Kohti oppimisen ekosysteemiä -eAMK -hankkeen koontijulkaisu

Digipölytys-blogin julkaisut

Aksovaara, S. 2020. Osaamista on vaikea puhua – osaamismerkit osaamispuheen perustana. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/osaamista-on-vaikea-puhua--osaamismerkit-osaamispuheen-perustana/

Bockelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Tuomi, S., & Pilli-Sihvola, M. 2018. Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kysely-yamk-opiskelijoille-ja--alumneille-verkko-opinnoista/.

Forss, M. 2017. 5 saker studenter behöver i digitala kurser. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/5-saker/.

Hakala, A. 2018a. Hankkeiden työelämäekosysteemi oppimisalustana. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/hankkeiden-tyoelamaekosysteemi-oppimisalustana/.

Hakala, A. 2018b. Hankkeisiin rakentuu työelämäläheisesti oppimisen ekosysteemin rihmastoa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/hankkeisiin-rakentuu-tyoelamalaheisesti-oppimisen-ekosysteemin-rihmastoa/.

Hakala, A. 2018c. Tulevaisuuspyörätyöpaja osallistavana oppimis- ja tiedonkeruumenetelmänä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tulevaisuuspyoratyopaja-osallistavana-oppimis--ja-tiedonkeruumenetelmana/.

Hakala, A. 2019. Joukkoistettu tulevaisuustyöskentely OPSin osaamisiin.
https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/joukkoistettu-tulevaisuustyoskentely-opsin-osaamisiin/.

Hakala, A. & Laakkonen, I. 2020. #eAMKmaailmalla: Meaningful Learning in Different Settings. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-meaningful-learning-in-different-settings/

Hakala, A. 2020. Tulevaisuustyöskentelyn satoa 17.1.2020 loppuseminaarista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tulevaisuustyoskentelyn-satoa-17.1.2020-loppuseminaarista/

Heikinheimo, R. 2017. Ajantasaista osaamista digitaaliseen toimintaympäristöön. http://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ajantasaista-osaamista-digitaaliseen-toimintaymparistoon/.

Hellström, P., Saari, A-K. & Ylinen, K. 2019. Case: Digitalisation Academy. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/case-digitalisation-academy/

Hemminki, K. 2018a. Sairaanhoitajaohjaajien digtaalinen palautteen antaminen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/sairaanhoitajaohjaajien-digitaalinen-palautteen-antaminen/.

Hemminki, K. 2018b. Digitaalisuus sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelun ohjauksessa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digitaalisuus-sairaanhoitajaopiskelijoiden-kaytannon-harjoittelun-ohjauksessa/.

Henell, A. 2019. Odotettu sähköposti liittyen CampusOnline –opintojaksoihini. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/odotettu-sahkoposti-liittyen-campusonline-opintojaksoihininew-page/

Henriksson, J. 2018. Ensimmäisiä kokemuksia digiohjauksen sovelluskokeiluista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ensimmaisia-kokemuksia-digiohjauksen-sovelluskokeiluista/.

Huovinen, K. & Kullaslahti, J. 2020. #eAMKmaailmalla: Opettajien valmennus, oppimisanalytiikka ja laadunvarmistus esillä OOFHEC2019-konfrenssissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-opettajien-valmennus-oppimisanalytiikka-ja-laadunvarmistus-esilla-oofhec2019-konfrenssissa/

Ikonen, H. 2019. Mikä on CampusOnlinen tulevaisuus?  https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/mika-on-campusonlinen-tulevaisuus/.

Ikonen, H. 2017. Luovuus hankevalmistelussa – case eAMK –hankkeen starttivaihe. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/luovuus-hankevalmistelussa--case-eamk-hankkeen-starttivaihe/.

Ikonen, H., & Vainio, E. 2017. eAMK ristiinopiskelun periaatteet. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-ristiinopiskelun-periaatteet/.

Jalonen, J. & Virtala, J. 2019. Liikunnan riemua ja opintopisteitä - esimerkki työelämälähtöisen opinnollistamisen mahdollisuuksista. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/liikunnan-riemua-ja-opintopisteita--esimerkki-tyoelamalahtoisen-opinnollistamisen-mahdollisuuksistanew-page/.

Joshi, M. , Mäenpää, K., Valkki, O., Pilli-Sihvola, M., Immonen, A-L., Mäkinen, L., Könni, P. , Rautiainen, T. 2018. Verkkotutkintojen termiviidakossa - riippumatonta opiskelua riippumatossa? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkkotutkintojen-termiviidakossa---riippumatonta-opiskelua-riippumatossanew-page/.

Kopeli, M. 2019. Digistartti lisää opiskelijan digikyvykkyyttä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digistartti-lisaa-opiskelijan-digikyvykkyytta/.

Korkealehto, K. 2020. #eAMKmaailmalla: EuroCALL -digitaalisuutta kieltenopetukseen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-eurocall--digitaalisuutta-kieltenopetukseen/

Kääriäinen, A. 2018. Ristiinopiskelu - kuva kertoo enemmän kuin sata sanaa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ristiinopiskelu---kuva-kertoo-enemman-kuin-sata-sanaa/.

Kääriäinen, A. 2019a. Opettajien näkökulmia ristiinopiskelusta. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opettajien-nakokulmia-ristiinopiskelustanew-page/.

