4.3.2019

Kokeile ja jaa digiohjauskokemuksesi

Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia ja haasteita korkea-asteen opetukseen ja ohjaukseen. Uusien välineiden etsiminen ja kokeilu voi olla turhauttavaa etenkin, jos käytettävissä ei ole vartaistukea. Nyt on kuitenkin loistava mahdollisuus kuulla ja jakaa kokemuksia eri digityövälineistä ja niiden soveltuvuudesta ohjaustyöhön.

Opettaja ja ohjaaja, haluaisitko kokeilla jotain uutta opiskelijoiden ohjaukseen soveltuvaa digitaalista työkalua? Tai oletko jo löytänyt ohjauksen tueksi sovelluksen, josta haluaisit kertoa muillekin? Jos vastasit jompaankumpaan kysymykseen kyllä, olet oikea henkilö osallistumaan eAMK-hankkeen sovelluskokeiluihin.

eAMK:n digiohjausryhmä selvittää, mitä kokemuksia ammattikorkeakouluilla on erilaisista opetuksen ja ohjauksen sovellustyökaluista. Meitä kiinnostavat niin hyvät kuin huonotkin kokemukset – kaikki ovat todella arvokkaita!

Kuinka osallistua sovelluskokeiluun?

Sovelluskokeiluun voi osallistua kuka vain korkeakouluopiskelijoita ohjaava henkilö. Osallistuminen on yksinkertaista. Kun olet kokeillut valitsemaasi sovellusta, sinun tulee vastata kyselyyn. Myös opiskelijoille on suunnattu oma erillinen kysely, jossa kerätään opiskelijoiden palautetta jostain sovelluksesta. Kyselyihin vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kyselylomakkeet ovat auki 15.3.2019 saakka, jonka jälkeen tulokset kootaan ja jaetaan kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteiseen käyttöön. Loppukeväästä on tulossa mm. Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa – webinaari.

Lisätietoa sovelluskokeiluista saat täältä.

Rohkeasti vain kokeilemaan uutta tai jakamaan kokemuksia jo käytössä olevista välineistä.

Yhteystiedot

Karelia-AMK   

Turku AMK

Karelia-AMK

 

Sanna Kukkasniemi
sanna.kukkasniemi@karelia.fi

Milla Järvipetäjä
milla.jarvipetaja@turkuamk.fi

Joni Ranta
joni.ranta@karelia.fi

Jaa

Takaisin