22.8.2018

Miten loiventaisi opintojen alun infovyöryä? – Savonian ratkaisu on DigiAvain

Opinnot ovat alkamassa, ja tuhannet uudet opiskelijat hakevat korkeakouluissa sujuvan ja tehokkaan opiskelun muotoa. Opiskelua varten pitää ottaa haltuun koko joukko sähköisiä järjestelmiä, ja alussa ne helposti pyörivät opiskelijan päässä sekavana kokonaisuutena ennen kuin asettuvat rooliinsa. Ja lisänä kaikki muu opintoihin liittyvä informaatio, joka sisältää huomattavan määrän korkeakoulutermejä ja lyhenteitä. Infoähky!

Tälle voisi kai tehdä jotain. Savonia-ammattikorkeakoulussa on syksyllä 2018 otettu käyttöön DigiAvain-Moodle-kurssi, joka on online-opiskelutaitoihin ja Savonian sähköisiin järjestelmiin perehdyttävä itseopiskeluaineisto. Sen avulla opintojen alun informaatioaaltoa loivennetaan pitemmälle aikavälille.

DigiAvaimen tarve ja kehittäminen perustuu opiskelijapalautteeseen ja opiskelijoille 2017 tehtyyn digikyvykkyyskyselyyn, ja kehittämistyötä on tehty eAMK-hankkeen tuella. DigiAvain on tarjolla suomeksi ja englanniksi, ja Savonian kaikki amk-, yamk- ja avoimen amk:n opiskelijat ohjataan sinne jo ennen opintojen alkua. Yhteensä lähes 1500 opiskelijaa hyödyntää aineistoa syksyn aikana.

DigiAvain-kurssille on päässyt kirjautumaan noin kolme viikkoa ennen varsinaista opintojen alkua, kun ensin on käynyt hakemassa kampustunnuksen account-palvelusta. DigiAvaimen avulla opiskelijat voivat tutustua etukäteen tehtävien avulla omaan tahtiin mm. Savonian opiskelija-intraan, Moodle-oppimisalustaan, Zoom-videoneuvottelujärjestelmään, Wilma-ympäristöön ja Office365-palveluun sekä käydä kirjautumassa sähköiseen tenttijärjestelmään Examiin. Alla näkyvät Savonian DigiAvaimen sisältökokonaisuudet.DigiAvain-itseopiskeluaineisto sisältyy kullakin koulutusalalla siihen opintojaksoon, jossa perehdytään oppimismenetelmiin ja -ympäristöihin. Se ei siis ole oma opintojaksonsa vaan osa suurempaa kokonaisuutta. Vaikka DigiAvaimella opintoihin liittyvän osaamisen kartuttaminen alkaa vähän niin kuin varkain ennen opintojen varsinaista aloituspäivää, aineisto on opiskelijan käytettävissä myöhemminkin eli siihen voi palata aina kun tuntee tarvetta kerrata esimerkiksi tietosuojaan liittyviä ohjeita. Se palvelee myös avoimen amk:n opiskelijoita, jotka voivat valita sisällöistä opinnoissaan tarvitsemansa osa-alueet.

Opintojen alussa järjestelmiä käydään vielä läpi ohjatusti tarpeen mukaan. Niiden opiskelijoiden tueksi, joille jää kysyttävää, järjestetään kampuskohtaisesti BYOD-klinikoita (BYOD = bring your own devices). Niissä Savonian tietohallinnon edustajat ja digi-opiskelijatuutorit auttavat omiin laitteisiin tai Savonian järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Digituutorit on valittu kiinnostuksen perusteella ja heidät on valmennettu rooliinsa kevään ja syksyn tuutorikoulutuksissa.

DigiAvain sisältää kaksi tenttiä, joilla testataan osaamista, ja ne molemmat suorittamalla opiskelija saa Moodlen osaamismerkin. Se tulee opiskelijalle automaattisesti sähköpostiin, kun hän on suorittanut molemmat osiot.

Opintojen alkuun on vielä pari viikkoa ja kokeilumme on alussa. Tähän asti kaikki näyttäisi sujuvan hyvin. Tässä vaiheessa päätän raporttini tähän. Syyskuussa on luvassa lisää kuulumisia Savonian pilotista.

Teksti: Marja Kopeli, FM koulutusvastuusuunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Kuva: © bnenin - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin