• Kartoitus ammattikorkeakoulujen osaamismerkeistä 4.12.2019
  eAMK:ssa kartoitettiin syksyn 2019 aikana, millaisia merkkejä ammattikorkeakoulut ovat luoneet. Webinaarissa kuultiin tämän kartoituksen tuloksia.
  Webinaarin esitysmateriaalit täällä.

 • Digilöylyt – yhteistoiminnallista verkkotyöpajaa rakentamassa 28.11.2019
  Yhteistoiminnallinen webinaari tarjosi luovia ideoita ja uusia toteutusmalleja verkkotyöpajojen järjestämiseen. Osallistujat pääsivät muotoilemaan yhdessä muiden osallistujien kanssa yhteistoiminnallista verkkotyöpajaa.
  Webinaarin esitysmateriaalit täällä.

 • Verkkotutkinto-opiskelijan hyvinvointi 13.11.2019
  Haluatko tietää, miten tukea verkko-opiskelijan etenemistä opinnoissa ja mielekästä opiskelukokemusta? Webinaarissa jaettiin vinkkejä henkilöstölle verkkotutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.
  Webinaarin esitysmateriaalit SlideSharessa.

 • Vertaistukea verkkoon? Verkkotutkinto-opiskelijoiden vinkit uusille opiskelijoille 6.11.2019
  Webinaarissa jaettiin verkkotutkinto-opiskelijoiden vinkkejä verkkotutkinto-opiskeluun eli siihen, miten organisoida verkossa opiskelua, työskentelyä ja vuorovaikutusta. Teemoina olivat mm. aikataulutus, itseohjautuvuus, ryhmätyöskentely ja motivaatio.
  Webinaarin esitysmateriaalit SlideSharessa.

 • Mitä hyötyä osaamismerkeistä on? 6.11.2019
  Miksi osaamismerkkejä kannattaa hakea, mitä hyötyä niistä on ja missä niitä voi hyödyntää? Webinaarissa kuultiin kokemuksia osaamismerkkien hyödyntämisestä niin opiskelijan, työntekijän, oppilaitosten kuin työnantajan näkökulmista.

  Webinaarin esitysmateriaalit SlideSharessa.

 • Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet 30.10.2019
  Ammattikorkeakouluopiskelijat opinnollistavat opintojaksoja kasvavissa määrin. Webinaarissa pureuduttiin siihen, mitä opinnollistaminen käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on korkeakouluille. Lisäksi jaettiin kokemuksia ja hyviä käytänteitä erilaisten opintojaksojen opinnollistamiseen.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Opiskelijan digiohjauspolku 8.10.2019

  Millaisia ohjaustarpeita AMK-opiskelijalla on opintojen eri vaiheissa? Miten digitaalisten välineiden avulla voidaan vastata näihin tarpeisiin? Webinaarissa saatiin vinkkejä, kuinka hyödyntää eAMK:ssa syntynyttä digiohjauspolkukuvaa osana opiskelijoiden digiohjausta.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Onnistuneen osaamismerkin salaisuudet 2.10.2019
  Miten sinä määrittelisit, millainen on onnistunut osaamismerkki? Webinaarissa keskustelussa, mikä tekee joistain osaamismerkeistä suositumpia kuin toisista. Saat tukea ja vinkkejä sellaisen merkin luomiseen, joka herättää laajalti kiinnostusta ja saa ihmiset hakemaan sitä. Webinaarissa vieraanana Tiina Rusanen Oulun ammattikorkeakoulusta.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.
       