Kääriäinen, A. 2019b. eOpintopalvelut – tieto- ja neuvontapalvelut verkossa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eopintopalvelut---tieto--ja-neuvontapalvelut-verkossa/.

Kääriäinen, A. 2020. Opintohallinnon tukipalvelujen sähköistämisen taso ammattikorkeakouluissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opintohallinnon-tukipalvelujen-sahkoistamisen-taso-ammattikorkeakouluissa/

Kantola, M., Scheinin, M., & Simola, S. 2018. Yhteisen opintotarjonnan kehittäminen ammatillisia rajoja rikkovaksi avoimeksi verkkotutkinnoksi - mahdollisuuksia ja haasteita. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/yhteisen-opintotarjonnan-kehittaminen/.

Kopeli, M. 2018a. DigiAvain jää käyttöön osana SavoniaStart-kokonaisuutta. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digiavain-jaa-kayttoon-osana-savoniastart-kokonaisuutta/.

Kopeli, M. 2018b. Miten loiventaisi opintojen alun infovyöryä? - savonian ratkaisu on DigiAvain. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/miten-loiventaisi-opintojen-alun-infovyorya--savonian-ratkaisu-on-digiavain/.

Kopeli, M. 2018c. Kertyykö meillä oikeanlaista digikyvykkyyttä? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kertyyko-meilla-oikeanlaista-digikyvykkyytta/.

Korkealehto, K. & Kullaslahti, J. 2019. #eAMKmaailmalla: Innovatiivista korkeakoulupedagogiikkaa - ISTEL Conference 2019. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-maailmalla-innovatiivista-korkeakoulupedagogiikkaa---istel-conference-2019/

Kosonen, R., & Sjoholm, T. 2018. Miten eri ammattikorkeakoulut voisivat profiloitua verkko-opetuksessa? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/miten-eri-ammattikorkeakoulut-voisivat-profiloitua-verkko-opetuksessa/.

Kukkonen, T. 2017. eAMK - digitaalisen opiskelun edelläkävijä? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk---digitaalisen-opiskelun-edellakavija/.

Kullaslahti, J. 2018a. #eAMKmaailmalla: ePIC 2018-konferenssi – osaamismerkit osaamisen tunnustamisen välineenä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla--epic-2018-konferenssi--osaamismerkit-osaamisen-tunnustamisen-valineena/.

Kullaslahti, J. 2018b. Opiskelijat osaamismerkkien kokeilijoina ja kehittäjinä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla--epic-2018-konferenssi--osaamismerkit-osaamisen-tunnustamisen-valineena/.

Kullaslahti, J., & Virtanen, M. 2018. Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogisesta osaamisesta ja valmennuksesta – ITK2018. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ammattikorkeakoulujen-henkiloston-digipedagogisesta-osaamisesta-ja-valmennuksesta--itk2018/.

Laitinen-Väänänen, S. & Kullaslahti, J. 2018. Opettajan osaaminen digitaalisissa ekosysteemeissä: eAMKn ristiinpölytys työpajan tuloksia toukokuulta. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opettajan-osaaminen-digitaalisissa-ekosysteemeissa/.

Laitinen-Väänänen, S., Tynjälä, P., Heikkinen, H., & Virolainen, M. 2018. Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoelamayhteistyosta--oppimisen-ekosysteemeiksi/.

Leppisaari, I. 2020. Digimentoroinnin ja -valmennuksen hyödyntäminen – tulevaisuuden työelämätaito?  https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digimentoroinnin-ja-valmennuksen-hyodyntaminen--tulevaisuuden-tyoelamataito/.

Leppisaari, I. 2018a. Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opiskelijan-digimentoroinnilla-kartutetaan-arvokasta-paaomaa-tulevaisuuden-tyomarkkinoille/.

Liukkonen, J. 2018b. Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat testasivat workseediä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kirjasto--ja-tietopalvelun-opiskelijat-testasivat-workseedia/.

Liukkonen, J. 2018c. Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoharjoittelua-ohjaava-opettaja-ja-oppimisen-jatkuva-dokumentointi/.

Liukkonen, J. 2019. SeAMK:n yritysyhteistyön muodot ja menetelmät. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/yhteistyota-ja-yhdessa-kehittamista/.

Mikkilä, J. 2018. Korkeakoulujen kolminkertainen kehityshaaste. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/korkeakoulujen-kolminkertainen-kehityshaaste/.

Mäkinen, L. 2020. Vertaistukea verkkoon -Verkkotutkinto-opiskelijoiden vinkit vertaisopiskelijoille. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/vertaistukea-verkkoon---verkkotutkinto-opiskelijoiden-vinkit-vertaisopiskelijoille/

Mänty, I. & Lehtilinna M.-K. 2019. Seppo-pelistä apua erilaisiin ohjauksen tarpeisiin. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/seppo-pelista-apua-erilaisiin-ohjauksen-tarpeisiin/

Nakamura R, & Tyrväinen, P. 2018a. Digitaaliset työvälineet eAMK:ssa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digitaaliset-tyovalineet-eamkssa/.

Nakamura, R., & Tyrväinen, P. 2018b. Virstanpylväitä matkalla yhteiseen opintotarjontaan. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/virstanpylvaita-matkalla-yhteiseen-opintotarjontaan2/.

Nakamura, M. & Yli-Knuuttila H. 2019. eAMKin 7 vinkkiä hankeviestintään. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkin-7-vinkkia-hankeviestintaan/

Paananen, M. & Hakala, A. 2018. Biotalouskampus kohti oppimisen ekosysteemiä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/biotalouskampus-kohti-oppimisen-ekosysteemia/.

Partanen, V. 2019. Tuttu ja turvallinen ekosysteemi. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tuttu-ja-turvallinen-ekosysteemi/.

Partanen, V. & Yli-Knuuttila, H. 2019. Tuloksia Verkostoitumispäivästä: Digipedavalmennus ja osaamismerkit osaksi AMKien arkea. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkostoitumispaivan-tuloksia/.

Partanen, V. 2019. Työelämä osana oppimisen ekosysteemiä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoelama-osana-oppimisen-ekosysteemia/

Partanen, V. 2019. Digitaalisessa oppimisen ekosysteemissä on ne kaikki: oppimisen kulmakivet ja uudet trendit. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digitaalisessa-oppimisen-ekosysteemissa-on-ne-kaikki-oppimisen-kulmakivet-ja-uudet-trendit/

Partanen, V. 2019. Oppimisen ekosysteemin monet maailmat. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/oppimisen-ekosysteemin-monet-maailmat/

Partanen, V. 2019. Ekosysteemin ekologiset toimintaperiaatteet. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ekosysteemin-ekologiset-toimintaperiaatteet/

Pesola, M. 2018. Avoin tiede ja kuvien käyttö – mitä tulee huomioida, kun opetusmateriaalit laitetaan avoimesti verkkoon? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/avoin-tiede-ja-kuvien-kaytto/.

Piironen, T. & Huovinen, K. 2019a. Palautekysely CampusOnline-opettajille. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/palautekysely-campusonline-opettajille/.

Piironen, T. & Huovinen, K. 2019b. Opiskelijapalaute CampusOnline-opintojaksoista syksyltä 2018. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/opiskelijapalaute-campusonline-opintojaksoista-syksylta-2018/.

Roos, T. & Timonen, P. 2018. Digioppiminen - teknologian hyödyntämisen asialla. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/digioppiminen--teknologian-hyodyntamisen-asialla/.

Roos, T. & Timonen, P. 2019. Digital learning – making use of technology. https://www.eamk.fi/en/digipolytys/digital-learning--making-use-of-technology/.

Saarikoski, V. 2019. Oppimisen mestari. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/oppimisen-mestari/.

Scheinin, M. 2017. Towards year-around studies. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/towards-year-around-studies/.

Scheinin, M. 2018. eAMK-projekti kehittää valtakunnallista verkko-opetuksen asiantuntijaverkostoa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-projekti-kehittaa-valtakunnallista-verkko-opetuksen-asiantuntijaverkostoa/.

Scheinin, M. 2019. The national portal for online studies in the finnish universities of applied sciences – some results. https://www.eamk.fi/en/digipolytys/campusonline.fi--some-results/.

Scheinin, M., & Simola, S. 2017. Ammattikorkeakoulujen yhteisen kesälukukauden toteutuminen kesällä 2017. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/ammattikorkeakoulujen-yhteisen-kesalukukauden-toteutuminen-kesalla-2017/.

Simola, S. 2018. #eAMKmaailmalla: CampusOnline.fi tutuksi kansainvälisesti - budapest EAIR forum. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/campusonline.fi-maailmalla---budapest-eair-forumnew-page/.

Simola, S. 2019. #eAMK maailmalla: Online Educa Berlin 2018. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-maailmalla-online-educa-berlin-2018/.

Sipola, R. 2018. Green care -koulutusta verkostomaisesti verkossa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/green-care--koulutusta-verkostomaisesti-verkossa/.

Timonen, P. 2018. Pikaspurtti eAMK-hankkeen #digisanaston ja humakin käsitteiden yhtäläisyyksiin sekä eroavuuksiin. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/pikaspurtti-eamk-hankkeen-digisanastoon/.

Tyrväinen, P. & Scheinin M. 2019. Onko elämää eAMKin jälkeen – mitä meiltä jää kesken? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/onko-elamaa-eamkin-jalkeen/

Varonen, M. 2018. eAMK-laatukriteerti verkkototeutusten kehittämisen työkaluna. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-laatukriteerit/.

Varpelaide, H. 2019. Joukkoistamalla sisältöä verkko-opetukseen. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/joukkoistamalla-sisaltoa-verkko-opetukseen/

Virtanen, M. 2017. eAMK - miten digipedagogista osaamista ammattikorkeakouluissa kehitetään? https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk---miten-digipedagogista-osaamista-ammattikorkeakouluissa-kehitetaan/.

Virtanen, M. 2018. eAMK-hankkeen laadukkaan verkko-opetuksen kriteerien toteutuminen käytännössä. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamk-hankkeen-laadukkaan-verkko-opetuksen-kriteerien-toteutuminen-kaytannossanew-page/.

Yli-Knuuttila, H. 2018. #eAMKmaailmalla: Verkkototeutusten laatu ja opiskelijoiden sitoutuminen puhututtivat OOFHEC2018 –konferenssissa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/eamkmaailmalla-verkko-opintotarjonnan-laajeneminen-haastaa-kiinnittamaan-huomiota-laatuun/.

Yli-Knuuttila, H. & Partanen, V. 2019. Tuloksia verkostoitumispäivästä: Digipedavalmennus ja osaamismerkit osaksi AMKien arkea. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/verkostoitumispaivan-tuloksia/.

