Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu osana eAMK-hanketyötä syksyllä 2017. Kriteeristön kokoajina toimivat Mari Varonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Tuula Hohenthal Centria-ammattikorkeakoulusta.

Työhön osallistui eAMK-hankkeen laatukriteerityöryhmän jäseniä sekä kommentoijia AMK-kentältä ja sidosryhmistä. Kriteeristön pohjana on käytetty useita eurooppalaisia laatukriteeristöjä, erityisesti Uutta avointa energiaa -hankkeen laatukortteja& JAMKin verkkopedagogisia laatukriteereitä.

Työvälineet

Lisätietoja

Varonen Mari

Verkkopedagogiikan suunnittelija, E-learning Designer
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358407735285
Näytä lisää