Hae uutisia

Hae

Selaa arkistoa

12.4.2021

CampusOnlinella ennätysvuosi 2020

CampusOnlinen opintotarjonta lisääntyi vuonna 2020. Opintopisteitä syntyi yli 173 000, kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli 58 %.

15.3.2021

"Opiskelu parantaa elämänlaatua"

”Opiskelu parantaa elämänlaatua” -kertoo työelämästä käsin verkko-opintoja tekevä aikuisopiskelija. Ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkotarjonnan avaamisesta ammattiliittojen jäsenille on lupaavia kokemuksia.

26.2.2021

CampusOnlinen jatko varmistui ja toiminta laajenee

CampusOnlinen toiminta jatkuu normaalisti, kunnes korkeakoulujen yhteinen ristiinopiskelupalvelu poistaa tarpeen erilliselle portaalille vuoden 2022 aikana. Yhteistyöverkosto laajenee hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n sekä Insinööriliiton tullessa mukaan toimintaan.

16.2.2021

Itsearviointityökalu työelämäyhteistyöstä verkko-opetuksen suunnitteluun

Työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit ovat eAMK-hankkeen teema-alue, jonka tarkastelussa on panostettu tutkimukseen ja kehittämiskokeiluihin. Yhtenä kehittelytyön kohteena on ollut työelämäyhteistyön itsearviointityökalu, joka on tarkoitettu opettajille opetuksen suunnittelun tueksi.

22.9.2020

Opintoja joudutetaan CampusOnlinessa

Opiskelijoilta kootun palautteen perusteella merkittävin syy suorittaa opintoja CampusOnlinessa on opintojen jouduttaminen. CampusOnline on tarjonnut opiskelijoille myös mahdollisuuden opiskella opintoja, joita omassa ammattikorkeakoulussa ei ole tarjolla. Suoritettujen opintopisteiden määrä jatkoi keväällä 2020 maltillista kasvua, korona ei näyttäisi lisänneen muttei myöskään vähentäneen suorituksia.

17.6.2020

CampusOnline jatkaa kasvua

Ammattikorkeakoulujen yhteinen CampusOnline verkko-opintoportaali on ollut toiminnassa syksystä 2018. Vuosi 2019 oli CampusOnlinessa voimakkaan kasvun aikaa. Vuoden aikana CampusOnlinessa oli tarjolla yli 1300 opintojaksoa ja opintopisteitä syntyi lähes 110 000.

29.4.2020

Korona pakotti ammattikorkeakoulut digiloikkaan – alkuvauhtia antoi eAMK

Maaliskuussa 2020 elettiin historiallinen hetki, kun ammattikorkeakoulujen opetus vietiin kertarysäyksellä verkkoon. Samalla kartoitettiin tiiviisti ammattikorkeakoulukentän valmiuksia siirtymään ja mahdollisia ongelmakohtia. Todettiin, että digipedagogista tukea on hyvin saatavilla, verkko-opetus on valtaosalle ollutkin jo arkea ja että suurempia ongelmia ei ainakaan alkumetreillä havaittu. Näyttää siltä, että vauhti ja valmiudet digiloikkaan oli jo kerrytetty vuosien varrella kuin salaa, ja itse loikka olikin yllättävän lyhyt.

1.4.2020

Kohti kansallisia verkkotutkintoja

Verkkotutkinnot mahdollistavat joustavat oppimispolut erilaisissa elämäntilanteissa sekä yhteistyön tiivistymisen ammattikorkeakoulujen välillä. eAMK-verkkotutkintoryhmä on tuottanut kansallisten verkkotutkintojen neljä tulevaisuuden visiota, jotka luovat lisäarvoa opiskelijoille.

24.3.2020

eAMK täyttää 3 vuotta –tulokset on koottu yksiin kansiin

eAMK:n koontijulkaisu Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä on täynnä visioita, tutkimustuloksia, kokemuksia ja hyviä oppeja. Teoksessa on huikeat 27 tekstiä yhteensä 40 kirjoittajalta.

17.3.2020

eAMK:n etäopetusta tukevat työkalut

Koronavirustilanteen vuoksi ammattikorkeakoulujen opetus on siirtymässä verkkoon. Tilanne vaatii paljon opetushenkilöstöltä, ohjaajilta ja opiskelijoilta. Olemme koonneet tälle sivulle eAMK:n tukimateriaalia verkko-opintojaksojen tuottamiseen sekä opinto-ohjauksen tarjoamiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Näytä lisää