Ylönen, H. 2019. Rästit kasaan -vertaisryhmäohjausta verkossa: "Tää verkkoryhmä oli yllättävän toimiva". https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/rastit-kasaan--vertaisryhmaohjausta-verkossa-taa-verkkoryhma-oli-yllattavan-toimiva/

Pedacast-podcastit

Fettah, J. & Nakamura, R. 18.11.2019. Timanttiset vinkit verkko-opiskeluun. https://soundcloud.com/eamk-hanke/timanttiset-vinkit

Huovinen, K., Piironen, T. & Kuula, J. 4.11.2019. Vinkit käyttöön - paranna verkkototeutuksesi opiskelijapalautetta. https://soundcloud.com/eamk-hanke/vinkit-kayttoon-paranna-verkkototeutuksesi-opiskelijapalautetta

Huovinen, K., Piironen, T. & Räsänen, K. 11.11.2019. Kurkistus CampusOnlinen tukitoimintoihin. https://soundcloud.com/eamk-hanke/kurkistus-campusonlinen-tukitoimintoihin

Huovinen, K., Piironen, T. & Telkkälä, M. 25.11.2019. Nyt ääneen pääsee CampusOnline-opiskelija. https://soundcloud.com/eamk-hanke/nyt-aaneen-paasee-campusonline-opiskelija

Kukkasniemi, S. & Laakkonen, P. 16.9.2019. Digikuraattoripalvelut etäopiskelijan tukena. https://soundcloud.com/eamk-hanke/digikuraattoripalvelut-etaopiskelijan-tukena

Järvipetäjä, M., Kukkasniemi, S. & Ranta, J., 2019. Tulevaisuuden digiohjaus. https://soundcloud.com/eamk-hanke/tulevaisuuden-digiohjaus

Järvipetäjä, M., Kukkasniemi, S. & Ranta, J. 2019. Tietoturva digiohjauksessa. https://soundcloud.com/eamk-hanke/tietoturva-digiohjauksessa

Järvipetäjä, M., Kukkasniemi, S. & Ranta, J. 2019. Organisaation tuki digiohjaukselle. https://soundcloud.com/eamk-hanke/organisaation-tuki-digiohjauksen-sovelluksille

Laitinen-Väänänen, S. & Nakamura, R. 23.9.2019. Työelämän huomiointi verkko-opinnoissa. https://soundcloud.com/eamk-hanke/tyoelaman-huomiointi-verkko-opinnoissa

Manninen, K. & Vesterinen, O. 16.12.2019. Hyvä opetusvideo. https://soundcloud.com/eamk-hanke/hyva-opetusvideo

Mäenpää, K. & Nakamura, R. 28.10.2019. Opiskelumotivaation säätely.
https://soundcloud.com/eamk-hanke/opiskelumotivaation-saately

Partanen, V., Laitinen-Väänänen, S. & Nakamura, R. 30.9.2019. Työelämä tiedon tuottajana ja käyttäjänä. https://soundcloud.com/eamk-hanke/tyoelama-tiedon-tuottajana-ja-kayttajana

Partanen V., Laitinen-Väänänen, S. & Nakamura, R. 7.10.2019. Teknologian hyödyntäminen työelämäyhteistyössä. https://soundcloud.com/eamk-hanke/teknologian-hyodyntaminen-tyoelamayhteistyossa

Partanen, V., Laitinen-Väänänen, S. & Nakamura, R. 14.10.2019 Korkeakouluyhteistyön sietämätön helppous. https://soundcloud.com/eamk-hanke/korkeakouluyhteistyon-sietamaton-helppous

Seppälä, K., Kuhanen, V. & Nakamura, R. 2.12.2019. Laatukriteereillä kohti parempaa digiohjausta.https://soundcloud.com/eamk-hanke/laatukriteereilla-kohti-parempaa-digiohjausta

Tynjälä, P., Heikkinen, H. & Nakamura, R. 9.12.2019. Mikä on oppimisen ekosysteemi? https://soundcloud.com/eamk-hanke/mika-on-oppimisen-ekosysteemi

Virtanen, A. & Nakamura, R. 21.10.2019. Oppimisen ekosysteemit käytännössä
https://soundcloud.com/eamk-hanke/oppimisen-ekosysteemit-kaytannossa

Videojulkaisut

Böckelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Pilli-Sihvola, M., & Tuomi, S. 2018. Verkko-opinnot YAMK-tutkinnossa - opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. https://youtu.be/glVi5b_fWe4.

Gröhn, A. 2018. Oppimisanalytiikka korkeakouluissa suomessa ja maailmalla. https://youtu.be/gb2H24sIUaw.

Hakala, A. 2019. Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle. https://youtu.be/NpOY2Vjn5lY.

Helariutta, A. 2018. Oppimateriaalin valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla. https://youtu.be/ANRtIvza6_0.

Ikonen, H., Vainio, E., Tyrväinen, P., & Nakamura, R. 2017. eAMK ristiinopiskelun periaatteet. https://www.youtube.com/watch?v=UcnbB0Shmz4.

Ikonen, H., Scheinin, M., Laitinen-Väänänen, S., Kullaslahti, J., Viitasaari, J., Tyrväinen, P., & Nakamura, R. 2017. eAMK AMK-päivillä 2017. Kajaani: eAMK. https://www.youtube.com/watch?v=vJ-SO7nuvgE.

Ikonen, H., Tyrväinen, P., Scheinin, M., Kullaslahti, J., Laitinen-Väänänen, S., & Nakamura, R. 2018. Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassahttps://youtu.be/OyuCqtzXKm4.

Kääriäinen, A. 2018. Ristiinopiskelijan opintopolku, case: EduFutura Jyväskylä - yhteiset kesäopinnot. https://youtu.be/-Lqovn713fM.

Kopeli, M. 2019. Kokemus yhteistoteutuksesta CampusOnlinessa: työelämä saa toivomaansa osaamista, taustalla kuljettiin monta mutkaa. https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/kokemus-yhteistoteutuksesta-campusonlinessa/

Kopeli, M. 2018. Opiskelijan digikyvykkyys. https://youtu.be/Td_h5HIDogc.

Kopeli, M. & Timonen, P. 2019. Digistarttikokeilut ammattikorkeakouluissa - miten sujuivat? https://youtu.be/EOI0FQKlQOA.

Kuhanen, V., Peltola, H., Ranta, J., Joshi, M., Salminen, T., Ylönen, H., & Kurttila, J. 2018. Digiohjaus ammattikorkeakouluissa. https://youtu.be/3GlwkRTj8k8.

Kullaslahti, J., & Varonen, M. 2018. Osaaminen näkyväksi osaamismerkeillä. https://youtu.be/meY6TKL2RAo.

Kullaslahti, J., & Virtanen, M. 2018. Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogisesta osaamisesta ja valmennuksesta – ITK2018. Hämeenlinna: eAMK. https://youtu.be/x6SClSU7JQg.

Leppisaari, I. 2018. Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. https://youtu.be/rIjZJpbDVnM.

Luukkonen, A., & Iltanen, T. 2018. eOpintopalveluiden toteutus. https://youtu.be/yHb_Z6U5k7w.

Mäkinen, L., Timonen, P., Karhu, A., Mänty, I., & Kopeli, M. 2018. Digistarttikokeilut - miten meni? https://youtu.be/F2mDUn2Xm_w.

Muurimäki, R., Simolin, J., Virtanen, M., & Tyrväinen, P. 2017. Digitaalinen joukkoistaminen, case innoduel. https://youtu.be/wcInEgBEXE4.

Nakamura, R. 2017. eAMK viestintä-webinaari. https://www.youtube.com/watch?v=HMscK7Qdm_g.

Paaso, L., Forsell, M., Tuomi, S. & Laakkonen, I. 2019. YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja. https://youtu.be/6IUuoonK7Nc.

Pesola, M. 2017. Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa. https://youtu.be/SWz6zeSdvbA.

Simola, S. 2018. 21 amkin yhteinen kesälukukausi. https://youtu.be/rJmiHbchHxs.

Suhonen, S. 2018. Oppimisanalytiikka. https://youtu.be/0yPyrNmWuas.

Toikkanen, T. 2018. Tekijänoikeudet eAMK:ssa. https://youtu.be/2InmjN7nkfg.

Tyrväinen, H. 2018. Verkossa - läsnä vai paikalla?  https://youtu.be/5ap2ONDfrS8.

Varonen, M. 2017. eAMK verkko-opintojen laatukriteerit. https://youtu.be/5KHgzfLjGiQ.

Yliknuuttila H., Hemminki K. & Jalonen J. 2019. SeAMK ja SAMK kokeilivat yhteissimulaatiota Gerontologisen hoitotyön opintojaksolla
https://youtu.be/wEbWny-Pnbo.

Muut julkaisut

Böckelman, T., Forsell, M., Komonen, K., Paaso, L., Pilli-Sihvola, M., & Tuomi, S. 2018. Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista. https://centriabulletin.fi/kysely‐yamk‐opiskelijoille‐ja‐alumneille‐verkko‐opinnoista/.

Gröhn, A. 2019a. Oppimisanalytiikan kokeiluja: the data is not enough - tehtävien vaikeusasteen visualisointia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/02/28/oppimisanalytiikka-visualisointi-tehtavien-vaikeusaste/.

Gröhn, A. 2019b. Oppimisanalytiikka - merkityksellistä aktiivisuuden visualisointia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/04/04/oppimisanalytiikka-lrsn-kytkeminen-ulkoiseen-websovellukseen/.

Hakala, A. 2019. Katso kanssamme tulevaisuuteen – joukkoistettu työelämän osaamistarpeiden ennakointi opetussuunnitelmatyössä. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti. http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-113.

Hakala, A. & Laakkonen, I. 2019. Katso kanssamme tulevaisuuteen – joukkoistettu työelämän osaamistarpeiden ennakointi opetussuunnitelmatyössä. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti. ISSN 1799-8395. http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-113.

Hankkila, M., Lindqvist, A., Poukka, J., Talvitie, T., & Vikman, M. 2018. Digitutorointi osana opiskelijoiden tukiverkostoa - yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin huomioiminen digitutoroinnissa. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-3/digiohjaus/digitutorointi_osana_opiskelijoiden_tukiverkostoa_taok_kehty2018.pdf.

Heikkinen, H. & Kukkonen, H. 2019. Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna. Osaaminen, sivistys ja tiedon intressit. Aikuiskasvatus 39 (4), 264–275.

