19.3.2019

Liikunnan riemua ja opintopisteitä - esimerkki työelämälähtöisen opinnollistamisen mahdollisuuksista

eAMK-hankkeen mahdollistamana SAMK:ssa on kehitetty jo olemassa olevia opinnollistettavia opintojaksoja. Tässä blogitekstissä esitellään yksi eAMK:n myötä päivitetty opintojakso työelämälähtöisen opinnollistamisen näkökulmasta.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) hyvinvointi- ja terveysosaamisalueella opinnollistamista toteutetaan niin ammattikorkeakoulu-, opiskelija- kuin työelämälähtöisestikin. eAMK-hankkeen myötä esimerkiksi työelämälähtöistä opinnollistamista on ollut mahdollista kehittää yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

PitkisSport-leirille opinnollistamaan

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) järjestämä Pitkis-Sport on Suomen suurin lapsille ja nuorille suunnattu vuosittainen heinäkuun alkuun sijoittuva viisipäiväinen kesäliikuntaleiri. LiikU on tehnyt jo yli kymmenen vuotta yhteistyötä SAMK:n hyvinvointi- ja terveys osaamisalueen kanssa, ja Pitkis-Sport on yksi pitkäaikaisimmista yhteistyön muodoista.

Suurin tarve apukäsille on ollut kehitysvammaisille ja liikuntarajoitteisille lapsille ja nuorille suunnattu Futuuri-lajileiri, jossa jokaiselle leiriläiselle on nimetty oma opiskelija-avustaja. Ilman SAMK:n opiskelijoiden työpanosta erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret eivät voisi osallistua Pitkis-Sport-leirille. LiikUn yhtenä tavoitteena onkin mahdollistaa kaikille halukkaille esteetön ja osallistava leirielämys.


Kuva: Johanna Jalonen

Sairaanhoitajaopiskelijat ovat opinnollistaneet Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelujakson Pitkis-Sport-leirillä toimimalla henkilökohtaisina avustajina eri-ikäisille tukea tarvitseville leiriläisille. Lisäksi mukana on ollut sosionomi- ja fysioterapiaopiskelijoita avustavassa roolissa.

Opiskelijoiden ollessa eri ryhmistä ja koulutusaloilta, yhteydenpitoa toteutettiin paitsi sähköpostitse, mutta myös What’sApp-applikaatiolla. What’sApp mahdollisti nopean tiedonvälityksen ennen leiriä ja erityisesti leirin aikana. Moodle-oppimisalustan sijaan on jo parin vuoden ajan ollut käytössä Office365 ClassNotebook, joka on todettu varsin toimivaksi opetuskäytössä.

Oikeaa osallisuutta kaikille

Yhdellä opiskelijalla on leiriläisen avuntarpeen mukaisesti yhdestä neljään leiriläistä vastuullaan koko leirin ajan. Ennen leiriä opiskelija tutustuu vastuullaan oleviin leiriläisiin ja tekee leiriläisistä yksilöllisen hoitosuunnitelman, osallistuu LiikUn kevään ja kesän aikana järjestämiin infotilaisuuksiin, kuten erätaitopäivään, sekä toimii koko leirin ajan vastuuhenkilönä leiriläisilleen. Opiskelijat siis paitsi osallistuvat leirille, myös raportoivat kirjallisesti oppimaansa.

Ohjaava opettaja joko vierailee leirillä tapaamassa opiskelijoita tai osallistuu leirin toimintaan yhtenä toimijana ollen siten tarvittaessa tukena opiskelijoille yhteistyössä leirinjohtajien kanssa. Harjoittelujakso huipentuu yhteiseen reflektiopäivään elokuussa, jossa puretaan leirikokemuksia ja opiskelijat antavat palautetta leirin ja harjoittelujakson kehittämiseksi. Ohjaava opettaja käy opiskelijoiden palautteet läpi LiikUn edustajan kanssa seuraavan kesän leiriä varten ja mahdollisia parannuksia sekä uusia avauksia mietitään yhdessä.


Kuva: LiikU ry kuva-arkisto 

Esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijat ovat saaneet palkaksi leirille osallistumisesta paitsi 7,5 kertynyttä opintopistettä ja ilmaisen ylläpidon leirin ajaksi, mutta myös sellaisia oppimiskokemuksia, joita ei muissa harjoitteluissa ole mahdollista kokea. Hallayöt teltassa, ympärivuorokautinen vastuu avustettavista tai jousiammunnan alkeet harvemmin mahdollistuvat uudelleen hyvinvointi- ja terveysalan harjoittelujaksoilla.

Aurinkoiset tulevaisuusnäkymät

Syksyn ja talven aikana kolme SAMK:n liiketalouden ja luovan markkinoinnin opiskelijaa tekivät projektityönään LiikUn järjestämän Satakunnan Urheilugaalan markkinointiviestintää kuvaamalla, editoimalla ja päivittämällä gaalan eri some alustoja. Yhteistyö LiikUn ja SAMK:n välillä laajenee muun muassa Pitkis-Sport-leirillä, sillä kesällä 2019 opiskelijat siirtyvät myös toisiin lajileireihin. Yhteisenä tulevaisuuden tavoitteena on löytää lisää opinnollistamismuotoja myös muiden SAMK:n koulutusalojen kanssa, joista on jo pidetty palavereja. Aktiivisen työelämän kumppanin kanssa opinnollistaminen on jalostunut ja uusia ideoita yhteistyöstä tullaan varmasti työstämään vielä lisää.

 

Teksti: Johanna Jalonen, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Hyvinvointi ja terveys ja Jurkka Virtala, leiritoiminnan kehittäjä, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Kuvat: Johanna Jalonen ja LiikU ry kuva-arkisto 

Jaa

Takaisin