 • €AMK – CampusOnlinen talousvaikutukset ammattikorkeakouluille 25.9.2019
  Onko CampusOnlinesta taloudellista hyötyä ammattikorkeakouluille? Miten paljon ristiinopiskelu tuottaa valtionrahoitusta nyt ja tulevaisuudessa? Mitkä ammattikorkeakoulut ovat hyötyneet taloudellisesti eniten? Entä voiko suunnitelmallisella osallistumisella saada säästöjä? Näiden kysymysten ympärillä oltiin, kun Jukka Jonninen Viivain Oy:stä kertoi CampusOnlinen talousselvityksen tuloksia.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Palautetta ja tilastoja CampusOnlinesta, kevät 2019 23.9.2019
  Mitä mieltä opiskelijat olivat CampusOnlinesta ja sen verkko-opintotarjonnasta keväällä 2019? Entä miten opettajat ovat kokeneet verkko-opintojaksojen tarjoamisen CampusOnlinessa? Kerätyn palautteen lisäksi kuultiin myös CampusOnlinen tilastotietoja - mikä ammattikorkeakoulu tarjosi eniten opintojaksoja CampusOnlinessa ja mitkä olivat suosituimmat opintojaksot, entä kuinka paljon opintopisteitä syntyi CampusOnlinen kautta keväällä 2019.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Miten digistartataan? -kyselytunnit 20.9.2019 & 10.10.2019
  Harkitseeko AMKisi digistartin rakentamista? Mitä on syytä ottaa huomioon ja mitä sudenkuoppia kannattaa välttää? Digistartteja pilotoineet amkit vastasivat kysymyksiin ja kertoivat omista ratkaisuistaan ja perusteluistaan. Webinaari rakentui osallistujien kysymyksille. Keskustelemassa ja opastamassa edustajat HAMKista, Humakista, KAMKista, Laureasta ja Savoniasta.

 • eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla 19.9.2019
  Käytätkö tai oletko suunnitellut käyttäväsi vertaisarviointia verkko-opintojaksoillasi? Haluaisitko löytää uusia siihen soveltuvia työkaluja? Webinaarissa kuultiin muun muassa Pekka Peuran itse- ja vertaisarviointityökaluista sekä BigBlueButtonin ja Moodlen palaute- ja työpajatyökalujen käytöstä.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Kuinka luoda menestyvä merkkiperhe? 11.9.2019

  Onko sinulla suunnitteilla osaamismerkkiperhe? Haluatko vinkkejä sen suunnitteluun? Kuinka luot menestyvän merkkiperheen -webinaarissa jaettiin hyviä käytänteitä merkkiperheen suunnitteluun. Puhujana oli Jaana Kullaslahti Hämeen ammattikorkeakoulusta. Webinaari on osa eAMK:n osaamismerkkiwebinaarisarjaa.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • eOpintopalvelut 14.8.2019
  Opiskelun lisääntyessä verkossa, niin ikään ohjauksen tarve lisääntyy. Opiskelijoille on tarjottava sisällöllistä ohjausta, mutta myös tieto- ja neuvontatyötä verkon kautta. eOpintopalvelut -webinaarissa esiteltiin eOpintopalvelut -mallia JAMKin casen kautta sekä kuultiin myös muiden amkien tukipalveluratkaisuja.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Verkkotutkinnot – hyviä käytänteitä 28.5.2019
  Webinaarissa jaettiin hyviä käytänteitä verkkotutkintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi osallistujat saivat koosteen verkkotutkinto-opiskelijoiden parhaista vinkeistä verkkotutkinnoissa opettaville ja niitä suunnitteleville.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Saavutettavuus verkko-opintojaksoilla 15.5.2019
  EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) mukaan korkeakoulujen digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavia. eAMK:n webinaarissa pureudutaan siihen, miten verkko-opintojaksoilla tulee huomioida saavutettavuus. Webinaarin vetävät Merja Saarela ja Tarjaleena Tuukkanen DigiCampus-hankkeesta.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Verkkotutkintojen tekniset ratkaisut 10.5.2019
  Verkkotutkintojen suunnittelu ja toteutus –webinaarisarjan viimeisessä webinaarissa pohditaan verkkotutkinnoissa toteutettuja ratkaisuja opetusteknologian ja tilojen käyttöön. Lisäksi esitellään digipedagogisten tukipalveluiden toteutustapoja.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Laatukriteereitä ja -työkaluja digimentorointiin 6.5.2019
  Webinaarissa esiteltiin eAMK-hankkeessa tuotetut digimentoroinnin laatukriteerit ja arviointityökalut 1) opiskelijan, 2) korkeakoulun ja 3) työelämän näkökulmista.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.


 • Digisovellukset erilaisissa ohjaustilanteissa 25.4.2019
  eAMK:ssa kokeiltiin työvälineitä ja sovelluksia erityyppisissä ohjaustilanteissa. Webinaarissa kerrottiin näiden kokeilujen tuloksista.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Suurryhmien verkkototeutusten suunnittelu 11.4.2019
  Webinaarissa opettajat jakoivat hyviä käytänteitään ja toimintamallejaan suurryhmille suunnattujen verkkototeutusten järjestämiseen.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Ohjaus verkkotutkintojen opinnoissa 5.4.2019
  Webinaarissa tarkasteltiin verkkotutkinto-opiskelijan ohjausta eri näkökulmista, mm. HOPSaus ja opinnäytetyö. Lisäksi pohdittiin ohjauksen merkitystä oppimisen itsesäätelyn tukemisessa. Katso myös Kati Mäenpään videotallenne "Ohjaus verkkotutkintojen opinnoissa". Webinaarin esitysmateriaalit täällä.

 • Monialaiset verkko-opintojaksot – suunnittelusta toteutukseen asti 26.3.2019
  Parhaimmillaan monialaisuus voi rikastaa niin opiskelijoiden kuin opettajankin ymmärrystä opintojakson aihepiiristä. Webinaarissa kuultiin, miten rakentaa toimiva monialainen verkko-opintojakso.
  Webinaarin esitysmateriaalit SlideSharessa.

 • Palautetta ja tilastoja CampusOnlinesta, syksy 2018 15.3.2019
  Mitä mieltä opiskelijat ovat CampusOnlinesta ja sen verkko-opintotarjonnasta? Entä miten opettajat ovat kokeneet verkko-opintojaksojen tarjoamisen CampusOnlinessa? Kerätyn palautteen lisäksi kuultiin myös CampusOnlinen tilastotietoja syksyltä 2018.
  Webinaarin esitysmateriaalit SlideSharessa.

 • Verkkotutkinnon opintokokonaisuuksien hyvät käytänteet 15.3.2019
  Webinaarissa jaettiin esimerkkejä opintokokonaisuuksien erilaisista toteutustavoista, kuten ryhmä- ja yksilötyöskentelystä verkkotutkinnoissa. Lisäksi pohdittiin opettajan läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitystä.

 

 • Verkkotutkinnon suunnittelu ja rakentaminen 15.2.2019
  Webinaarissa käsiteltiin verkkotutkinnon käsitettä sekä verkko-oppimisen tarpeita ja lähtökohtia. Lisäksi jaettiin suunnitteluun hyviä käytänteitä, mm. yhteissuunnittelu, aikataulutus ja yhteisöllisyys.

 • YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja 4.2.2019
  YAMK-opiskelijat odottavat aikataulultaan joustavia verkko-opintoja, jotka ovat laadukkaita, vastaavat työelämän osaamistarpeita sekä erottuvat AMK-opinnoista. Kuulostaako haasteelliselta toteuttaa? Webinaarissa esitellään käytännön esimerkkejä siitä, miten näitä haasteita on korkeakouluissa ratkottu.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle 17.1.2019
  Kuka tietää minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Miten ammatti-identiteetti rakentuu tulevaisuudessa? Miten osaaminen hankitaan? Kenelle ennakointi kuuluu? Näihin kysymyksiin pureuduttiin Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle? -webinaarissa.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Osaaminen näkyväksi osaamismerkeillä 27.11.2018
  eAMK-osaamismerkkiperheen ensimmäinen CampusOnline-osaajamerkki on jo haettavissa, ja pian julkaistaan Oppimisanalytiikka-osaajamerkki sekä laadukkaan digiohjauksen osaamismerkki. Webinaarissa käsitellään, miten eAMK-osaamismerkkiperhe on suunniteltu, kenelle merkit on suunnattu ja millaisia osaamisia ne pitävät sisällään.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla 15.11.2018
  Opettaja - tiedätkö, mitä käyttöehtoja sinun olisi hyvä noudattaa valitessasi oppimateriaaleja verkko-opintojaksoillesi? Webinaarissa esitellään opas, jonka tarkoitus on auttaa opettajia oppimateriaalien valinnassa ja käytössä AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan erilaisia elektronisia ja painettuja aineistoja, esimerkiksi verkkosivuja, verkkolehtiä, e-kirjoja ja kuvia.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Digistarttikokeilut – miten sujui? 31.10.2018
  Opintojen alussa opiskelijan täytyy ottaa haltuun laaja joukko sähköisiä järjestelmiä, joka saattaa kaiken muun opintoihin liittyvän informaation ohella aiheuttaa infoähkyn. Opiskelijoiden infovyöryä loiventaakseen HAMK, Humak, KAMK, Laurea ja Savonia pilotoivat syksyllä 2018 uusien opiskelijoiden digistartteja. Webinaarissa pilotti-AMK:t kertovat digistartti-kokemuksistaan sekä nostavat esille onnistumisiaan ja kehittämisen kohteitaan.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Tekijänoikeudet eAMK:ssa 29.8.2018
  Tekijänoikeudet toisaalta rajoittavat netissä olevan materiaalin käyttöä, toisaalta suojaavat opettajien oikeuksia. Mitkä ovat tärkeimmät rajoitteet? Mitä on huomioitava kun sisältöjä tehdään yhdessä eri oppilaitosten tai opettajien kanssa? Miten Creative Commons -lisenssit toimivat, miten avoimia sisältöjä voi hyödyntää ja miten voi itse tuottaa avointa sisältöä? Mitä oikeuksia oppilaitoksella tai rahoittajalla on opettajan tuotantoon? Kouluttajana toimi Tarmo Toikkanen, Opettajan tekijänoikeusoppaan kirjoittaja ja opettajankouluttaja. Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Tietosuojauudistus digitalisoituvissa korkeakouluissa 5.6.2018. 
  Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan keväällä 2016 ja sitä sovelletaan 25. päivästä toukokuuta 2018 alkaen. Asiantuntijavieraana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Henriikka Hannula. Webinaaria ei ole tallennettu, mutta esitysmateriaali on katsottavissa SlideSharessa.

 • Verkko-opinnot YAMK-tutkinnossa - opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia 21.5.2018
  eAMK-hankkeen YAMK-työryhmä kartoitti alkuvuodesta 2018 viiden eri ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden ja alumnien kokemuksia ja odotuksia verkko-opintojen suhteen. Mitä ja kuinka paljon he ovat opiskelleet? Mitä ja miten he olisivat halunneet opiskella? Millainen tarjonta palvelisi työelämän kehittämistä? Webinaarissa esitellään kyselyn tuloksia, opiskelijoiden kehittämisehdotuksia sekä niiden pohjalta tehtyjä toimenpide-ehdotuksia. 

 • Digiohjaus ammattikorkeakouluissa 8.5.2018
  Webinaarissa esitellään digiohjausta opiskelijan polulla, hyviä ohjauskäytänteitä ja ohjauksen työvälineitä. 
 • Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä 24.4.2018
  Webinaarissa tarkastellaan tuloksia kymmenen korkeakoulun ja neljän yrityksen digimentoroinnin teemahaastatteluista, jotka toteutettiin syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018. Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä työssä ja työtä varten? Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen? Mitä ajatuksia tutkimus herättää digimentoroinnin vakiintumisesta ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa? Esittelijänä yliopettaja Irja Leppisaari, Centria ammattikorkeakoulu. Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Verkossa - läsnä vai paikalla? 10.4.2018
  Verkkokurssilla ja webinaarissa ryhmä kokoontuu yhteisen oppimistavoitteen äärelle. Fyysisestä etäisyydestä huolimatta ryhmä voi onnistua kohtaamaan aidosti. Mistä syntyy verkossa läsnäolon kokemus? Kuinka olen opettajana läsnä ja kuinka luon läsnäoloa? Webinaarissa kuvataan synkronisessa virtuaaliluokkahuoneessa pidetystä verkko-opetuksesta tehtyjä havaintoja. Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Opiskelijan digikyvykkyys 15.3.2018
  Tuloksia syksyllä 2017 tehdystä digikyvykkyyskyselystä. Mitä digitaitoja opiskelijoilla on ja mitä taitoja he pitävät tärkeinä hallita? Mitä asiasta pitäisi päätellä?
 • eOpintopalveluiden toteutus 31.1.2018
  Ristiinopiskelun pilotti sekä eOpintopalveluiden asiakkaat, prosessi, ilmoittautumiskäytännöt, vaiheet ja ohjaus.