12.2.2019

Tuloksia Verkostoitumispäivästä: Digipedavalmennus ja osaamismerkit osaksi AMKien arkea

eAMK kokosi 8.2. -järjestettyyn verkostoitumispäivään verkkopedahenkilöitä jokaisesta Suomen ammattikorkeakoulusta. Päivän aikana päästiin vaihtamaan kokemuksia, millaisia digipedavalmennuksia on järjestetty ammattikorkeakouluissa sekä pohtimaan, miten ammattikorkeakoulut voisivat hyödyntää eAMK:ssa syntynyttä osaamismerkkiperhettä.

"Opiskelijoista 99 % suosittelisi CampusOnlinea kaverilleen” oli päivän paras punchline, joka muistutti verkostomaisen työskentelyn tärkeydestä ja tuloksellisuudesta. Hyvästä palautteesta on helppo ottaa boostia myös tulevaan tekemiseen. Myös vasta julkistettu Visio 2030 -tiekartta antaa suuntaa ja lisäpuhtia jatkolle.

- OKM:n Visio 2030 -tiekartassa digitaalisuus ja jatkuva oppiminen ovat läpileikkaavia teemoja. Voimme siis todeta tehneemme oikeita asioita eAMK:ssa, kannustaa eAMK:n johtaja Hannu Ikonen.

eAMK-hankkeessa on tehty valtavasti työtä opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja innostuksen lisäämiseksi. Tällä saralla riittää kuitenkin vielä jatkossakin työtä, joten nyt on oiva hetki jakaa hyviä käytänteitä ja vahvistaa verkostoja tulevaisuuden suuntaviivoja silmällä pitäen. Tähän pohjautuen perjantaina 8.2. järjestettiin Verkostoitumispäivä: Digipedavalmennus ja osaamismerkit osaksi AMKien arkea.

Digipedavalmennusten vahvuudet ja haasteet

Päivän aikana kuultu Katri Huovisen esittelemä CampusOnlinen opiskelijapalaute oli erittäin positiivista kuunneltavaa. Erinomaisen opiskelijapalautteen takana on runsaasti työtunteja verkko-opintojaksojen laadun kehittämisen parissa. eAMK:ssa luodut verkkototeutusten laatukriteerit ovat olleet monelle käytännöllinen apu arkityössä. Ne ovat toimineet myös tärkeänä pohjana digipedavalmennuksissa.

Osallistujat pääsivät pienryhmissä keskustelemaan mm. seuraavista kysymyksistä: Millaisia vaihtoehtoja digipedavalmennuksista on olemassa, ja mitkä ovat näiden vahvuudet ja haasteet? Miten parhaiten toteuttaisit digipedavalmennusta?

Seuraavat asiat saivat eniten kannatusta liittyen AMKien omien digipedavalmennuksen toteuttamiseen:

  • Vertaispalautteen hyödyntäminen, hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen sekä niistä oppiminen
  • Laatukriteerien hyödyntäminen
  • Lyhytkestoisten ja räätälöityjen valmennusten suosiminen, esim. "Tuunaa työtilasi" tai "Parhaat käytänteet"
  • Laadukas verkkototeutus -valmennuksen toimintamallin (webinaarit + pienryhmätyöskentely) ja materiaalien hyödyntäminen
Isoimmaksi haasteeksi koettiin opettajien tavoittaminen ja innostaminen tulemaan mukaan valmennukseen. Keskustelussa nousi vahvasti esille seuraava kysymys: Miten tavoittaa ja saada paikalle ne, jotka oikeasti tarvitsevat apua eikä vain niitä, jotka ovat jo valmiiksi aiheesta kiinnostuneita ja joiden kurssit ovat jo digipedagogisesti hyvällä mallilla? Katso täältä muut ideat, ajatukset ja kommentit keskusteluista.
 

Yhteistyö jatkuu

Toinen syy, miksi verkkopedahenkilöt kutsuttiin koolle Haaga-Heliaan, oli eAMK:ssa syntynyt osaamismerkkiperhe ja sen tulevaisuus. Jo hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä halutaan kartoittaa, miten ammattikorkeakoulut voisivat hyödyntää eAMK:n osaamismerkkiperhettä ja kuka jatkaisi merkkien myöntämistä jatkossa?

Osaamismerkit herättävät selkeästi eriäviä mielipiteitä, ja joissain ammattikorkeakouluissa niiden hyödyntämisessä ollaan pidemmällä kuin toisissa. eAMK:n osaamismerkkiperheen suhteen eniten kannatusta sai se ajatus, että näiden merkkien myöntäminen jatkuisi tulevaisuudessakin yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kesken. Katso täältä loput ideat osaamismerkkien jatkon suhteen.

Tapaamisen jälkeen ei jäänyt epäselväksi, etteikö yhteistyö jatkuisi verkkopedatukihenkilöiden ja henkilöstön verkkopedaogisesta osaamisesta vastaavien henkilöiden kesken. Nythän yhteisen päivän jälkeen on jo syntynyt upea alku verkostolle.

Keskusteluissa nousi esille idea yhteistyön jatkamisesta siten, että luotaisiin ammattikorkeakoulujen yhteinen CampusOnline-tyylinen "OpeOnLine" -portaali. Portaaliin voisi kukin AMK laittaa tarjolle omia koulutuksiaan, jotka olisivat avoimia kaikille kiinnostuneille. Katsotaan, lähteekö tämä hieno idea jatkojalostumaan.

Päivään osallistuneita pyydetään vielä vastaan palautekyselyyn, jonka pohjalta lähdetään jatkamaan hyvin alkanutta verkostomaista työskentelyä verkkopedahenkilöiden kanssa. Joka tapauksessa yhteistyö tulee jatkumaan - se on varmaa.

Teksti: Veera Partanen ja Helmi Yli-Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuvat: Helmi Yli-Knuuttila

Jaa

Takaisin