Henriksson, J. & Tamminen, N. 2019. Kulttuurituotannon koulutuksen monimuoto-opiskelijoiden yhteisöllisyyden rakentaminen verkossa. Teoksessa Kampuksella digittää - Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä. Toim. Timonen, P., Mäkelä, H. & Lukkarinen, S. https://www.humak.fi/julkaisut/kampuksella-digittaa-poimintoja-verkko-oppimisen-kehittamisesta/.

Henriksson, J. 2019. Kesäportaalista ympärivuotiseen tarjontaan. Teoksessa Humak avoimen tiellä. Toim.: Henriksson, J & Pohjanmäki, T. https://www.humak.fi/julkaisut/humak-avoimen-tiella/.

Ignatius, M. 2019. Laadukkaasti verkkoon -valmennusohjelman kokemuksia. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2019/04/11/laadukkaasti_verkkoon_valmennusohjelman_kokemuksia/.

Ignatius, M., & Rokkila, M. 2018. Digiajan löytöretkeilijä (ITK’18) – osa 1. Karelia ammattikorkeakoulu. https://www.karelia.fi/blogit/digit/2018/04/05/digiajan-loytoretkeilija-itk18/.

Jalonen, J. 2018. Digitaalisuus hoitotyön kliinisessä harjoittelussa. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 24-25. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Jalonen, J. & Kamberg, S.-C. 2019. "DigiHoitaja kotikäynnillä"-verkkovälitteinen case-simulaatiopilotti hoitotyön koulutuksessa. SAMK-SAMKARIT Tarinoita työnteon arjesta. Stories of day-to-day working. https://samkarit.samk.fi/2019/05/23/digihoitaja-kotikaynnilla-verkkovalitteinen-case-simulaatiopilotti-hoitotyon-koulutuksessa/.

Jalonen, J., Kujala, M., & Rautava-Nurmi, H. 2018. Digitaalisuus vahvasti mukana hoitotyön perusopinnoissa. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 16-17. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Jalonen, J., & Markkanen, M. 2018. Health promotion from a global perspective. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 28-29. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Järvinen, H., Pääkkönen, K., Rantala, H., & Väänänen, M. 2018. Oppimisanalytiikka suomessa - nykytilanne, tulevaisuus ja haasteet. Tampere: eAMK. https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-3/oppimisanalytiikka/oppimisanalytiikka---taokin-kehittamistyo_jarvinen_-paakkonen_rantala_vaananen.pdf.

Järvipetäjä, M., Kukkasniemi, S. & Ranta, J. 2019. Digiohjauksen sovelluskokeilun tuloksia ja pohdintaa. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 65, Karelia-ammattikorkeakoulu. ISBN:978-952-275-292-5. https://www.theseus.fi/handle/10024/266108.

Komonen, K. 2018. Verkko-opinnot ylemmässä amk-tutkinnossa – opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/verkko-opinnot-ylemmassa-amk-tutkinnossa-opiskelijoiden-kokemuksia-ja-kehittamisehdotuksia/.

Kopeli, M. 2018. Kysymys on huomisen digikyvykkyydestä. UAS Journal 3/2018, 3. https://uasjournal.fi/3-2018/huomisen-digikyvykkyys/

Kosonen, R. &. S., T. 2018. Profileringar i den virtuella undervisningsvärlden. UAS Journal 3/2018, 3. https://uasjournal.fi/3-2018/profileringar-virtuella-undervisningsvarlden/

Kuisma, P., Kuohukoski, M. & Varpelaide, H. 2019. Liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakurssi verkossa - motivoituneen opiskelijan valinta. Teoksessa K. Kallama & J. Koivisto (Toim.), Digital Campus - Ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit 5/2019, Pori, Suomi, 16-20. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051015149

Kullaslahti, J., Ruhalahti, S. & Brauer, S. 2019. Professional Development of Digital Competences: Standardised Frameworks Supporting Evolving Digital Badging Practices. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (12) 175-186. http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/109543/Kullaslahti.pdf?sequence=1.

Kullaslahti, J. & Timonen, P. 2019. Yhteisöllisyyttä käänteisellä työskentelyllä digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa Kampuksella digittää - Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä. Toim. Timonen, P., Mäkelä, H. & Lukkarinen, S. https://www.humak.fi/julkaisut/kampuksella-digittaa-poimintoja-verkko-oppimisen-kehittamisesta/.

Kääriäinen, A. 2019. Opiskelijahallinnointi ristiinopiskelussa - kehitysaskeleet. Teoksessa A. Hakala, H. Ikonen & L. Liimatainen (Toim.), Koulutuksen kehittämisen katsaus 2018. Verkostoilla joustavuutta ja laatua opintoihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 261, Jyväskylä, Suomi, 37-49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-520-3.

Lempinen, P. & Yli-Knuuttila, H. 2019. CampusOnline vie ammattikorkeakoulujen opintoja verkkoon. Arene, uutiset. 26.3.2019. http://www.arene.fi/uutiset/campusonline-vie-ammattikorkeakoulujen-opintoja-verkkoon/

Leppälä, S. 2018. Uusi valtakunnallinen CampusOnline.fi verkko-opiskeluportaali on avattu. Arene, uutiset. 3.9.2018. http://www.arene.fi/ajankohtaista/uusi-valtakunnallinen-campusonline-fi-verkko-opiskeluportaali-on-avattu/.

Leppisaari, I. 2019. eGroup mentoring – an evolving operational model in new ecosystems of tertiary learning. Teoksessa K. Graziano (Toim.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 876-886. Retrieved March 22, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/207797/.

Leppisaari, I. 2019. Exploring Emerging Mentoring Practices in New Ecosystems of Learning in Finland. Teoksessa P. Kommers, T. Issa, P. Isaias & W. Hui (Toim.) Proceedings of the 6th International Conferece on Educational Technologies 2019 (ICEduTech 2019) Hong Kong 8-10 February, 2019 (pp. 97-108). IADIS International Association for Development of the Information Society.

Leppisaari, I. 2018. Laadukas digimentorointi työelämäläheisissä oppimisen ekosysteemeissä ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. https://events.uta.fi/kt-paivat2018/wp-content/uploads/sites/13/2018/11/Abstraktikirja.pdf.

Leppisaari., I. 2018. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mentoroinnin toimintatapojen kehittämiseen. Centria Bulletin 4/2018. https://centriabulletin.fi/digitalisaatio-tuo-mahdollisuuksia-mentoroinnin-toimintatapojen-kehittamiseen/.

Mattila, A. & Marstio, T. 2018. Digitizing Learning by Development. Teoksessa S. Juvonen, P. Marjanen & T. Meristö (Toim.) Learning by Developing 2.0 – case studies in theory and practice. Laurea julkaisut, Laurea Ammattikorkeakoulu, Vantaa, Suomi, 70-75. https://www.theseus.fi/handle/10024/159833.

Moisio, H. & Varpelaide, H. 2018. Verkko-opintojen vuorovaikutuksen välineet. Toim. J. Koivisto, E. Forma, J. Jalonen, K. Kallama, N. Kandelin & R. Blue . Julkaisussa eOppimisen aika : Pedagogiikkaa ja digityökaluja. 38-41. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Moisio, H. & Varpelaide, H. 2019. Digiosaamista ryhmätöissä. Teoksessa K. Kallama & J. Koivisto (Toim.), Digital Campus - Ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit 5/2019, Pori, Suomi, 16-20. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051015149

Myllyniemi, T. 2017. Verkko-opiskelu on tullut jäädäkseen. Talk, Retrieved from https://talk.turkuamk.fi/innopeda/verkko-opiskelu-tullut-jaadakseen/.

Mäenpää, K. e. a. 2018. eAMK-verkoston tuella osaamistarpeita vastaavaa verkko-opetusta. UAS Journal 3/2018. https://uasjournal.fi/3-2018/eamk-verkko-opetusta/.

Mäkelä, H. 2019. Oppimisanalytiikan kokeilu Humakissa. Teoksessa Väläyksiä Humakista III, Toim. Äärynen, M. https://www.humak.fi/julkaisut/valayksia-humakista-iii/.

Mäkinen, L. 2020. Digistarttipaketti otettiin käyttöön kaikille aloittaville opiskelijoille HAMKissa. HAMK Unlimited Professional 8.1.2020. https://unlimited.hamk.fi/muut/digistarttipaketti-aloittaville-opiskelijoille/.

Mäntysaari, P. 2018. Työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä kehittämässä. SeAMK Verkkolehti. https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyoelamalahtoisia-oppimisen-ekosysteemeja-kehittamassa/.

Nakamura, R. 2017. Ammattikorkeakoulut rakentavat yhteistä digitaalista opintotarjontaa. Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Asiakaslehti, 30.

Nakamura, R., Leppälä, S., & Tyrväinen, P. 2018. CampusOnline.fi avautuu syyslukukaudella 2018. Toolilainen, 50-51.

Nevalainen, S., Kurttila, J., Muurimäki, R. & Suhonen, S. 2019. Building learning analytics cMOOC for teachers and learning designers through online collaboration between universities. Teoksessa Ubachs, G. & Joosten-Adriaanse, F. (Toim.) The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 - Proceedings (OOFHEC 2019). Madrid 16-18 October, 2019. 61-72. https://conference.eadtu.eu/download2527

Nylund, M., & Virolainen, M. 2019. Balancing ‘flexibility’ and ‘employability’: The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal. https://doi.org/10.1177/1474904119830508. https://journals.sagepub.com/eprint/YfaE2INQpsNWaSxxwcRm/full.

Pilli-Sihvola, M. 2018. Digitaalisuus tukee laadukasta oppimista. http://read.xamk.fi/2018/koulutus/digitaalisuus-tukee-laadukasta-oppimista/.

Pilli-Sihvola, M. 2019. Xamkissa tehdään töitä laadukkaan verkko-opetuksen eteen. Xamk Next 7.6.2019. https://next.xamk.fi/ammattitaidolla/xamkissa-tehdaan-toita-laadukkaan-verkko-opetuksen-eteen/.

Päällysaho S., Haasio A., Saarikoski S., Uusimäki S. (Toim.). 2019. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019 : Moninaista osaamista. Sarjassa: Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/266353.

Scheinin, M. 2019. CampusOnline.fi - The National Portal for Online Studies in the Finnish Universities of Applied Sciences - some results. UAS Journal 2/2019. https://uasjournal.fi/in-english/campusonline-fi-the-national-portal-for-online-studies-in-the-finnish-universities-of-applied-sciences-some-results/.

Scheinin, M. & Soini, J. 2019. Digitalisaatio mahdollistaa opiskelijan monipuolisen osaamisen. Turun Sanomat "Lukijalta"-kirjoitus 14.3.2019.

