Mitä oppimisen ekosysteemit ovat?

Oppimisen ekosysteemit ovat toimijoiden ja välineiden dynaamisia ja kehittyviä kokonaisuuksia, jotka edistävät oppijan osaamisen ja työelämän käytänteiden kehittymistä.

eAMK-hankkeessa rakennetaan uudenlaisia oppimisen polkuja ja oppimisympäristöjä työelämän ja koulutuksen yhteistyössä. Oppimisen ekosysteemit perustuvat työelämäläheisen pedagogiikan sekä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksiin sekä ohjauksen soveltamiseen ja kehittämiseen.

Työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien julkaisuja

Tutustu julkaisuihin

Tiede- ja ammatilliset artikkelit

2020

Leppisaari, I. (2020). Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Aikuiskasvatus, 40(1), 22-35. https://doi.org/10.33336/aik.91045

2019

Heikkinen, H. & Kukkonen, H. 2019. Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna. Osaaminen, sivistys ja tiedon intressit. Aikuiskasvatus 39 (4), 264–275.

Kuisma, P., Kuohukoski, M., Varpelaide, H. 2019. Liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakurssi verkossa: motivoituneen opiskelijan valinta. Teoksessa Kallama K, Koivisto J. (Toim.), Digital Campus: ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019. https://www.theseus.fi/handle/10024/168816

Moisio, H., Varpelaide, H. 2019. Digiosaamista ryhmätöissä. Teoksessa Kallama K, Koivisto J. (Toim.), Digital Campus: ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019. https://www.theseus.fi/handle/10024/168816

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. 2019. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (1), 14–30.

Virolainen, M., Heikkinen, H., Siklander, P. & Laitinen-Väänänen, S. 2019. Mitä ovat oppimisen ekosysteemit? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (4), 4–25.

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. 2019. Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Vocational Education and Training: The World of Work and Teacher Education. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 3. Stockholm: Premiss, 67-97. https://drive.google.com/open?id=1DmOYCdzdDuPEYvZhGNURku0BnRmjfwak.

Virtanen, A., Harju, V., Heikkinen, H. L. T., Pehkonen, L, Virolainen, M. & Tynjälä, P. 2019. Työ, oppiminen ja digitalisaatio: Tutkimus kehittämistyön tukena. Teoksessa H. Kotila & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita, 104–110.

2018

Leppisaari, I. 2018. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mentoroinnin toimintatapojen uudistamiseen. Centria Bulletin 4/2018. https://centriabulletin.fi/digitalisaatio-tuo-mahdollisuuksia-mentoroinnin-toimintatapojen-kehittamiseen/.

Mattila, A. & Marstio, T. 2018. Digitizing Learning by Development. Teoksessa S. Juvonen, P. Marjanen & T. Meristö (Toim.) Learning by Developing 2.0 – case studies in theory and practice. Laurea julkaisut, Laurea Ammattikorkeakoulu, Vantaa, Suomi, 70-75. https://www.theseus.fi/handle/10024/159833.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Esitys Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä. Kooste lyhennelmä: https://www.eamk.fi/fi/tyoelamayhteistyo/tutkimusta-tyoelamayhteistyosta-ja-oppimisen-ekosysteemeista/.

Artikkelit konferenssijulkaisuissa

2019

Leppisaari, I. 2019. Redefining quality criteria for mentoring in new digital learning environments. In Dominguez, N. & Neder, C.M., & Zaman, S. (Eds.) 12th Annual Mentoring Conference Proceedings: Towards the science of mentoring (pp. 246–251). Albuquerque, NM: University of New Mexico. Download as PDF.

Leppisaari, I. 2019. eGroup mentoring – an evolving operational model in new ecosystems of tertiary learning. Teoksessa K. Graziano (Toim.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 876-886. Retrieved March 22, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/207797/.

Leppisaari, I. 2019. Exploring Emerging Mentoring Practices in New Ecosystems of Learning in Finland. Teoksessa P. Kommers, T. Issa, P. Isaias & W. Hui (Toim.) Proceedings of the 6th International Conference on Educational Technologies 2019 (ICEduTech 2019) Hong Kong 8.-10.2.2019 IADIS

Sirkemaa, S., Varpelaide, H. 2019. Flexibility: a key element in modern learning environments. Iceri2019 proceedings. https://library.iated.org/view/SIRKEMAA2019FLE

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. 2019. Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Vocational Education and Training: The World of Work and Teacher Education. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 3. Stockholm: Premiss, 67-97. https://drive.google.com/open?id=1DmOYCdzdDuPEYvZhGNURku0BnRmjfwak.

