Työkaluja tulevaisuusfasilitoinnin tueksi

 • Sitran trendikortteja voi hyödyntää tulevaisuustyöskentelyssä avartamaan näkemyksiänne
 • KEV Tulevaisuuskuvat toimivat keskustelun herättäjinä
 • Tulevaisuuspyörätyöpaja
 • Future Platform on verkkopohjainen työkalu, joka auttaa sinua ja tiimiäsi muodostamaan kokonaiskuvan tulevaisuuden toimintaympäristöstä ja tekemään perusteltuja strategisia valintoja. Futures Platform hyödyntää strategisen ja osallistavan ennakoinnin menetelmiä. 
 • HEADAI Ltd:n Microcompetencies-palvelu mallintaa osaamisten kysynnän osaamiskartoiksi

Työkaluja ajatusten ja ideoiden keräykseen suureltakin joukolta

Kyselytyökaluja

 • Webropol
 • SurveyMonkey

Pelillistämisalustoja, joissa on paikannustuki

Työkaluja, äänestys tms. lyhyt/nopea kysymys suureltakin joukolta

 • Mentimeter
 • Pollev.com
 • Kahoot (työkalu, jolla on helppoa tuoda pelillisyyttä opetukseen tai muuhun ryhmätilanteeseen)
 • Twitter
 • Doodle

Työkaluja ryhmien työskentelyyn

 • Zoom
 • Adobe Connect
 • Skype
 • Teams
 • Moodlerooms
 • Webex
 • Flipgrid
 • join.me
 • Yammer, external group (keskustelu, ideointi)
 • Twitch (livestriimaus)
 • Discort (opiskelijat käyttävät ryhmätyöskentelyssä)
 • o365 - Planner (projektien ja työskentelyn suunnitteluun)
 • Trello (projektinhallintatyökalu)
 • Asana (projektien suunnitteluun)

Työkaluja ryhmien yhteydenpitoon, viestintä ryhmille

 • WhatsApp
 • Google Hangouts
 • Slack
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube - live broadcast

Työn opinnollistamisen työkaluja