
  • perustuvat useimmiten projektioppimiseen ja monialaista osaamista edellyttäviin käytäntöihin.

Tarkempia analyyseja jatketaan syksyllä 2019 haastatteluaineistojen litterointien valmistuttua. Tutkimuskohteita – hyviä työelämäläheisiä käytäntöjä – saattaa olla tulossa muutama lisää tarkasteluun, mikä entisestään lisää tutkimuksen vaikuttavuutta ja luotettavuutta.

Lähde:

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Esitys Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä.

Ammattikorkeakoulun yritysyhteistyö: Case Elomatic

JAMKin yritysyhteistyö: Case Elomatic, HEIBus-hanke

Lehtori Anneli Kakko, HEIBus hankkeen projektipäällikkö (HEIBus = Smart HEI-Business collaboration for skills and competitiveness, 2017-2019, www.heibus.eu), avaa työelämäyhteistyön taustaa ja toimintaa Elomatic case-esimerkin kautta; miten opiskelijat ovat mukana, mitä tarkoittaa strateginen partneruus yrityksen kanssa ja miten digitaalisuus näkyy yhteistyössä. Haastattelijana tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen ammatillista opettajakorkeakoulusta eAMK-projektista.

Voit katsoa videon myös täältä »
Haluatko lukea lisää? Kirjallisuutta oppimisen ekosysteemeistä Lue lisää

Oppimisen ekosysteemien tunnistaminen ja systematisointi: Maarit Virolainen, maarit.ha.virolainen (at) jyu.fi, +358 40 805 4286