eAMK perustiedot

 • Toteutusaika 1.5.2017 – 30.4.2020
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke
 • Budjetti 4,3 M€ (OKM 3,0 M€)
Suomen opetusministeriön rahoittamaa eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi korkeakoulutuksen kehittämishanketta toteutettiin vuosina 2017-2020. Hankkeessa oli mukana kaikki 23 Suomen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän yliopisto sekä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. eAMK-hankkeen keskeisenä kehittämiskohteena oli ammattikorkeakoulujen välisen, verkossa tapahtuvan, ristiinopiskelun ja siihen liittyvän digipedagogiikan kehittäminen sekä työelämäläheisyyden vahvistaminen.  
 
eAMK-työn tuloksia ammattikorkeakouluissa:
 • 2019 CampusOnline.fi portaalissa 23 ammattikorkeakoulua, yli 1 300 opintojaksoa ja 110 000  suoritettua opintopistettä  
 • Verkkototeutusten laatukriteerit on otettu käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa
 • eOpintopalvelut toimintamallia hyödynnetään 6 ammattikorkeakoulussa
 • Valtakunnalliseen digipedagogiseen valmennukseen osallistui n. 160 opettajaa ja ammattikorkeakoulujen omiin valmennuksiin yli 750 opettajaa  
 • Oppimisanalytiikan cMOOC -opintojaksolle osallistui yli 500 osallistujaa ja opintojakso jatkuu APOA-hankkeen ylläpitämänä  
 • Digistarttipaketit opiskelijoille ovat käytössä 12 ammattikorkeakoulussa
 • Digiohjauksen polku ja materiaalit ovat käytössä 9 ammattikorkeakoulussa
 • Digimentoroinnin toimintamallit ja digimentoroinnin laatukriteerit opiskelijan, korkeakoulun ja työelämän näkökulmista ovat käytössä 5 ammattikorkeakoulussa
 • 6 osaamismerkkiä, joita 5 ammattikorkeakoulua hyödyntää osana omia merkkejään
eAMK sanasto Mitä tarkoittaa oppimisen ekosyysteemi? Mitä tekee digitutoropettaja? Katso sanastosta keskeiset termit ja mitä niillä tarkoitetaan. Lataa
Viestintäpaketti Esittelymateriaalit (fi, en, se) Lataa