- Hae

Tapahtumakalenteri

Verkkotutkinnon opintokokonaisuuksien hyvät käytänteet

Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus –webinaarisarjan toisessa webinaarissa jaetaan esimerkkejä opintokokonaisuuksien erilaisista toteutustavoista, kuten ryhmä- ja yksilötyöskentelystä verkkotutkinnoissa. Lisäksi pohditaan opettajan läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitystä.

eAMK webinaari: Palautetta ja tilastoja CampusOnlinesta, syksy 2018

Mitä mieltä opiskelijat ovat CampusOnlinesta ja sen verkko-opintotarjonnasta? Entä miten opettajat ovat kokeneet verkko-opintojaksojen tarjoamisen CampusOnlinessa? Kerätyn palautteen lisäksi kuulet myös CampusOnlinen tilastotietoja syksyltä 2018.

eAMK webinaari: Monialaiset verkko-opintojaksot – suunnittelusta toteutukseen asti

Parhaimmillaan monialaisuus voi rikastaa niin opiskelijoiden kuin opettajankin ymmärrystä opintojakson aihepiiristä. Webinaarissa kuullaan, miten rakentaa toimiva monialainen verkko-opintojakso.

Ohjaus verkkotutkintojen opinnoissa

Ohjaus verkkotutkintojen opinnoissa -webinaarissa tarkastellaan verkkotutkinto-opiskelijan ohjausta eri näkökulmista, mm.HOPSaus ja opinnäytetyö. Lisäksi pohditaan ohjauksen merkitystä oppimisen itsesäätelyn tukemisessa.

eAMK webinaari: Suurryhmien verkkototeutusten suunnittelu

Webinaarissa opettajat jakavat hyviä käytänteitään ja toimintamallejaan suurryhmille suunnattujen verkkototeutusten järjestämiseen.

eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla

Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla voi aiheuttaa päänvaivaa opettajalle. Vertaisarviointiin on kuitenkin kehitetty hyviä työkaluja, joiden käytöstä kuullaan lisää eAMK:n webinaarissa.

eAMK webinaari: Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa

eAMK:ssa kokeiltiin työvälineitä ja sovelluksia erityyppisissä ohjaustilanteissa. Webinaarissa kuullaan kokeilujen tuloksista.

eAMK webinaari: Laatukriteereitä ja -työkaluja digimentorointiin

Webinaarissa esitellään eAMK-hankkeessa tuotetut digimentoroinnin laatukriteerit ja arviointityökalut 1) opiskelijan, 2) korkeakoulun ja 3) työelämän näkökulmista. Lisäksi esitellään digitaalinen laatumatto, jota ryhmä tai yhteisö voi käyttää digimentoroinnin tavoitteiden saavuttamisen ja kehittämistarpeiden tarkastelussa.

Verkkotutkintojen tekniset ratkaisut

Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus –webinaarisarjan viimeisessä webinaarissa pohditaan verkkotutkinnoissa toteutettuja ratkaisuja opetusteknologian ja tilojen käyttöön. Lisäksi esitellään digipedagogisten tukipalveluiden toteutustapoja.

eAMK webinaari: Saavutettavuus verkko-opintojaksoilla

EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) mukaan korkeakoulujen digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavia. eAMK:n webinaarissa pureudutaan siihen, miten verkko-opintojaksoilla tulee huomioida saavutettavuus. Webinaarin vetävät Merja Saarela ja Tarjaleena Tuukkanen DigiCampus-hankkeesta.

eAMK yhteinen päivä

Paikka: Laurea Tikkurilan kampus

eAMK:n seuraava yhteinen päivä järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella. Tarkempi aika ja ohjelma päivittyvät verkkosivuille myöhemmin.

eAMK webinaari: Verkkotutkinnot ja ristiinopiskelu

Webinaarin tarkempi sisältökuvaus tulee myöhemmin.