26.2.2021

CampusOnlinen jatko varmistui ja toiminta laajenee

CampusOnlinen toiminta jatkuu normaalisti, kunnes korkeakoulujen yhteinen ristiinopiskelupalvelu poistaa tarpeen erilliselle portaalille vuoden 2022 aikana. Yhteistyöverkosto laajenee hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n sekä Insinööriliiton tullessa mukaan toimintaan.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen CampusOnline verkko-opintoportaali on ollut toiminnassa syksystä 2018. Vuosi 2019 oli CampusOnlinessa voimakkaan kasvun aikaa; vuoden aikana CampusOnlinessa oli tarjolla yli 1300 opintojaksoa ja opintopisteitä syntyi lähes 110 000. Kasvu jatkui myös vuonna 2020 ja pelkästään kesällä 2020 CampusOnline tuotti yli 76 000 opintopistettä.

Toimintaa on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön tuella eAMK- ja COL-hankkeissa, mutta hankerahoitus päättyy kesällä 2021. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen helmikuussa tekemällä päätöksellä portaali tulee olemaan käytössä vuoden 2022 loppuun saakka ja ammattikorkeakoulut rahoittavat portaalin yhdessä.

CampusOnlinen toiminnassa ovat olleet mukana kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivat 22 ammattikorkeakoulua sekä Högskolan på Åland. Kohdennettuja opintojaksoja on tarjottu ammattiliitto Pron ja Tehyn jäsenille syksystä 2021. Arenen päätöksen myötä myös ammattiliittoyhteistyö jatkaa toimintaa ja jatkossa tarjontaa kohdennetaan myös hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n sekä Insinööriliiton jäsenistölle.

Tulevaisuudessa CampusOnlinen korvaa korkeakoulujen yhteinen ristiinopiskelupalvelu, joka tarjoaa korkeakouluille väylän siirtää opiskelutarjontaan sekä ilmoittautumisiin ja opintosuorituksiin liittyviä tietoja korkeakoulujen kesken. Kun CSC:n ylläpitämä ristiinopiskelupalvelu saadaan käyttöön, näkevät opiskelijat ristiinopiskelutarjonnan ja pystyvät ilmoittautumaan muiden korkeakoulujen opintoihin oman korkeakoulun järjestelmistä käsin.

Jaa

Takaisin