Digitaalisuus on luonteva osa opinnollistamisen prosessia, joka tulee mukaan asteittain, organisaation digitalisaation edetessä. eAMK:ssa kokeilevan kehittämisen avulla luotiin uudenlaisia toimintatapoja opinnollistaa. 

Opintojakson harjoittelun opinnollistaminen

Opiskelijat opinnollistivat Gerontologisen hoitotyö -opintojaksoon kuuluvan harjoittelun ja yhteissimulaatio oli osa harjoitteluun kuuluvaa näyttöä. Johanna Jalonen Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja Katri Hemminki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertovat kokemuksistaan kokeilusta.

Voit katsoa videon myös täältä »

Opinnollistamisen monet mahdollisuudet

Ammattikorkeakouluopiskelijat opinnollistavat opintojaksoja kasvavissa määrin. Webinaarissa pureuduttiin siihen, mitä opinnollistaminen käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on korkeakouluille. Lisäksi jaettiin kokemuksia ja hyviä käytänteitä erilaisten opintojaksojen opinnollistamiseen.

Voit katsoa videon myös täältä »
10
vinkkiä opettajalle opinnollistamiseen
  1. Automatisoi mahdollisimman paljon, Moodlesta on moneksi.
  2. Selvitä itsellesi ero ahotoinnin ja opinnollistamisen välillä.
  3. Oman opintojakson osaamistavoitteet kannattaa kirjata hyvin yksityiskohtaisesti.
  4. Tarkista jo etukäteen, että opiskelija pääsee omalla työpaikallaan opiskeltavan kurssin tavoitteisiin.
  5. Tarkista opinnollistamiskurssille annettujen tehtävien suhdetta opintopisteisiin ja opettajalle annettuihin resursseihin. 
  6. Kannattaa varata aikaa henkilökohtaiseen keskusteluun opinnollistajan kanssa.
  7. Suuri opinnollistajien määrä ja siten kasvava työmäärä saattaa yllättää.
  8. Opinnollistamisprosessissa saadut työelämän näkökulmat kannattaa hyödyntää opintojakson kehittämisessä.
  9. Informoi opinnollistamismahdollisuudesta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.
  10. Virheistä viisastuu eikä kukaan kuole, jos ei ensimmäisellä kerralla kaikki sujukaan odotetusti. :) 

Työn opinnollistaminen - miksi, mitä, miten??