Scheinin, M. & Kantola, M. 2018. The evolvement of an online learning network of experts. UAS Journal 3/2018. https://uasjournal.fi/in-english/online-learning-network-of-experts/

Scheinin, M., Ikonen, H., Tyrväinen, P., Nakamura, R., Laitinen-Väänänen, S., Kullaslahti, J. & Viitasaari, J. Building a strategic network of finnish universities of applied sciences - how the eamk project was established. Eapril 2017, Hämeenlinna, Finland. 134-148.

Simola, S. 2017. 21 ammattikorkeakoulun yhteinen kesälukukausi 2017. https://www.dropbox.com/s/zjo1f1fzk0oq7lf/Kesälukukausi%202017%20raportti%2013.12.2017.pdf?dl=0.

Sirkemaa, S. & Varpelaide, H. 2019. Flexibility – a key element in Modern Learning Environments. ICERI2019 Proceedings, 2019. Artikkeli konferenssijulkaisussa.

Suhonen, S., & Gröhn, A. 2018. Oppimisanalytiikka eAMK-hankkeessa. Toolilainen, 18-19.

Suhonen, S. 2019. Learning Analytics: Combining Moodle, WhatsApp and Self-Evaluation Data for Better Understanding. In ECSM 2019 6th European Conference on Social Media (p. 410). Academic Conferences and publishing limited.

Suhonen, S., Kurttila, J., Nevalainen, S. & Muurimäki, R. 2019. Learning analytics of the first Finnish learning analytics cMOOC. Teoksessa Ubachs, G. & Joosten-Adriaanse, F. (Toim.) The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 - Proceedings (OOFHEC 2019). Madrid 16-18 October, 2019. 61-72. https://conference.eadtu.eu/download2527.

Tanhuanpää, J. 2019. Osaamismerkki on osaajan pelimerkki. SUUNTA. Etelä-Karjalan ammatillinen verkkolehti. https://www.saimia.fi/suunta/osaamismerkki-on-osaajan-pelimerkki/.

”Tuli olo, että nyt tai ei koskaan” – eAmk-hanke antoi yliopettajalle rohkeutta verkko-opetukseen. 2019, OAJ. Feb 27, 2019. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/tuli-olo-etta-nyt-tai-ei-koskaan--eamk-hanke-antoi-yliopettajalle-rohkeutta-verkko-opetukseen-uusi-sivu/.

Töytäri, A., Tynjälä. P. Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. 2019. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (1), 14–30.

Tynjälä, P., Virolainen, M., Virtanen, A., Heikkinen, H., & Laitinen-Väänänen, S. 2017. Models of collaboration between higher education and work. http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/ammatillinen-osaaminen/tutkimuspaivat2017/Documents/models_of_collaboration.pdf.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Esitys Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä. Kooste lyhennelmä: https://www.eamk.fi/fi/tyoelamayhteistyo/tutkimusta-tyoelamayhteistyosta-ja-oppimisen-ekosysteemeista/.

Tyrväinen, P., Yli-Knuuttila, H. & Ikonen, H. 2019. CampusOnline.fi - kurkistus kulissien taakse. SeOPPI, 01/2019, Suomen eOppimiskeskus ry, 20-21.

Tyrväinen, P. 2019. Opiskelua ristiin rastiin. Arenen blogi. http://www.arene.fi/ajankohtaista/opiskelua-ristiin-rastiin/.

Varonen, M. & Tyrväinen, P. 2018. eAMK quality criteria for online implementations. Open and Flexible Higher Education Conference in Aarhus, October 2018.

Viklund, E. 2019. CampusOnlinesta digivisioon. Savonia Blogi. https://blogi.savonia.fi/johdossa/2019/12/03/campusonlinesta-digivisioon/.

Viklund, E. 2019. CampusOnline ja Savonia – strategista nerokuutta vai sattumien summa? Arenen blogi. http://www.arene.fi/blogi/campusonline-ja-savonia-strategista-nerokkuutta-vai-sattumien-summa/.

Virolainen, M., Heikkinen, H., Siklander, P. & Laitinen-Väänänen, S. 2019. Mitä ovat oppimisen ekosysteemit? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (4), 4–25.

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. 2019. Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Vocational Education and Training: The World of Work and Teacher Education. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 3. Stockholm: Premiss, 67-97. https://drive.google.com/open?id=1DmOYCdzdDuPEYvZhGNURku0BnRmjfwak.

Virolainen, M. 2018. Changing patterns of transition to VET and from VET to higher education : the on-going Finnish VET reform. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Emergent issues in vocational education and training: Voices from cross-national research. Stockholm: Premiss, 578-606.

Virtanen, A., Harju, V., Heikkinen, H. L. T., Pehkonen, L, Virolainen, M. & Tynjälä, P. 2019. Työ, oppiminen ja digitalisaatio: Tutkimus kehittämistyön tukena. Teoksessa H. Kotila & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita, 104–110. 8.

Virtanen, M. 2019.  “Näin koen opetuksen laadun” - eAMK-hankkeen laatukriteerien toteutuminen YAMK-opinnoissa. Posteri. Kohtio 2019. Hämeenlinna. 

Ympäri vuoden yhteen tullaan ja ristiin mennään. Savon Sanomat. SAVOBlogit 13.3.2019. https://blogit.savonsanomat.fi/liiketta-liiketoimintaan/ympari-vuoden-yhteen-tullaan-ja-ristiin-mennaan/