1.2.2019

Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus –webinaarisarja käynnissä

Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus webinaarisarja käynnistyi 15.2. Verkkotutkintojen suunnittelijoille ja toteuttajille suunnatuissa webinaareissa jaetaan hyviä käytänteitä eri puolilta Suomea ammattikorkeakoulujen verkkotutkintojen arjesta.

Kenelle?

Webinaarisarja on suunnattu verkkotutkintojen suunnittelijoille ja toteuttajille: verkkotutkintojen koulutuspäälliköt, -vastaavat ja -koordinaattorit, verkkotutkintojen opettajat sekä kaikki verkkotutkinnoista kiinnostuneet.

Mitä?

Webinaarisarjan tarkoituksena on antaa monipuolisesti esimerkkejä verkkotutkintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Webinaareissa jaetaan hyviä käytänteitä eri puolilta Suomea ammattikorkeakoulujen verkkotutkintojen arjesta. Asiaa käsitellään eri näkökulmista, puhujina kuullaan opettajia, opiskelijoita ja muita verkkotutkintojen kanssa työskenteleviä. 

Missä?

Webinaarien verkko-osoitteet löytyvät alla olevasta ohjelmasta. Webinaarit myös tallennetaan, ja jaetaan eAMK:n sekä oppilaitosten omilla sivustoilla. 

Ohjelma 

Verkkotutkinnon suunnittelu ja rakentaminen, pe 15.2. klo 9-10:00

Tässä webinaarissa käsitellään verkkotutkinnon käsitettä sekä verkko-oppimisen tarpeita ja lähtökohtia. Lisäksi jaetaan suunnitteluun hyviä käytänteitä, mm. yhteissuunnittelu, aikataulutus ja yhteisöllisyys.  

Puhujina mm. Marjo Joshi, Turun AMK; Anna-Liisa Immonen, XAMK; opiskelijaedustaja Haaga-Helia

Katso webinaarin tallenne täältä.

Verkkotutkinnon opintokokonaisuuksien hyvät käytänteet, pe 15.3. klo 9-10:00

Tässä webinaarissa jaetaan esimerkkejä opintokokonaisuuksien erilaisista toteutustavoista, kuten ryhmä- ja yksilötyöskentelystä verkkotutkinnoissa. Lisäksi pohditaan opettajan läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitystä.  

Puhujina mm. Leena Mäkinen, HAMK; Outi Valkki, Haaga-Helia; opiskelijaedustaja Turun AMK

Katso webinaarin tallenne täältä.

Ohjaus verkkotutkintojen opinnoissa, pe 5.4. klo 9-10:00

Tässä webinaarissa tarkastellaan verkkotutkinto-opiskelijan ohjausta eri näkökulmista, mm. HOPSaus ja opinnäytetyö. Lisäksi pohditaan ohjauksen merkitystä oppimisen itsesäätelyn tukemisessa. 

Puhujina mm. Pirjo Könni, Lapin AMK; Kati Mäenpää, OAMK; opiskelijaedustaja XAMK 

Katso webinaarin tallenne täältä ja lataa esitysdiat täältä.
Katso myös Kati Mäenpään videotallenne "Ohjaus verkkotutkintojen opinnoissa".

Verkkotutkintojen tekniset ratkaisut, pe 10.5. klo 9-10:00

Tässä webinaarissa pohditaan verkkotutkinnoissa toteutettuja ratkaisuja opetusteknologian ja tilojen käyttöön. Lisäksi esitellään digipedagogisten tukipalveluiden toteutustapoja.

Puhujina mm. Tanja Rautiainen, Lapin AMK; Mirva Pilli-Sihvola, XAMK; opiskelijaedustaja HAMK

Osoite: https://flax.xamk.fi/ekampus 

Mikä on verkkotutkinto?

Verkkotutkinto-nimikkeellä viitataan tutkintoon, joka suoritetaan verkossa. Verkkotutkinto voi sisältää reaaliaikaisia verkkotapaamisia, itsenäistä tai ryhmissä tapahtuvaa vuorovaikutteista verkkotyöskentelyä ja ohjattua opiskelua.

Lue lisää blogitekstistämme https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkkotutkintojen-termiviidakossa---riippumatonta-opiskelua-riippumatossanew-page/  

Jaa

Takaisin