22.2.2019

Vaikuta työelämän digimentoroinnin laatukriteeristöön, pelaa Innoduelia

Mistä laadukas digimentorointi muodostuu? Tähän kysymykseen haetaan parhaillaan vastauksia, joiden pohjalta luodaan digimentoroinnin laatukriteerit työelämän näkökulmasta. Voit osallistua näiden laatukriteerien kehittämiseen pelaamalla Innoduelia 4.2.-25.3.2019 aikavälillä.

Digimentoroinnin laatukriteerit (työelämän näkökulmasta) luodaan itse- ja vertaisarvioinnin välineeksi. Niitä voivat hyödyntää erilaisten mentorointipalvelujen ja -ohjelmien tuottajat ja kehittäjät sekä mentorointia henkilöstön osaamisen kehittämisessä hyödyntävät organisaatiot. Tarkoituksena on auttaa heitä kehittämään laadukasta, monimuotoista ja muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaavaa digimentorointia omassa organisaatiossaan.

Laatukriteereitä kehitetään eAMK-hankkeessa Innoduel-kyselyn avulla. Kysely on avoin kaikille, mutta vastauksia toivotaan erityisesti työelämäedustajilta. Tätä linkkiä voi myös vapaasti jakaa eteenpäin omissa verkostoissa, jotta saadaan runsaasti osallistujia ja mahdollisimman kattavia näkökulmia yhteiskehittämiseen.

Osallistumisohjeet


Mene ensiksi Innodueliin

  1. Vastaaminen ei vaadi Innodueliin sisäänkirjautumista tai sen asentamista. Innoduel toimii sekä älypuhelimella, tabletilla että tietokoneella. Osallistuminen on kaikissa vaiheissa täysin anonyymia. Vastaajien tietoja ei kerätä tai tallenneta.

  2. Innoduel-kysely on pelinomainen. Olemme syöttäneet aikaisemman tutkimuksen ja kokemuksen perusteella siemenideoita/-vastauksia pääkysymykseen "Mistä asioista työelämän näkökulmasta laadukas digimentorointi muodostuu?".

    Valitse aina omasta mielestäsi parempi vastaus kahdesta esitetystä vastausvaihtoehdosta. Vastaukset nousevat parivertailuun sattumanvaraisesti. Annettuja vastauksia kohdellaan tasapuolisesti.

  3. Viimeisessä vaiheessa jätä omia vastausehdotuksiasi esitettyyn kysymykseen. Sen jälkeen muut pelaajat pääsevät arvioimaan sitä parivertailuissa. Vastauksista muodostuu rankinglista. Ensimmäiselle sijalle nousee vaihtoehto, joka on pärjännyt parhaiten parivertailuissa. Innoduelia kannattaa pelata siis monta kertaa avoinna olevana ajanjaksona.

Lisätietoa

Irja Leppisaari
yliopettaja, KT, TM
Averko eOppimiskeskus
Centria-ammattikorkeakoulu
irja.leppisaari@centria.fi

Yliopettaja Irja Leppisaaren johtamassa digimentoroinnin kehittämistyössä eAMK-hankkeessa myös on tuotettu digimentoroinnin laatukriteerit opiskelijan ja korkeakoulun näkökulmasta sekä digitaalinen laatumatto.

Niitä esitellään tarkemmin ma 6.5. klo 10-11:00 pidettävässä webinaarissa Laatukriteereitä ja -työkaluja digimentorointiin

Jaa

Takaisin