2018

Sirkemaa, S., Varpelaide, H. 2018. The Need for Digital Learning Environments.
International journal learning teaching educational research 2018.
http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1180

Konferenssi- ja seminaariabstraktit ja esitykset

2019

Heikkinen, H. L. T. 2019. Osaamisperustaisuuden perusteet. Keynote-esitelmä Työpeda-seminaarissa 11.6. 2019.

Jalonen, J. 2019.Teoriaopintoja opinnollistamalla mielekkyyttä ikääntyvien hoitotyöhön. Gerontologinen ja kuntouttava hoitotyö-opintojakson pilotointi Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajapäivät 21.-22.3.2019. Helsinki.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virolainen, M. & Virtanen, A. 2019. Uutta virtaa ja vanhoja viisauksia työelämäyhteistyöhön. Esitys Toteemi-hankkeen loppuseminaarissa 30.9.2019. Helsinki.

Virolainen, M., Heikkinen, H.L.T., Tynjälä, P., Virtanen, A., Laitinen-Väänänen, S. & Mattila, A. 2019. Building partnerships of universities of applied sciences and workplaces from the perspective of ecosystems of learning. Nordyrk-konferenssi 12.-14.6. 2019. Arcadia university of applied sciences, Helsinki.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H.L.T. Laitinen-Väänänen, S. & Mattila, A. 2019. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat – Opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien näkökulmat. Pedaforum -päivät 5.-6.6.2019. Helsinki.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virolainen, M., Laitinen-Väänänen, S. & Mattila, A. 2019. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden oppimisen tukeminen ja mahdollistaminen työelämäläheisissä käytännöissä. Paperi esitetty Kasvatustieteen päivillä 21.11.2019. Joensuu, Suomi.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L. T., Laitinen-Väänänen, S. & Mattila, A. 2019. Työelämäpedagogiikkaa teoriassa ja käytännössä. Paperi esitetty Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivillä 14.11.2019. Helsinki, Suomi.

2018

Heikkinen, H. & Laitinen-Väänänen, S., Virolainen, M., Virtanen, A. & Tynjälä. P. 2018. Ecosystems of Learning. EAPRIL konferenssi, Slovenia 12.-14.11.2018.

Heikkinen, H.L.T. 2018. What is praxis in higher education. A keynote lecture held in the conference Teaching and learning in a praxis-oriented university 27.9.2018. Ruotsi, Borås.

Leppisaari, I. 2018. Laadukas digimentorointi työelämäläheisissä oppimisen ekosysteemeissä ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Kasvatustieteen päivät, 15-16.11.2018, Tampere.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä.

Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L. T., & Virtanen, A. 2018. Integrative Pedagogy Model, Ecosystems of Learning and Knowledge Recontextualisation: How do Frameworks for Professional Development Change. EARLI SIG 14 -kongressi 13.9.2018. Sveitsi, Geneve.

Virolainen M. & Heikkinen H. L.T. 2018. Vocational education and training institutions’ collaboration with the world of work from the perspective of actor networks and ecosystems of learning. Stockholm International Conference on Vocational Education and Training -kongressi 7.5.2018. Ruotsi, Tukholma.

Virolainen, M., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Virtanen, A. 2018. Higher education teachers’ collaboration across multiple learning places and institutional boundaries: Niches, networks and interdependence? ECER-kongressi 4.9.2018. Italia, Bolzano.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., & Heikkinen, H. 2018. Ammattikorkeakouluopettajien puhetta työelämätaidoista. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 28.-29.11.2018. Espoo.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L. T., & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat ammattikorkeakouluissa – Opettajien näkökulmat. Kasvatustieteen päivät 15.-16.11.2018. Tampere.

2017

Heikkinen, H. 2017. Mikä oppimisen uusi ekosysteemi? Esitys eAMK päivä Helsingissä 14.9.2017.

Virolainen, M., Tynjälä, P., Virtanen, A., Heikkinen, H. & Laitinen-Väänänen, S. 2017. Models of collaboration between higher education and work . Esitys AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Espoossa 28-29.11.2017.

Blogi-tekstit

2019

Hakala, A. 2019. Joukkoistettu tulevaisuustyöskentely OPSin osaamisiin. Digipölytys-blogi 2.5.2019.

Jalonen, J. & Virtala, J. 2019. Liikunnan riemua ja opintopisteitä - esimerkki työelämälähtöisen opinnollistamisen mahdollisuuksista. Digipölytys-blogi 19.3.2019.

Liukkonen, J. 2019. SeAMK:n yritysyhteistyön muodot ja menetelmät. Digipölytys-blogi 28.1.2019. 

Partanen, V. 2019. Tuttu ja turvallinen ekosysteemi. Digipölytys-blogi 20.2.2019.

