16.5.2019

Verkko-opintoja ja –aktiviteettejä kansainvälisten huippunimien johdolla – eAMK yhteinen päivä 16.5.2019

eAMK:n seuraava yhteinen päivä järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella. Pääpuhujina ovat digipedagogiikan kansainväliset huippunimet Gilly Salmon ja Silvia Prieto Preboste. Tilaisuuden iltapäivän osio koostuu toiminnallisista, eAMK-hankkeen teemarajat ylittävistä työpajoista.

Aika: 16.5.2019
Paikka: Laurea Tikkurilan kampus Ratatie 22, 01300 Vantaa
Kieli: Suomi
Vieraileville puhujille on haluttu antaa mahdollisimman paljon aikaa, joten hankkeen tuoreimmat kuulumiset mm. CampusOnlinen vaihtoehtoisista rahoitusmalleista on videoitu ennakkomateriaaliksi. Löydät ne tältä sivulta ohjelman ja puhujaesittelyiden alta.
 
Iltapäivällä varsinaisen ohjelman lisäksi käytössämme on Laurean studiotilat (B204). Voit käydä tutustumassa tiloihin ja laitteistoihin sekä tehdä video- ja ääninauhoituksia esimerkiksi tulosten jakamiseksi. Studiossa esittelijänä ja apuna toimii Valtteri Huotari Laureasta.

Ohjelma

09.30 Aamukahvi
10.00 Silvia Prieto Prebosten, Chatbots in Education, 
In the first part of this presentation, we will briefly review the  state of the art of the use of chatbots in education, focusing on a specific example of their use at the Madrid Open University (UDIMA). In the second part of the presentation, we will learn how a chatbot works and we will have the opportunity to create our own educational chatbot. Presentation slides (PDF document).

11.20 Tauko
11.30 Gilly Salmon, Design and Delivery for Online Learning
An exploration of the 5-stage model and e-tivities as key concepts for achieving exceptional high- quality student-centred digital learning. Gilly Salmon demonstrates the versatility of the grounded model and encourages us to consider using it in rapid course development (Carpe Diem!). Presentation materials (PDF file).

12.30-13.30 Lounas 
13.30 Vierailuja Laurean tiloissa, kokoontuminen aulassa
Moniaistinen tila, Teknologialainaamo ja Studio
14.00 Työpajat:
 1. Osallistu eAMK:n osaamismerkkityöhön, luokka B308
  Työpajassa pohditaan hankkeen osaamismerkkiperheen tulevaisuutta, edistetään korkeakoulujen yhteistyötä osaamismerkkien saralla ja tuotetaan joukkoistamiseen liittyvä osaamismerkki. Osallistuaksesi työpajaan sinulla ei tarvitse olla ennestään kokemusta osaamismerkeistä.
 2. Työn tulokset ja vaikutukset näkyväksi viestinnän keinoin, luokka B409
  eAMK:ssa on saatu valtavasti aikaan hienoja asioita, mutta kuinka kertoa niistä eteenpäin ja saada tulokset leviämään? Jotta työn tulokset ja vaikutukset saadaan näkyväksi, jaetaan vinkkejä vaikuttavaan viestintään. Työpajassa havainnoidaan hankkeen myötä syntyneitä muutoksia ja muotoillaan niitä kiinnostaviksi viesteiksi. Osallistujat pääsevät heti soveltamaan ideoita omaan työhönsä. 
 3. Mitä on laadukas digiohjaus? Osallistu digiohjauksen laatukriteerien yhteiskehittelyyn, luokka B302
  Työpajassa kuullaan, miten opiskelijoiden digiohjausta korkeakouluissa on edistetty eAMK-hankkeessa. Esittelyssä mm. Digiohjauksen polkukuva. Osallistujat saavat myös tuoda omat näkemyksensä esiin siitä, mistä heidän mielestään laadukas digiohjaus muodostuu.
 4. Miten yhteistyö jatkuu eAMK:n jälkeen - Ideoita jatkokehittämiseen ja -yhteistyöhön, luokka B306
  eAMK –hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakouluja kehittäjäyhteisönä. Työpajassa kootaan asioita, joiden kehittäminen jää hankkeessa kesken sekä uusia tarpeita, joita matkan varrella on havaittu. Samalla keskustellaan yhteistyön jatkamisesta eAMK –hankkeen jälkeen. Työpajassa syntyvä aineisto jaetaan avoimesti kaikkien käyttöön.
16.00 Päivä päättyy

Puhujaesittelyt

Silvia Nazareth Prieto Preboste - fondo blanco.jpg

Silvia Prieto Prebosten
Silvia Prieto Prebosten työskentelee Madridin avoimessa yliopistossa innovaatioyksikön koordinaattorina (Innovation Unit Coordinator) ja opettajana. Hänen tutkimus- ja opetustyö keskittyvät digitaalisen median ja yhteiskunnan risteykseen. Prebostenin erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat innovatiiviset ja kasvavat teknologiat. Hän on julkaissut artikkeleita ja kirjoja tietotekniikan hyödyntämisestä oppimiseen ja opettamiseen sekä ollut mukana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Prebostenin esitys eAMK:n yhteisessä päivässä koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa hän luo ajankohtaiskatsauksen chatbottien käyttöön opetuksessa ja kertoo, miten Madridin avoin yliopisto hyödyntää chatbotteja. Toisessa osiossa osallistujat pääsevät luomaan omia, omaan opetukseen soveltuvia chatbotteja.

Gilly Salmon
Gilly Salmon on toiminut oppimisen innovaattorina jo yli 30 vuoden ajan ja onkin maailman johtavia ajattelijoita digitaalisen ja sulautuvan oppimisen kentällä. Salmon tutkii ja julkaisee korkeakoulutuksen muutoksesta ja innovaatioista sekä uusien teknologioiden hyödyntämisestä opetuksessa. Tällä hetkellä hän työskentelee verkko-opetuksen palveluissa (Online Education Services) Isossa-Britanniassa.

Puheenvuorossaan Salmon esittelee viiden portaan mallin verkko-opintojen suunnitteluun ja verkkoaktiviteetteja, joiden avulla voidaan saavuttaa laadukasta, opiskelijakeskeistä digitaalista oppimista. Kuulemme mallin tarjoamista mahdollisuuksista ja siitä, kuinka se käytännössä toimii.

Ennakkomateriaalit