1.2.2019

Opas oppimateriaalien valintaan ja käyttöön AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla julkaistu

Opettaja - tiedätkö, mitä käyttöehtoja sinun olisi hyvä noudattaa valitessasi oppimateriaaleja verkko-opintojaksoillesi? eAMK:ssa valmistuneesta oppaasta saat vinkkejä oppimateriaalien valintaan ja käyttöön AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla.

eAMK-hankkeessa luotu opas auttaa opettajia oppimateriaalien valinnassa ja käytössä AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan erilaisia elektronisia ja painettuja aineistoja, esimerkiksi verkkosivuja, verkkolehtiä, e-kirjoja ja kuvia.

Oppaan suunnittelussa on hyödynnetty eAMK-hankkeessa määriteltyjä verkkototeutusten laatukriteereitä sekä keväällä 2018 tehtyä kyselyä, jonka avulla selvitettiin eAMK-pilottiopintojaksoja tekevien opettajien oppimateriaalien käyttöä ja niiden käyttöön liittyviä haasteita.

Opas Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla Tutustu oppaaseen

Jaa

Takaisin