14.11.2019

Digiohjauksen laatukriteerit nyt kommentoitavana

Opetuksen digitalisoituminen ja oppimisympäristöjen monimuotoistuminen edellyttävät kaikille helposti saavutettavaa ja laadukasta opinto-ohjausta myös digitaalisissa ympäristöissä. Digitalisoituva ohjaus korkea-asteella kaipaa rinnalleen laatukriteerit samalla tavoin kuin verkkototeutuksen kansalliset laatukriteerit on aiemmin luotu eAMK-hankkeessa.

Digiohjauksen laatukriteerit on luotu eAMK- hankkeessa ja kriteerien tehtävänä on auttaa varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat digiohjauspalveluissa on huomioitu. Kriteeristö on tarkoitettu kaikille korkeakoulussa opintojen ohjaus – ja neuvontatyötä toteuttaville ohjaajille. Laatukriteeristö on luonteeltaan tarkistuslista tai suositus.

Laatukriteeristön tarkoituksena on:

  • toimia digiohjauksen kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä sekä yksilö- että organisaatiotasolla
  • varmistaa tietoturvan ja -suojan toteutumisen digitaalisissa ohjauspalveluissa
  • parantaa digiohjauspalvelujen laatua sekä palvelun tuottajien että käyttäjien näkökulmasta

Tutustu digiohjauksen laatukriteereiden ehdotukseen ja jätä kommenttisi 8.12. mennessä. Kriteerit pyritään saattamaan valmiiksi ja jakeluun tammikuussa 2020.

Lue ja kommentoi Webropolissa

Työryhmässä ovat toimineet:

  • Vesa Kuhanen, JAMK
  • Kati Mäenpää, OAMK
  • Kaisa Seppälä, HAMK
  • Anitta Kääriäinen, JAMK

Lisätietoja:
Vesa Kuhanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jaa

Takaisin