12.2.2019

Mikä on CampusOnlinen tulevaisuus?

eAMK, CSC ja OKM järjestivät yhdessä 7.2. Tulevaisuuden opetustarjonta -työpajan. Työpajassa edistettiin opetustarjontatietojen yhdenmukaisuuta, yhteentoimivuutta ja saatavuutta korkeakoulukentällä. Työpajan pohjalta eAMK:n johtaja Hannu Ikonen kirjoitti ajatuksiaan CampusOnlinen tulevaisuudesta.

CampusOnline.fi on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman eAMK-kärkihankkeen tuotos. Hanke päättyy aikanaan, ja nyt on aika pohtia palvelun tulevaisuutta.

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on kasvattaa CampusOnlinen opintotarjontaa entistäkin laajemmaksi, jopa tuhansia opintojaksoja sisältäväksi tarjottimeksi. Se tapahtuu lisäämällä kaikkien ammattikorkeakoulujen verkkotarjontaa portaaliin digipedavalmennuksen tuella.

Miksi CampusOnlinen tarjontaa kannattaa laajentaa? CampusOnline on ammattikorkeakouluille luonteva väylä profiloida omaa osaamistaan. Sen kautta paitsi saa itselleen muiden korkeakoulujen opiskelijoita suorittamaan laadukkaita opintoja niin myös omille opiskelijoilleen aiempaa laajemmat mahdollisuudet joustaviin ja opiskelijan henkilökohtaista profiilia terävöittäviin opintoihin. Syntyy siis win-win-tilanne sekä ammattikorkeakoulun että opiskelijan näkökulmasta. Uudistunut rahoitusmalli myös osin tukee tätä työtä.


7.2. -päivän työpajoissa käytiin vilkasta keskustelua mm. siitä, millaista verkko-opetustarjontaa muilla hankkeilla on ja missä sitä tarjotaan

Toinen laajentumisen väylä on avoimen ammattikorkeakoulun verkkotarjonnan kasvattaminen ja tuominen myös CampusOnline –tarjontaan. Tähän kiinnostusta ovat jo nyt osoittaneet useat keskeiset työmarkkinajärjestöt. Avoin verkkokorkeakouluopiskelu tarjoaa asiakkaille monipuoliset, asuinpaikasta riippumattomat jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Tämäkin toiminta on näkyvillä korkeakoulujen rahoitusmallissa.

CampusOnlinen tulevaisuus suhteessa muuhun kehitykseen

CampusOnlinea vastaavia opintotarjontaa kokoavia portaaleja on useita. Monet niistä sisältävät myös muunlaisia kuin kokonaan verkossa suoritettavia opintoja. Korkeakoulujen Visio 2030 -työn alkaessa todellistua vuoden 2019 aikana tulee aiempaa tärkeämmäksi selvittää CampusOnline -tyyppisten tarjontanäkymien suhde muun muassa jatkuvasti kehittyvään Opintopolku.fi -palveluun sekä CampusOnlinen rooli osana kokonaisvaltaista digitaalista palvelujärjestelmää.

Kiinnostava tulevaisuuden mahdollisuus olisi koota kaikkien korkeakoulujen, niin ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojenkin verkko-opintotarjonta opiskelijoille ja asiakkaille helposti saavutettavaan tarjontanäkymään. Siitä hyötyisivät kaikki kansalaiset, toisen asteen opiskelijat, korkeakouluopinnoista kiinnostuneet, työelämäasiakkaat ja tietenkin myös varsinaiset tutkinto-opiskelijat.

Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä luoneet alun yhteiselle verkkotarjonnalle. Samalla ne ovat ryhtyneet konseptoimaan Uuden sukupolven korkeakoulu -mallia, johon yhtenä oleellisena osana sisältyy muun muassa verkko-opintojen sekä sitä tukevien ohjaus- ja valmennuspalvelujen yhteinen toteuttaminen. 

Näyttää siltä, että tulevaisuuden korkeakoulut ovat aiempaa paljon vahvemmin keskinäisriippuvuksin verkottuneet keskenään tuottamaan laadukkaita, profioituneita oppimismahdollisuuksia. CampusOnline on tähän hyvä työväline jo nyt.

Teksti: Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuvat: © Rawpixel.com - stock.adobe.com ja Helmi Yli-Knuuttila

Täältä löydät 7.2. -järjestetyn työpajan diaesitykset ja muun materiaalin

Missä korkeakoulujen verkko-opetustarjonta tulisi olla koottuna tulevaisuudessa?

Kuuntele videolta, mitä Jonna Korhonen ja Ilmari Hyvönen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä vastasivat kysymykseen 7.2. -järjestetyssä Tulevaisuuden opetustarjonta -työpajassa.

Voit katsoa videon myös täältä »

Jaa

Takaisin