COL -hanke jatkaa eAMK-hankkeen työtä CampusOnlinen ja ristiinopiskelun kehittämisessä.

CampusOnline.fi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen eri ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa ja tarjoaa ammattikorkeakoulujen opiskelijoille laajat ristiinopiskelumahdollisuudet. Opiskelijat voivat valita portaalista vapaasti itseään kiinnostavia opintoja ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa. Opintotarjonnassa on mukana opintojaksoja kaikilta aloilta, AMK- sekä YAMK-tason opintoja, englanninkielisiä toteutuksia, nonstop -opintoja sekä useamman ammattikorkeakoulun yhteistoteutuksia. Vuoden 2019 aikana portaalin kautta suoritettiin lähes 110 000 opintopistettä.

CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 (COL) –projektin keskeisenä tehtävän on ylläpitää ja kehittää CampusOnline -palvelua edelleen. Yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja tarkastellaan ja kehitetään edelleen projektin aikana. Lisäksi projektissa kartoitetaan ja testataan portaalin mahdollisuuksia uusien kohderyhmien kuten työelämän näkökulmasta. Projektissa toteutetaan syksyllä 2020 työelämäpilotti, jossa Ammattiliitto Pron ja Tehyn jäseniä opiskelee valikoidulla opintojaksoilla.

COL-projekti seuraa tiiviisti korkeakoulujen DigiVisio2030 –työtä ja linkittää CampusOnline –palvelun ja kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaisella tavalla valtakunnallisiin kehittyviin ratkaisuihin.

Toteutusaika: 1.5.2020 - 30.6.2021

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö