Digimentorointi on kahden tai useamman henkilön välistä yhteistyötä, jossa osapuolet haluavat kehittyä yhteisellä kiinnostuksen alueella sekä jakaa osaamistaan hyödyntäen vuorovaikutuksessaan digimenetelmiä ja -työkaluja.

Digimentorointi eAMK:ssa

Ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijan mentorina voi toimia YAMK:n opiskelija, alumni tai työelämän edustaja. Mentoroinnissa hyödynnetään erilaisia muotoja, kuten ryhmä-ja vertaismentorointia sekä ristiinmentorointia, joissa osallistujat tulevat eri korkeakouluista, organisaatioista ja aloilta.

Kansainvälisesti eAMK:n digimentoroinnin tutkimus- ja kehittämistyössä ollaan etujoukoissa. Tutkijat tunnistavat, että tulevaisuuden mentorointitutkimuksen yhtenä suuntaviivana on yhteisöllisten mentorointimuotojen kehittäminen uuden sukupolven mentorointitarpeisiin digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä, kertoo yliopettaja Irja Leppisaari Centriasta.

Ajankohtaista

Kokeilualustana eMentorointikoulutus

eAMK:ssa kokeilualustana hyödynnetään eMentorointikoulutusta, jossa kehitetään erityisesti videoneuvotteluina toteutettavia ryhmämentorointitapaamisia ja niiden ympärille rakentuvaa yhteisöllistä mentorointiprosessia.

Katso videolta osallistujien kokemuksia eMentorointikoulutuksesta

Digimentoroinnin laatukriteerit on laadittu opiskelijan, korkeakoulun ja työelämän näkökulmista. Laatukriteerit soveltuvat niin itse- kuin vertaisarvioinnin välineeksi, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

"Mielestäni kriteerien suuri anti (työelämän näkökulmasta) on se, että ne avaavat mentoroinnin mahdollisuuksia laajemmin henkilöstön kehittämisessä. Itse suosittelisin kriteereitä organisaatioille, joissa halutaan panostaa yksilöiden, tiimien ja ryhmien osaamisen kehittämiseen vuorovaikutuksen keinoin."
-Terhi Vesterinen, organisaatiokehittäjä, ammatillinen opettaja sekä BusinessCoach (ACC) yrityksessään SolPoint Oy:ssä

Digitaalinen laatumatto (/arviointimatto)

Digitaalinen laatumatto -työkalua voi hyödyntää yhteisöllisessä reflektoinnissa, esimerkiksi oppimistavoitteiden suunnittelussa ja niiden saavuttamisen jatkuvassa arvioinnissa. Lisäksi sitä voi soveltaa myös itse-, vertais- ja asiantuntija-arviointiin.

Ohjeistus Digitaalisen laatumaton yhteiskäyttöön Skypessä

Videolla esitellään eAMK:ssa syntynyt digitaalinen laatumatto ja ohjeistetaan, miten ryhmä voi käyttää sitä yhteistyöskentelyssä Skypessä.

Voit katsoa videon myös täältä »

eAMK:ssa toteutettiin digimentoroinnin teemahaastatteluita 11 korkeakoulussa ja 4 yrityksessä. Haastattelut toteutettiin syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018. Niissä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä korkeakouluissa ja yrityksissä? Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen? Millaista mentorointia - ja miksi - tulisi kehittää ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa?

Julkaisut digimentoroinnista

Leppisaari, I. 2018. Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille. Blogikirjoitus. Digipölytys, eAMK. 27.2.2018. Saatavana: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opiskelijan-digimentoroinnilla-kartutetaan-arvokasta-paaomaa-tulevaisuuden-tyomarkkinoille/

Leppisaari, I. 2018. Laadukas digimentorointi työelämäläheisissä oppimisen ekosysteemeissä ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Abstrakti. Kasvatustieteen päivät Tampereella 15-16.11.2018. Saatavana täältä

Leppisaari, I. 2018. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mentoroinnin toimintatapojen uudistamiseen. Centria Bulletin 4/2018. Saatavana: https://centriabulletin.fi/digitalisaatio-tuo-mahdollisuuksia-mentoroinnin-toimintatapojen-kehittamiseen/#more-4579

Leppisaari, I. 2019. Exploring Emerging Mentoring Practices in New Ecosystems of Learning in Finland. In P. Kommers, T. Issa, P. Isaias & W. Hui (Eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Educational Technologies 2019 (ICEduTech 2019) Hong Kong 8-10 February, 2019 (pp. 97-108). IADIS International Association for Development of the Information Society. Retrieved August 8, 2019 from http://www.iadisportal.org/digital-library/exploring-emerging-mentoring-practices-in-new-ecosystems-of-learning-in-finland#

Leppisaari, I. 2019. eGroup Mentoring – an Evolving Operational Model in New Ecosystems of Tertiary Learning. In K. Graziano (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1196-1206). Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved April 15, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/207797/.

Creative Commons -lisenssi
Digimentorointi-sivulla esitetyt tulokset on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.