Mitä joukkoistamisella tarkoitetaan?

Joukkoistaminen on avointa vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua, joka kohdistuu rajattuun tehtävään. Joukkoistamalla voidaan esimerkiksi tuottaa sisältöä yhteiselle digitaaliselle alustalle, arvioida ideoita, luokitella aineistoa tai äänestää eri vaihtoehdoista.

Joukkoistamiseen osallistuvat eri tavoin muodostuvat ryhmät, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde. Osallistumisen motivaationa toimii yhteisen asian edistäminen tai esimerkiksi työn tai opiskelun kautta saavutettava hyöty.

Joukkoistamiseen (crowdsourcing) liittyviä käsitteitä ovat joukkoviisaus (crowd wisdom), joukkoluovuus (crowd creation) ja joukkoäänestys (crowdvoting).

Joukkoistamisen tapoja

Sisällöntuotanto

 • yhteisen sisällön, kuten tekstin, kuvien ja esitysten tuottaminen digitaaliselle oppimisalustalle
 • pilvipalvelujen, sosiaalisen median ja sisällönjakopalvelujen hyödyntäminen sisällön tuottamisessa ja jakamisessa
 • chatit, virtuaaliset keskustelufoorumit ja sähköiset muistitaulut yhteisen sisällön muodostamisessa

Ideointi

 • tuodaan jokin ongelma joukon ratkaistavaksi
 • kehitellään ideoita, joita äänestetään ja peukutetaan eri vaihtoehtoja
 • muodostetaan sanapilviä ja miellekarttoja avainkäsitteistä
 • jaetaan ideoita ja keskustellaan niistä (chatit, virtuaaliset keskustelufoorumit, sähköiset muistitaulut)

Luokittelu

 • sisällön merkitseminen (tagit ja #-merkit)
 • aineistojen järjestäminen
 • linkkilistojen koostaminen

Kyselyt

 • kysytään mielipidettä
 • testataan osaamista
 • äänestetään vaihtoehdoista

Joukkoistamisessa voidaan hyödyntää työelämän ekosysteemejä, kuten opettajien ammatillisia, työelämän ja sosiaalisen median verkostoja ja opiskelijoiden omalla tahollaan muodostamia vastaavia verkostoja. Kun useat verkostot yhdistyvät, joukkoistamisen osallistujajoukko laajenee ja monipuolistuu.

Joukkoistamisen kokeiluja eAMK-hankkeessa

Digitaalisesta joukkoistamisesta Innoduelin avulla on kerrottu artikkelissa Ammattikorkeakoulujen eAMK -hankkeessa digitaalinen joukkoistaminen on jo arkipäivää. Aiheesta on myös järjestetty webinaari.

 

Workseed-sovellusta on käytetty työharjoittelussa ja kokemuksista voit lukea artikkelista Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi. Digipölytyksen blogitekstissä on kerrottu joukkoistamisen mahdollisuuksista verkko-opintojaksolla.

Työkaluja ja kanavia joukkoistamiseen

Joukkoistamisessa hyödynnetään erilaisia digitaalisia työvälineitä, kuten äänestys- ja kyselysovellukset, yhteiseen sisällöntuotantoon ja -jakamiseen soveltuvat alustat, sosiaalisen median kanavat ja erityisesti joukkoistamiseen tarkoitetut työkalut.

Työkalu Käyttötarkoitus
Answergarden sanapilvet vastauksista
Doodle aikataulukyselyt ja -valinnat
#edchat PLC-verkosto opettajille Twitterissä
Facebook verkkoyhteisö
Flinga yhteisöllinen viestiseinä ja valkotaulu
Google Crowdsource hakupalveluiden kehittäminen joukkoistamalla
Google Forms kyselyiden tekeminen
Howspace yhteisöllinen työskentelyalusta
Innoduel osallistaminen ja yhteiskehittäminen
InTo Savonian käyttämä liiketoimintaideoiden arviointityökalu
IQPolls online-äänestykset
Jaxber oivallusten, palautteiden ja tietämyksen tallentaminen ja jakaminen mobiilisti tallentamiseen ja jakamiseen
Kahoot tietokilpailut, keskustelut ja äänestykset
Kirjoitusalusta.fi yhteisöllinen kirjoittaminen
Kyselynetti kyselyiden tekeminen
Mentimeter online-äänestykset
Moodle Q-kysely kyselyt Moodlessa
LinkedIn ammatillisten verkostojen hyödyntäminen
Linoit sisällöntuotanto ja ideointi sähköiselle seinälle
Office Forms kyselyjen tekeminen
Office Planner projektien suunnittelu
Office Teams yhteisöllinen työskentely ja viestintä
Padlet sisällöntuotanto ja ideointi sähköiselle seinälle
Pinterest kuvaseinät
Poll Everywhere online-äänestykset
Pollev.com online-äänestykset
Quizizz monivalintatyökalu
Skillshare tietojen ja osaamisen jakamista
Slack yhteisöllinen työskentely ja viestintä
Socrative.com kyselyt, mielipidekartoitukset ja pistokokeet
Survey Monkey kyselytutkimukset ja tulosten raportointi
Teachertube videonjakopalvelu koulutusalalla
Tricider ideointi, kommentointi ja äänestys
Twitter suuren ryhmän tavoittaminen ja viestintä #-merkkien avulla
Viestiseinä vuorovaikutus, osallistuminen ja äänestys
Webropol kyselytutkimukset ja tulosten raportointi
WhatsApp nopea viestittely ryhmässä
Wikipedia yhteinen sisällöntuotanto
Workseed harjoitteluprosessin hallinta, etäohjaus ja viestinnän automatisointi opiskelijan, harjoittelupaikan ja opettajan välillä
Yammer yhteisöllinen työskentely ja viestintä

Julkaisut

Muurimäki, R., Simolin, J., Virtanen, M., & Tyrväinen, P. 2017. Digitaalinen joukkoistaminen, case innoduel. https://youtu.be/wcInEgBEXE4.

Ammattikorkeakoulujen eAMK -hankkeessa digitaalinen joukkoistaminen on jo arkipäivää. https://www.itewiki.fi/julkaisu/ammattikorkeakoulujen-eamk-hankkeessa-digitaalinen-joukkoistaminen-on-jo-arkipaivaa.

Liukkonen, J. 2018. Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat testasivat workseediä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kirjasto--ja-tietopalvelun-opiskelijat-testasivat-workseedia/.

Varpelaide, H. 2019. Joukkoistamalla sisältöä verkko-opetukseen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/joukkoistamalla-sisaltoa-verkko-opetukseen/.

Hakala, A. 2019. Joukkoistettu tulevaisuustyöskentely OPSin osaamisiin. Digipölytys-blogi 2.5.2019.