• Digistarttikokeilut – miten sujui? 31.10.2018
  Opintojen alussa opiskelijan täytyy ottaa haltuun laaja joukko sähköisiä järjestelmiä, joka saattaa kaiken muun opintoihin liittyvän informaation ohella aiheuttaa infoähkyn. Opiskelijoiden infovyöryä loiventaakseen HAMK, Humak, KAMK, Laurea ja Savonia pilotoivat syksyllä 2018 uusien opiskelijoiden digistartteja. Webinaarissa pilotti-AMK:t kertovat digistartti-kokemuksistaan sekä nostavat esille onnistumisiaan ja kehittämisen kohteitaan.
  Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Tekijänoikeudet eAMK:ssa 29.8.2018
  Tekijänoikeudet toisaalta rajoittavat netissä olevan materiaalin käyttöä, toisaalta suojaavat opettajien oikeuksia. Mitkä ovat tärkeimmät rajoitteet? Mitä on huomioitava kun sisältöjä tehdään yhdessä eri oppilaitosten tai opettajien kanssa? Miten Creative Commons -lisenssit toimivat, miten avoimia sisältöjä voi hyödyntää ja miten voi itse tuottaa avointa sisältöä? Mitä oikeuksia oppilaitoksella tai rahoittajalla on opettajan tuotantoon? Kouluttajana toimi Tarmo Toikkanen, Opettajan tekijänoikeusoppaan kirjoittaja ja opettajankouluttaja. Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Tietosuojauudistus digitalisoituvissa korkeakouluissa 5.6.2018. 
  Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan keväällä 2016 ja sitä sovelletaan 25. päivästä toukokuuta 2018 alkaen. Asiantuntijavieraana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Henriikka Hannula. Webinaaria ei ole tallennettu, mutta esitysmateriaali on katsottavissa SlideSharessa.
 • Verkko-opinnot YAMK-tutkinnossa - opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia 21.5.2018
  eAMK-hankkeen YAMK-työryhmä kartoitti alkuvuodesta 2018 viiden eri ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden ja alumnien kokemuksia ja odotuksia verkko-opintojen suhteen. Mitä ja kuinka paljon he ovat opiskelleet? Mitä ja miten he olisivat halunneet opiskella? Millainen tarjonta palvelisi työelämän kehittämistä? Webinaarissa esitellään kyselyn tuloksia, opiskelijoiden kehittämisehdotuksia sekä niiden pohjalta tehtyjä toimenpide-ehdotuksia. 

 • Digiohjaus ammattikorkeakouluissa 8.5.2018
  Webinaarissa esitellään digiohjausta opiskelijan polulla, hyviä ohjauskäytänteitä ja ohjauksen työvälineitä. 
 • Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä 24.4.2018
  Webinaarissa tarkastellaan tuloksia kymmenen korkeakoulun ja neljän yrityksen digimentoroinnin teemahaastatteluista, jotka toteutettiin syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018. Minkälaisia mentoroinnin toimintamalleja on käytössä työssä ja työtä varten? Mitä mahdollisuuksia digitalisaation nähdään tuovan mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen? Mitä ajatuksia tutkimus herättää digimentoroinnin vakiintumisesta ammattikorkeakouluissa opiskelijan työelämävalmiuksien ja -suhteiden tukemisessa? Esittelijänä yliopettaja Irja Leppisaari, Centria ammattikorkeakoulu. Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Verkossa - läsnä vai paikalla? 10.4.2018
  Verkkokurssilla ja webinaarissa ryhmä kokoontuu yhteisen oppimistavoitteen äärelle. Fyysisestä etäisyydestä huolimatta ryhmä voi onnistua kohtaamaan aidosti. Mistä syntyy verkossa läsnäolon kokemus? Kuinka olen opettajana läsnä ja kuinka luon läsnäoloa? Webinaarissa kuvataan synkronisessa virtuaaliluokkahuoneessa pidetystä verkko-opetuksesta tehtyjä havaintoja. Webinaarin esitysmateriaali SlideSharessa.

 • Opiskelijan digikyvykkyys 15.3.2018
  Tuloksia syksyllä 2017 tehdystä digikyvykkyyskyselystä. Mitä digitaitoja opiskelijoilla on ja mitä taitoja he pitävät tärkeinä hallita? Mitä asiasta pitäisi päätellä?
 • eAMK tietoisku 13.3.2018
  Puolen tunnin tietoiskussa kerrotaan ajankohtaisista eAMK-hankkeen uutisista Arenesta, tuloksista sekä mitä on odotettavissa ammattikorkeakoulujen yhteisen verkko-opintotarjonnan saralla vuoden 2018 aikana. 

 • eOpintopalveluiden toteutus 31.1.2018
  Ristiinopiskelun pilotti sekä eOpintopalveluiden asiakkaat, prosessi, ilmoittautumiskäytännöt, vaiheet ja ohjaus.