COL -hanke jatkaa eAMK-hankkeen työtä CampusOnlinen ja ristiinopiskelun kehittämisessä.

CampusOnline.fi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen eri ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa ja tarjoaa ammattikorkeakoulujen opiskelijoille laajat ristiinopiskelumahdollisuudet. Opiskelijat voivat valita portaalista vapaasti itseään kiinnostavia opintoja ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa. Opintotarjonnassa on mukana opintojaksoja kaikilta aloilta, AMK- sekä YAMK-tason opintoja, englanninkielisiä toteutuksia, nonstop -opintoja sekä useamman ammattikorkeakoulun yhteistoteutuksia. Vuoden 2019 aikana portaalin kautta suoritettiin lähes 110 000 opintopistettä ja suoritusten määrä kasvoi vuonna 2020.

CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 (COL) –hankkeen keskeisenä tehtävän on ylläpitää ja kehittää CampusOnline -palvelua edelleen. Yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja tarkastellaan ja jatkokehitetään hankkeen aikana. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ja testataan portaalin mahdollisuuksia uusien kohderyhmien kuten työelämän näkökulmasta. Hankkeessa toteuttiin syksyllä 2020 työelämäpilotti, jossa Ammattiliitto Pron ja Tehyn jäseniä opiskeli valikoidulla opintojaksoilla. Pilottia laajennettiin kevääksi 2021 ja mukaan uusina liittoina tulivat Insinööriliitto sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

COL-hanke seuraa tiiviisti korkeakoulujen DigiVisio2030 –työtä ja linkittää CampusOnline –palvelun ja kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaisella tavalla valtakunnallisiin kehittyviin ratkaisuihin.

Toteutusaika: 1.5.2020 - 30.6.2021

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö