16.11.2017

eAMK ristiinopiskelun periaatteet

Arenen rehtorineuvosto hyväksyi eAMK ristiinopiskelun periaatteet 4.10.2017. Periaatteet ja niiden taustoja esiteltiin webinaarissa 6.11.2017.

Tekstit: Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ja Eerikki Vainio, Arene
Kuva: Adobe Stock
Video: Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Eerikki Vainio, Arene, Paula Tyrväinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Rika Nakamura, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Arenen yhteiset periaatteet ristiinopiskeluun

 1. Minkä tahansa ammattikorkeakoulun opiskelija saa suorittaa yhteisiä, avoimesti tarjottavia e-opintoja.
 2. Yhteistä e-opintotarjontaa hyödyntäessään opiskelija voi liikkua opinnoissaan vapaasti korkeakoulujen välillä.
 3. Pyrkimyksenä on rakentaa järjestelmä, joka on hallinnollisesta näkökulmasta mahdollisimman kevyt.
 4. Toista ammattikorkeakoulua ei veloiteta e-opintotarjontaan liittyvistä suorituksista eAMK-hankkeen aikana.
 5. Ristiinopiskelun periaatteiden toimivuutta arvioidaan eAMK-hankkeen päättyessä. Tällöin sovitaan periaatteiston soveltamisen jatkamisesta, huomioiden mahdolliset muutokset lainsäädännössä.
 6. Ristiinopiskelun e-opintotarjonta tukeutuu pääasiassa ammattikorkeakoulujen syväosaamiseen perustuviin profiileihin.
 7. Ristiinopiskelun e-opintotarjonta koostuu alakohtaisista rajatuista kokonaisuuksista, huomioiden kuitenkin monialaisen opiskelumahdollisuuden turvaamisen.
 8. Ristiinopiskelua ja sen vaikutuksia AMKien rahoitukseen arvioidaan AMKien yhteistyönä säännöllisesti.
 9. Opintokokonaisuuden toteuttava ammattikorkeakoulu sisällyttää suoritetut opintopisteet rahoitusmallissaan korkeakoulujen yhteistyösopimuksiin perustuvassa yhteistyössä suoritettuihin opintopisteisiin. Suoritetut opinnot hyväksytään täysimääräisesti myös kotikorkeakoulussa ja sen 55 op kertymässä.
 10. Hyväksiluku tehdään opetussuunnitelmien mukaisesti. Pyrkimys on edistää samalla opetussuunnitelmatason yhteistyötä sekä opiskelijoiden oppimisen ohjausta yli korkeakoulurajojen. Sekä opiskelija että tämän kotikorkeakoulu osallistuvat opintojen hyväksiluettavuuden varmistamiseen.
 11. Jokainen ammattikorkeakoulu tuottaa yhteiseen tarjontaan vähintään yhdessä sovittavan määrän verkko-opintoja.
 12. Avoin e-opintotarjonta avataan myös työelämäkumppaneille ja kansalaisille avoimen AMKin kautta. Avoimen AMKin tarjonta muille kuin korkeakoulujen opiskelijoille voi olla maksullista kunkin ammattikorkeakoulun käytännön mukaan.

Hyväksytty Arenen rehtorineuvoston kokouksessa 4.10.2017.

Ristiinopiskelun periaatteet webinaarin tallenne 6.11.2017

Voit katsoa videon myös täältä »

Jaa

Takaisin