Varpelaide, H. 2019. Joukkoistamalla sisältöä verkko-opetukseen. Digipölytys-blogi 15.5.2019.

2018

Hakala, A. 2018. Hankkeiden työelämäekosysteemi oppimisalustana. Digipölytys-blogi 19.6.2018.

Hakala, A. 2018. Tulevaisuuspyörätyöpaja osallistavana oppimis- ja tiedonkeruumenetelmänä. Digipölytys-blogi 30.5.2018.

Hakala, A.2018. Hankkeisiin rakentuu työelämäläheisesti oppimisen ekosysteemin rihmastoa. Digipölytys-blogi 9.5.2018.

Hemminki, K. 2018: Digitaalisuus sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelun ohjauksessa. Digipölytys-blogi 7.2.2018.

Hemminki, K. 2018. Sairaanhoitajaohjaajien digitaalinen palautteen antaminen. Digipölytys-blogi 25.10.2018.

Laitinen-Väänänen, S., Tynjälä, P., Heikkinen, H. & Virolainen, M. 2018. Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. Digipölytys-blogi 30.5.2018.

Laitinen-Väänänen, S. & Kullaslahti, J. 2018. Opettajan osaaminen digitaalisissa ekosysteemeissä: eAMKn ristiinpölytys työpajan tuloksia toukokuulta. Digipölytys-blogi 23.10.2018.

Leppisaari, I. 2018. Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille. Digipölytys-blogi 27.2.2018.

Liukkonen, J. 2018. Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi. Digipölytys-blogi 24.4.2018.

Liukkonen, J. 2018. Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat testasivat Workseedia. Digipölytys-blogi 22.8.2018.

Mäntysaari, P-P.2018. Työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä kehittämässä. SeAMK verkkolehti 14.12.2018. https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyoelamalahtoisia-oppimisen-ekosysteemeja-kehittamassa/

Paananen, M. & Hakala, A. 2018. Biokampus kohti oppimisen ekosysteemiä. Digipölytys-blogi 10.8.2018.

Videot

2019

Yliknuuttila H., Hemminki K. & Jalonen J. SeAMK ja SAMK kokeilivat yhteissimulaatiota Gerontologisen hoitotyön opintojaksolla. You Tube 6.8. 2019.

2018

Hakala, A. Katsaus työelämäläheisen oppimisen ekosysteemin tulevaisuusluotaukseen. YouTube 24.9.2018.

Leppisaari, I., Hangasmaa, S. & Mentu, A. 2018. Työelämäläheinen opiskelijan digimentorointi. YouTube 23.4.2018.

2017

Heikkinen, H. 2017. Mistä oppimisen ekosysteemi on kotoisin. eAMK-päivä 14.9.2017.

Laitinen-Väänänen, S. 2017. Työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien esittely. YouTube 6.9.2017.

Tyrväinen, P. & Niskanen, A. 2018. Tunnistatko jo tehdyn kehittämistyön? YouTube 29.7.2017.

Webinaarit

2019

Leppisaari, I. 2019. Laatukriteereitä ja työkaluja digimentorointiin. Webinaari 6.5.2019.

Hakala, A. 2018. Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijoille. Webinaari 17.1.2019.

Hemminki, K. & Kero, J. & Liukkonen, J.& Niskanen, A. & Varpelaide, H. Myötätuulta opintoihin – opinnollistamisen monet mahdollisuudet. Webinaari 30.10.2019

2018

Leppisaari, I. 2018. Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Webinaari 24.4.2018.

2017

Muurimäki, R., Simolin, J. & Virtanen, M. 2017. Digitaalista joukkoistamista Innoduelin avulla. Webinaari 22.11.2017.

Muut tulokset

Tynjälä, P. 2019. Integrative pedagogy for supporting learning at the interface of education and work. Vierailuluento Tukholman yliopistossa (VET research seminar) 28.11.2019.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T. & Nakamura, R. 2019. Mitä on oppimisen ekosysteemi? Osana eAMK:n Pedacast -sarjaa. Saatavilla: https://soundcloud.com/eamk-hanke/mika-on-oppimisen-ekosysteemi

Tynjälä, P. & Taalas, P. Co-design in developing working-life skills in higher education. Guest lecture at the University College London. Lontoo, 11.10. 2019.

Virtanen, A. & Nakamura, R. 2019. Oppimisen ekosysteemit käytännössä. Osana eAMK:n Pedacastin Työelämäyhteistyön sarjaa. Saatavilla: https://soundcloud.com/eamk-hanke/oppimisen-ekosysteemit-kaytannossa?in=eamk-hanke/sets/tyoeelaemaeyhteistyoe